Dodávateľ

Sysmex Slovakia s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Sysmex Slovakia s.r.o.

IČO: 31345433

Adresa: Trenčianska 47, Bratislava

Registračné číslo: 2017/6-PO-D3927

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Jún 2017

Záznam platný do: 16. Jún 2020

Posledná zmena: 19. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 116 396,00 EUR 1 1
2016 1 625,50 EUR 3 3
2017 87 860,00 EUR 6 6
2018 27 309,67 EUR 7 7
2019 19 200,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 116 396,00 EUR 1 1
2016 1 625,50 EUR 3 3
2017 87 860,00 EUR 6 6
2018 27 309,67 EUR 7 7
2019 19 200,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 2 139 396,00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 105,50 EUR
Národná transfúzna služba SR 4 916,67 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 19 200,00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 265,00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 60 850,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 31 658,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup reagencií a prenájom hematologického analyzátora Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 116 000,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 126,60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrolná krv pre veterinárny hematologický analyzátor Sysmex XT-2000i Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 440,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Roztoky pre veterinárny hematologický analyzátor Sysmex XT-2000i Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
dodávky diagnostík a prenájom automatického analyzátora častíc v moči Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 23 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hematologický analyzátor Národná transfúzna služba SR 5 880,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Roztoky pre veterinárny hematologický analyzátor Sysmex XT-2000i Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 650,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hematologický analyzátor Národná transfúzna služba SR 5 880,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Parný sterilizátor -jednodverový Fakultná nemocnica Trenčín 60 925,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Roztoky pre veterinárny hematologický analyzátor Sysmex XT-2000i Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 360,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hematologický analyzátor Národná transfúzna služba SR 5 880,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
1118 Chemikálie – EGFR ctDNA diagnostika Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Premývací roztok a kontrolná krv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 265,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Roztoky pre veterinárny hematologický analyzátor Sysmex XT-2000i Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 728,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hematologický analyzátor Národná transfúzna služba SR 5 880,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetický marker Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
2518 Chemikália Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
2718 Chemikália Univerzita Komenského v Bratislave 19 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
+42164532881


office@sysmex.sk
husakova.martina@sysmex.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 77 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Stefanie Schaal
Adresa:
Gussau 5 Hamburg 22359
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
11. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Justyna Kurycyn
Adresa:
Gryfa Pomorskiego 81c/13 Gdynia 81-572
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Kristián Flek
Adresa:
8. listopadu 341/54 Praha 6 - Břevnov 16900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Claudia Huber
Adresa:
Johann-Mohr-Weg 14 Hamburg 22763
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Jún 2017
Záznam do:
11. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Hajach
Adresa:
Záhradnícka 83 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Jún 2017
Záznam do:
11. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Hisashi Letsugu
Adresa:
1-1-67 Seiwa-dai, Kita-ku, Kobe Hyogo 651-1121
Krajina:
Japonsko
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Masayoshi Hayashi
Adresa:
Misakigreen-mansion #209, 1-1-3 Yoshida-cho, Hyogo-Ku, Kobe Hyogo 652-0872
Krajina:
Japonsko
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Yukio Nakajima
Adresa:
3-20 Kikutani-Cho, Nishinomiya Hyogo 662-0078
Krajina:
Japonsko
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Vozáb & Co. s.r.o.
Adresa:
Konventná 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103
Meno:
BEATOW PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Panenská 23 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.12.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 30.07.2019 do: 11.12.2019

StiahniZáznam platný od: 28.06.2017 do: 30.07.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×