Dodávateľ

Roche Slovensko, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Roche Slovensko, s.r.o.

IČO: 35887117

Adresa: Pribinova 7828/19, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Registračné číslo: 2019/10-PO-F1328

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Október 2019

Záznam platný do: 3. Október 2022

Posledná zmena: 5. Október 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 101 894,00 EUR 2 2
2016 422 095,86 EUR 21 21
2017 980 054,52 EUR 16 16
2018 575 724,91 EUR 23 23
2019 352 583,60 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 101 894,00 EUR 2 2
2016 422 095,86 EUR 21 21
2017 980 054,52 EUR 16 16
2018 575 724,91 EUR 23 23
2019 352 583,60 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 404 434,63 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 490,00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 7 686,66 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 99 786,16 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 4 411,63 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 71 148,85 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 87 003,00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 4 572 627,58 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 2 209,26 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 24 53 165,10 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 10 216 995,99 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 3 465 787,33 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 318 884,06 EUR
Oravská poliklinika Námestovo 2 127 722,64 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Diagnostické súpravy a činidlá Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 99 507,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenájom imunochemického analyzátora a dodávka reagencií Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 150 000,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 103 640,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Reagenciá na biochemické vyšetrenia k analyzátoru cobas INTEGRA 800 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 154 970,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenciá na biochemické vyšetrenia k analyzátoru cobas e411 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 178 775,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenciá na biochemické vyšetrenia k analyzátoru cobas b121 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 11 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup reagencií pre biochemické analyzátory Integra Plus, Cobas 311, Cobas 411 Oravská poliklinika Námestovo 65 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
1516 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 289,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
2516 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 185,73 EUR 2016 Tovary Nie 1
HRM analýza Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 415,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
2516 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 185,73 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reakčné kity pre izoláciu DNA a HRMA analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 710,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kit na izoláciu DNA z FFPE Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 299,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
3816 chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 289,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na analýzu molekulovými metódami Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
4216 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 983,85 EUR 2016 Tovary Nie 1
set NT-proBNP na laboratórne stanovenie kardiálneho markeru NT-proBNP Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 249,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Protilátky proti c-kit (CD117) a detekčný kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 380,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál pre molekulovú analýzu DNA pomocou HRM analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reakčné kity pre izoláciu DNA a HRMA analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 710,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 534,09 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál k izolácii DNA v prístroji MagNA Pure LC Instrument Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
5516 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 692,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biochemický analyzátor včítane dodávok diagnostík Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 176 011,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Národný ústav reumatických chorôb 99 221,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 207 911,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodávky diagnostík a prenájom imunochemického analyzátora Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 99 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 888,27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Reakčné kity pre HRMA analýzu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 700,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup reagencií pre biochemické analyzátory Integra Plus, Cobas311, Cobas 411 Oravská poliklinika Námestovo 69 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá pre biochémiu, analýzu biochemických parametrov moču Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 20 112,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vitamín D total Elecsys cobas Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 440,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka diagnostík a prenájom Imunochemického analyzátora pre statimovú a rutinnú prevádzku Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 159 827,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
HRMA analýza Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 415,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Genetika SPS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 450,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
hrm Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 309,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Genotypizácia metódou vysokorozlišovacích kriviek topenia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 350,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál na genotypizáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 130,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup reagencií pre biochemické analyzátory Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 162 290,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre analyzátor Cobas E411 Národný ústav reumatických chorôb 6 650,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre analyzátory Národný ústav reumatických chorôb 14 538,10 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikália – reagencia pre molekulárnu biológiu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 68,31 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje - LightCycler 480 Instrument II systém alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre analyzátor Cobas U411 Národný ústav reumatických chorôb 708,51 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá pre biochémiu, analýzu biochemických parametrov moču Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 20 067,02 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 750,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre analyzátor Integra 400 plus a Elecsys Cobas Národný ústav reumatických chorôb 16 441,34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre analyzátor Integra 400 plus a Cobas Národný ústav reumatických chorôb 2 905,10 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre analyzátor Integra 400 plus a Elecsys Cobas Národný ústav reumatických chorôb 1 987,48 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre imunochémiu pre analyzátor Cobas E411 a Cobas U411 Národný ústav reumatických chorôb 46 982,46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre analyzátor Integra 400 plus Národný ústav reumatických chorôb 5 324,56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a diagnostické kity Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 788,83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - Multiplexná real-time PCR súprava Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 855,23 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a kity Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 218,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Multiplexná real-time PCR súprava Base + LNA nucleotide Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické kity - farbivá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 237,27 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre biochémiu pre analyzátor Integra 400 plus Národný ústav reumatických chorôb 49 054,50 EUR 2018 Tovary Nie 1
DOAC metabolizmus 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka diagnostík pre vykonávanie analýz Biochemickým analyzátorom so súvisiacimi službami Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 94 672,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka diagnostík pre vykonávanie analýz Imunochemickým analyzátorom pre statimovú a rutinnú prevádzku so súvisiacimi službami Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 143 246,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
2618 Chemikália Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 508,15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup reagencií pre biochemické analyzátory Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 160 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup reagencií pre biochemické analyzátory Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 160 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uracil - DNA Glykozyláza (LightCycler) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 170,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 203 139,95 EUR 2019 Tovary Nie 1
LightCycler multiplex DNA master Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 491,70 EUR 2019 Tovary Nie 1
+421257103693

