Dodávateľ

Agentúra Harmony v.o.s.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Agentúra HARMONY v.o.s.

IČO: 31424953

Adresa: Piaristická 1, Nitra

Registračné číslo: 2017/8-PO-E5910

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. August 2017

Záznam platný do: 1. August 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 386,00 EUR 1 1
2016 26 565,18 EUR 6 6
2017 692,00 EUR 3 3
2018 53 716,50 EUR 15 15
2019 0,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 386,00 EUR 1 1
2016 26 565,18 EUR 6 6
2017 692,00 EUR 3 3
2018 53 716,50 EUR 15 15
2019 0,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 6 400,00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 568,18 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 962,00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 10 26 679,50 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 2 12 679,00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 1 402,00 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 4 0,00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 34 669,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Diagnostické súpravy a činidlá Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 99 507,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 103 640,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
ELISA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 8 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostika pre imunochemické vyšetrenia Psychiatrická nemocnica Hronovce 19 801,54 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 7 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava na detekciu protilátok voči vírusu kliešťovej encefalitídy TBEV Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 855,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 185,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostika pre imunochemické vyšetrenia Psychiatrická nemocnica Hronovce 19 780,07 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické potreby na stanovenie látok v biologickom materiáli Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Imunochromatografický kazetkový test Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 380,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lyofilizované sérum Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 480,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostika pre imunochemické vyšetrenia Psychiatrická nemocnica Hronovce 19 780,07 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rýchly multidrogový kazetový test Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 246,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické prúžky – Triglyceridy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 526,08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické prúžky – Cholesterol Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 533,76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy FOB Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 43,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunochromatografický test na diagnostiku Helicobacter pylori Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 380,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunochromatografický test I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 858,90 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na identifikáciu free T3, free T4, TSH, anti-TPO Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 623,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
EIA HBsAg Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 050,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy pre rýchlu analýzu prokalcitonínu Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 689,80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Imunoglobulín E Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 654,50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Troponín I Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 197,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup imunochromatografických platničkových skríningových testov na testovanie prítomnosti drog v moči a substanciách a na stanovenie návykových látok v sére a krvi pre toxikologické laboratóriá Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 38 136,64 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostika pre imunochemické vyšetrenia Psychiatrická nemocnica Hronovce 15 899,10 EUR 2019 Tovary Nie 1
+421376528267


harmony@harmony-vos.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 68 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Janka Podolská
Adresa:
Wilsonovo nábrežie 162 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Alojz Podolský
Adresa:
Wilsonovo nábrežie 162 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Janka Plandorová
Adresa:
Clementisova 10 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Janka Plandorová
Adresa:
Clementisova 10 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Janka Podolská
Adresa:
Wilsonovo nábrežie 162 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Alojz Podolský
Adresa:
Wilsonovo nábrežie 162 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Roman Foltín
Adresa:
Školská 3 Nitra 94901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×