Dodávateľ

EUREX MEDICA, spol. s r.o.

Ostrava-Vítkovice
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EUREX MEDICA, spol. s r.o.

IČO: 47681331

Adresa: Výstavní 604/111, Ostrava - Vítkovice

Registračné číslo: 2017/10-PO-E6371

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Október 2017

Záznam platný do: 2. Október 2020

Posledná zmena: 28. Marec 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 641,60 EUR 4 4
2018 6 733,34 EUR 8 8
2019 798,33 EUR 2 2
2020 6 241,67 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 641,60 EUR 4 4
2018 6 733,34 EUR 8 8
2019 6 798,33 EUR 3 3
2020 241,67 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 1 036,51 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 207,50 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 11 500,00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 379,16 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 135,00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 734,27 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 265,00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 157,50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Sterilný prázdny vak Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 185,10 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pipety Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 558,60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Živné pôdy, agary Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sterilný prázdny vak Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 222,12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Agar Bacteriology grade Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 206,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sterilný prázdny vak Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 222,12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sterilný prázdny vak Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 148,08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sterilný prázdny vak Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 666,36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 320,30 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čepieľky do mikrotómu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 205,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
čepieľky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 9 828,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Agary pre mikrobiológiu v práškovej forme Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 229,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Agary Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 609,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potato Dextrose Agar (zemiakovo-glukózový agar) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 455,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
čepieľky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 10 584,00 EUR 2020 Tovary Nie 1
Agary pre mikrobiológiu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 380,50 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 31 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×