Obstarávanie

4516 Chemikálie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
7 077,00
Konečná suma(Bez DPH):
7 077,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33694000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Komplexná vizualizačná detekčná sada na imunohistochemickú analýzu ; Všetky zložky kitu (Peroxidase-Blocking Reagent, HRP, DAB+ Chromogen, Substrate Buffer, Target Retrieval Solution, High pH (50x), Target Retrieval Solution, Low pH (50x), Wash Buffer (20x)) musia byť priamo kompatibilné a použiteľné s farbiacim automatom DAKO Link Autostainer48; Všetky zložky kitu musia byť CE-IVD certifikované- Dodávka musí byť realizovaná aj s príslušnými kompatibilnými nosičmi, ktoré je možné priamo vložiť do farbiaceho automatu DAKO Link Autostainer48; Minimálny objem : ; a) Vizualizačný detekčný kit pre imunohistochémiu (sekundárna anti-mouse a anti-rabbit protilátka - polymér konjugovaný s HRP) 240ml, použiteľné na 1800 vyšetrení pri použití 200ul výsledného roztoku na jedno sklo b) Objem ostatných roztokov a reagencií musí zodpovedať celkovému počtu vyšetrení podľa požiadavky; - Súčasťou dodávky musí byť paleta 30 ks RTU protilátok kompatibilných s DAKO Link Autostainer48 ; MUC 5 AC, 45M1, AM 456-5M, 1 ks; CD 15, klon: Carb-3; ER alfa, klon: 1D5; GCDFP 15, klon: 23A3; Ki67, klon: MIB-1; CD 30, klon: Ber-H2; Progesteron, klon: PgR 636; HP; cytokeratin 20, klon: Ks20.8; CD 5, klon: 4C7; CD 45, LCA, klon: 2B11+PD7/26; PAX 5, klon: DAK-PAX 5; TTF1, klon: 8G7G3/1; CD 56, klon: 123C3; Desmin, klon: D 33; Beta Catenin, klon: β Catenin-1; Melan A, klon: A 103; Cyclin D1, klon: EP 12; CK 20, klon: Ks20.8; CD 23, klon: DAK-CD23; CK 7, klon: OV- TL 12/30; Dodávateľ musí byť schopný deklarovať, že je výrobcom autorizovaným predajcom príslušnej chemikálie, a že chemikálie spĺňajú požiadavky na kvalitatívne vlastnosti pre oblasť patologickej anatómie a diagnostiky, vrátane požiadaviek na prepravu a skladovanie počas celej doby transportu od výrobcu až po zákazníka; Dodanie musí byť kompletné, nie je možné realizovať čiastkové dodávky

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Hermes LabSystems, s.r.o. 1 7 077,00 0% EUR 7. Október 2016 119804

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×