+421252638201


slavka.kordiakova@roche.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 273 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Zuzana Čumová
Adresa:
Tranovského 57 Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Marián Výboh
Adresa:
Jedľová ulica 14 Vrútky 03861
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Daren Alexander Wilson
Adresa:
Maison 2, Rue Gachard 19 Brusel - Ixelles 1050
Krajina:
Belgické kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alan Majerník
Adresa:
Cabanova 13D Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Anouck Serck
Adresa:
Pelgrimsweg 2 Meise 1860
Krajina:
Belgické kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pavol Adamkov
Adresa:
Schillerova 1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Silvia Paksiová
Adresa:
Za mlynom 21 Bratislava - mestská časť Vajnory 83107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PharmDr. Marián Žabka
Adresa:
Budatínska 81 Bratislava - mestská časť Petržalka 85106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MVDr. Peter Markotán
Adresa:
104 Hviezdoslavov 93041
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Darius Richter
Adresa:
Široká 15 Bratislava - mestská časť Vajnory 83107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Martin Fučík
Adresa:
129 Hurbanova Ves 90301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Joao Pedro Correia Carapeto
Adresa:
Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira n4 7C Lisabon 1900-222
Krajina:
Portugalská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Sandrine Monika Ghislaine Vogt
Adresa:
Lüttengraben 15 Brislach 4225
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
14. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Nataša Kličko
Adresa:
Bezručova 8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
19. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Simona Igaz
Adresa:
Stromová 42 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
18. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Gabriela Gogová
Adresa:
Gercenova 8H Bratislava - mestská časť Petržalka 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
18. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Fabian Johann Henri Christoph Cuntze
Adresa:
place de Clichy 10 bis Paríž 9 75009
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
5. Apríl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Gottlieb Keller
Adresa:
Grenzacherstrasse 122 Basel CH-4070
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Alan Hippe
Adresa:
Grenzacherstrasse 122 Basel CH-4070
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Severin Schwan
Adresa:
Grenzacherstrasse 122 Basel CH-4070
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
KPMG Slovensko Advisory, k.s.
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.07.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 18.03.2019 do: 19.07.2019

StiahniZáznam platný od: 9.11.2018 do: 18.03.2019

StiahniZáznam platný od: 5.04.2018 do: 9.11.2018

StiahniZáznam platný od: 14.12.2017 do: 5.04.2018

StiahniZáznam platný od: 1.08.2017 do: 14.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×