Dodávateľ

I.T.A. spol. s r.o.

Košice
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: I.T.A. spol. s r.o.

IČO: 36591246

Adresa: Slovenská 26, Košice

Registračné číslo: 2019/12-PO-F1904

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. December 2019

Záznam platný do: 30. December 2022

Posledná zmena: 1. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 4 019,46 EUR 5 5
2017 1 467,62 EUR 3 3
2018 27 687,86 EUR 18 18
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 4 019,46 EUR 5 5
2017 1 467,62 EUR 3 3
2018 27 687,86 EUR 18 18

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 16 140,18 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 1 865,00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 1 310,00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 831,31 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 13 8 198,18 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 4 527,27 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 303,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Monoklonálne konjugované protilátky Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
FITC Mouse Anti-Human PAC-1 Clone PAC (RUO (GMP)) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 287,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Test na stanovenie fagocytárnej aktivity pre prietokovú cytometriu, test na stanovenie oxidatívneho vzplanutia fagocytov pre prietokovú cytometriu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 774,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Platinum ELISA Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 914,44 EUR 2016 Tovary Nie 1
FITC Mouse Anti-Human PAC-1 Clone PAC (RUO (GMP)) 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 287,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monoklónová protilátka a skúmavky pre prietokovú cytometriu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 421,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Molekulárno genetická analýza pre identifikáciu klinicky najzávažnejších mykobakteriálnych druhov z kultivačného materiálu. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 655,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
FACS 1B Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 431,25 EUR 2017 Tovary Nie 1
FACS Flow (Sheath Fluid),FACS LysingSolution Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 478,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostická pre imunocytológiu Národný ústav reumatických chorôb 8 039,49 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na stanovenie aktivácie trombocytov pomocou prietokovej cytometrie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bunkový filter Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 109,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 637,61 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - skúmavky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 115,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunologické kity a protilátky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 675,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Protilátky na stanovenie aktivácie trombocytov pomocou prietokovej cytometrie, FACS Flow (Sheath Fluid), 20l, FACS LysingSolution; 100 ml Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 020,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
FALCON 5ml Polystyrene round bottom tube 12x75mm Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 180,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Molekulárno genetická analýza pre identifikáciu klinicky najzávažnejších mykobakteriálnych druhov z kultivačného materiálu. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 655,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Thrombocytestimmune Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 195,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
FACSSuite CS&T Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 211,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roztoky do hematologického analyzátora Mindray BC5500 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 467,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Thrombocytestimmune Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 195,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické činidlá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 309,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie - protilátky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 231,60 EUR 2018 Tovary Nie 1
P-Selectin (soluble) (CD62) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 545,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunologické kity a protilátky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 373,00 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 58 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Lubomir Nemec CSc
Adresa:
V Zátiší 111 Jevany 28166
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
11. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Juraj Špirko
Adresa:
Nerudova 6 Košice - mestská časť Juh 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.04.2019 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×