Dodávateľ

R-Diagnostics SK, spol. s r.o.

Bratislava
Index úspešnosti
2.0

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: R-Diagnostics SK, spol. s r.o.

IČO: 43874495

Adresa: Viedenská cesta 7, Bratislava

Registračné číslo: 2018/4-PO-D6685

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Apríl 2018

Záznam platný do: 14. Apríl 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 60 844,99 EUR 5 5
2017 56 587,42 EUR 8 8
2018 86 475,89 EUR 9 9
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 60 844,99 EUR 5 5
2017 56 587,42 EUR 8 8
2018 86 475,89 EUR 9 9

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 229,00 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 3 950,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 15 189 366,58 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 5 10 362,72 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
116. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 31 145,45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kortizol Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 253,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Testosterone ELISA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 004,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
016. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 26 933,09 EUR 2016 Tovary Nie 1
016. ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 893,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Národný ústav reumatických chorôb 2 261,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
017. ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 895,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 750,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA 4642 Serotonin Research ultra sensitive Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
017. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 42 268,18 EUR 2017 Tovary Nie 1
018. ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 669,09 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autoimunita Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 3 950,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
EIA 4642 Serotonin Research ultra sensitive Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
0181. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 19 570,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autoimunita Národný ústav reumatických chorôb 2 713,51 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Národný ústav reumatických chorôb 8 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Humorálna imunita Národný ústav reumatických chorôb 5 229,93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre humorálnu imunitu Národný ústav reumatických chorôb 4 295,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 072,50 EUR 2018 Tovary Nie 1
0182. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 56 311,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
0183. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 475,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
0184. Chemikálie na diagnostiku Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 905,00 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 47 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dagmar Giacintovová
Adresa:
Trávníky 20 Brno 61300
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Zuzana Sedláková
Adresa:
Brumovická 6 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Aleš Fojtík
Adresa:
Trávníky 36 Brno-Střed, Stránice 61300
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Zuzana Sedláková
Adresa:
Landauova 26 Bratislava 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dagmar Giacintovová
Adresa:
Trávníky 20 Brno 61300
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
REVICKÝ a partneri s. r. o.
Adresa:
Krčméryho 16 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×