Obstarávanie

4716 Chemikálie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 157,40
Konečná suma(Bez DPH):
4 157,40
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33694000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

BlackPREP FFPE DNA KIT 250rxn, 845-BP-0020250, 1 bal / 250rxn; QIAamp DSP Virus Kit (50), 60704, 2 bal / 50; Etanol, 1009831000, 6 bal / 1 l; Etanol, 1009831000, 6 bal / 1 l; dNTP MIX s dTTP, N8080260, 1 bal / 1 ml; GelRed 0,5ml, 41003, 1 bal / 0,5 ml; Gene Ruler 50bp DNA ladder, SM0371, 1 bal / 50ug; Gene Ruler 100bp DNA ladder, SM0241, 1 bal / 50ug; 6x DNA gel loading dye, R0611, 1 bal / 5x1ml; NucleoSpin Gel and PCR Clean-up, 740609.250, 1 bal / 250rxn; SigmaSpin Sequencing Reaction Clean-up, S5059-70EA, 5 bal / 70rxn; HiDi Formamid (4x5ml), 4440753, 1 bal / 4x5ml; POP-7 TMPolymer for 3500/3500xL Genetic Analyzer, 4393708, 1 bal / 384 run; Cathode Buffer container 3500 series, 4408256, 1 bal / 4 containers; Anode Buffer container 3500 series, 4 393 927, 1 bal / 4 containers

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
LABO - SK, s. r. o. 1 4 157,40 0% EUR 25. Október 2016 121649

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×