Dodávateľ

Sigma-Aldrich, spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Merck Life Science spol. s r. o.

IČO: 51083523

Adresa: Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Registračné číslo: 2018/11-PO-E9311

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. November 2018

Záznam platný do: 13. November 2021

Posledná zmena: 13. August 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 5 214,60 EUR 5 5
2019 19 233,11 EUR 31 31
2020 9 672,08 EUR 24 24
2021 20 738,84 EUR 9 9
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 5 214,60 EUR 5 5
2019 19 233,11 EUR 31 31
2020 9 672,08 EUR 24 24
2021 20 738,84 EUR 9 9

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 15 2 049,17 2049.17 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 8 551,91 8551.91 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 2 131,23 2131.23 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 3 340,33 3340.33 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 0,00 0.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 730,08 730.08 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 5 235,68 5235.68 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 4 484,52 4484.52 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 725,80 725.80 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 3 930,90 3930.90 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 287,10 287.10 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 16 4 107,44 4107.44 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 18 656,67 18656.67 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 3 627,80 627.80 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 270,00 270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné chemikálie pre molekulárnu biológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 914,00 914.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kultivačné roztoky, farbivá a protilátky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 270,00 3270.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gradientový roztok Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 42,30 42.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Membránové inzerty Univerzita Komenského v Bratislave 820,00 820.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie - perfluórovaný živicový roztok, izopropoxid titaničitý, sérový albumín Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 189,90 189.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rôzne organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 920,00 920.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 202,00 202.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hemacolor 3 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 76,00 76.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
chemikálie a laboratórny materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 240,00 1240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 380,00 380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 26,00 26.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 080,00 1080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné anorganické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 563,00 563.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Živice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 440,00 440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Izotop dusíka 15N vo forme amonium chloridu, 15NH4Cl Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 700,00 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nanočastice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 555,84 555.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Polymér Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 406,27 406.27 EUR 2019 Tovary Nie 1
Agar Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 162,00 162.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
DMEM a DPBS Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 533,00 533.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Systém na prípravu vody typu 1: ultračistá s príslušenstvom, inštaláciou a školením Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 924,24 3924.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydroxymethylfurfural-test Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 97,00 97.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sacharidy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200,73 200.73 EUR 2019 Tovary Nie 1
produkty pre dialýzu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 232,00 232.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
1. β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate, čistota ≥95% (HPLC), Mr 833.35, 25 mg2. (6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin dihydrochloride, Mr 314.17, 25 mg Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 315,00 315.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hemacolor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 75,00 75.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fotometrické testy a príslušné pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 620,00 620.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zahusťovacie centrifugačné skúmavky s filtrom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 218,00 218.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiál pre laboratórium bunkových kultúr - FBS, DMSO, sek. protilátka, thiazolyl blue Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 056,00 1056.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie na spracovanie 12 SPE kolóniek, tzv. Vacuum Manifold for Solid Phase Extraction, kokosová voda Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 084,00 2084.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sada nástrojov a pomôcok na prípravu vzoriek analyzovaných pmocou multi-ELISA skríningu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 560,08 4560.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 180,00 180.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 714,00 714.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny prístroj a chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Filtre Výskumný ústav vodného hospodárstva 555,00 555.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikália Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 100,00 2100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemické činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 482,28 482.28 EUR 2020 Tovary Nie 1
Činidlá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 772,00 1772.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 315,00 315.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 736,80 736.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Freundovo kompletné adjuvans Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 71,00 71.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
FLUORSAVE REAGENTReagent pre ochranu fluorescencie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 151,00 151.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Organické zlúčeniny a chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 197,50 197.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Monoklonálna protilátka na detekciu dsRNA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 268,00 268.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 315,00 315.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Enzým Ribonukleáza A chromatografická z hovädzieho pankreasu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 291,00 291.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Agar Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 187,20 187.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 360,00 3360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Arabinogalactan Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 315,20 1315.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modifikovaný roztok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 150,60 150.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 185,10 185.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Western Blot Box Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 91,68 91.68 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 716,50 716.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hydroxymethylfurfural-50 testov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 255,50 255.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bunková línia a chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 390,50 1390.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá, reagencie, kontrastné látky, kity Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 69,50 69.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Protilátka a cellulose acetate Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 195,00 195.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie - Dietyl pyrokarbonát (DEPC), Chlorid lítny (LiCl)... Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 739,40 739.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pankreatín Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 50,00 50.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Protease Inhibitor Cocktail for plant extracts Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 151,80 151.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 333,90 333.9 EUR 2021 Tovary Nie 1
Fotometrické testy a kyvety Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 820,00 820.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Filtračný pack a UV systém na produkciu ultračistej vody. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 908,40 908.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Primery a sondy na diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku SARS-CoV-2 pomocou real-time PCR a pozitívnej kontroly na multiplex PCR Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 22 389,00 22389.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Štandardy účinných látok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 330,50 330.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostiká Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400,00 400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mineral oil for RT PCR Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 92,92 92.92 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 135,36 135.36 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 80 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×