Dodávateľ

BD BAMED s.r.o.

Malacky
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BD BAMED s.r.o.

IČO: 35863170

Adresa: 1. mája 5470/46, Malacky

Registračné číslo: 2018/10-PO-E9168

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. Október 2018

Záznam platný do: 17. Október 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 71 270,00 EUR 1 1
2016 98 164,64 EUR 17 17
2017 34 422,16 EUR 12 12
2018 5 066,09 EUR 10 10
2019 29 649,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 71 270,00 EUR 1 1
2016 98 164,64 EUR 17 17
2017 34 422,16 EUR 12 12
2018 5 066,09 EUR 10 10
2019 29 649,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 219,16 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 1 193,00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 54 990,00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 5 600,00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 10 91 296,64 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 270,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 22 13 733,09 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 71 270,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Plne automatický farbiaci automat Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 66 666,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
BD-ESIV Parafínový zalievací systém Fakultná nemocnica Trnava 6 720,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Podložné a krycie sklo Univerzitná nemocnica Martin 1 478,92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farbiaci lineárny automat Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 28 990,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zakrývací automat Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 26 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Podložné a krycie sklo Univerzitná nemocnica Martin 1 617,34 EUR 2016 Tovary Nie 1
4. Rôzne anorganické chemikálie a box na 50 sklíčok Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Podložné a krycie sklo Univerzitná nemocnica Martin 1 466,56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Podložné a krycie sklo Univerzitná nemocnica Martin 1 618,12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Podložné a krycie sklo Univerzitná nemocnica Martin 3 236,25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Podložné a krycie sklo Univerzitná nemocnica Martin 1 799,62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál na histologické vyšetrenia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 546,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
4316 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Podložné a krycie sklo Univerzitná nemocnica Martin 21 354,47 EUR 2016 Tovary Nie 1
drevený box na archiváciu histologických preparátov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 710,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farbiaci set s príslušenstvom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 409,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 258,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrosklá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 124,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Box na podložné sklíčka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
farbiace roztoky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 150,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložné, krycie sklíčka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 263,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
1917 Spotrebný materiál - sklá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 400,61 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Podložné a krycie sklo Univerzitná nemocnica Martin 2 281,14 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mikroskopické sklá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 168,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Podložné a krycie sklo Univerzitná nemocnica Martin 27 697,33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 040,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 305,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 125,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória a chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 830,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podložné a krycie sklíčka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 840,66 EUR 2018 Tovary Nie 1
34. Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 329,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
PAP pero na imunofarbenie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 150,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podložné a krycie sklá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 336,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
4. Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 412,43 EUR 2018 Tovary Nie 1
UnoVue Mouse HRP Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 280,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
UnoVue Mouse HRP Kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 280,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál pre imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 185,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 040,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre histológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 258,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - Podložné a krycie sklo Univerzitná nemocnica Martin 28 824,85 EUR 2019 Tovary Nie 1
Napínací stolík (vyhrievaný) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 996,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
+421347742123


bellanova@bamed.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 159 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jiří Bárta
Adresa:
Na Skalce 419 Horní Brána, Český Krumlov 38101
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jiří Bárta
Adresa:
Na Skalce 419 Horní Brána, Český Krumlov 38101
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Miroslava Čapková
Adresa:
Námestie sv. Anny 21 Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×