Dodávateľ

JK-Trading s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: JK - TRADING, spol. s r.o.

IČO: 31356656

Adresa: Dlhá 1264, Stupava

Registračné číslo: 2020/9-PO-F4529

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. September 2020

Záznam platný do: 23. September 2023

Posledná zmena: 24. September 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 6 398,00 EUR 1 1
2016 6 539,19 EUR 8 8
2017 35 297,65 EUR 8 8
2018 57 701,17 EUR 8 8
2019 30 224,38 EUR 4 4
2020 31 319,59 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 6 398,00 EUR 1 1
2016 6 539,19 EUR 8 8
2017 35 297,65 EUR 8 8
2018 57 701,17 EUR 8 8
2019 30 224,38 EUR 4 4
2020 31 319,59 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 12 17 145,87 17145.87 EUR
Centrum pre liečbu drogových závislostí 1 13 181,81 13181.81 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 2 1 085,64 1085.64 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 112,64 112.64 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 1 448,91 1448.91 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 694,00 694.00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 6 130 576,56 130576.56 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 1 870,91 1870.91 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 1 363,64 1363.64 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Diagnostické súpravy a činidlá Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 99 507,00 99507.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 103 640,00 103640.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Prúžky na chemické vyšetrenie moču pre analyzátor Laura Smart Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 545,00 545.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednoduchý test pre kvantitatívne stanovenie C-reaktívneho proteínu v plnej krvi, sére alebo plazme pomocou prístroja QuikRead (QR 101) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 527,96 527.96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednoduchý test pre kvantitatívne stanovenie C-reaktívneho proteínu v plnej krvi, sére alebo plazme pomocou prístroja QuikRead (QR 101) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 659,95 659.95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Biochemické identifikačné mikrotesty- Mikrolatest ID Výskumný ústav vodného hospodárstva 706,00 706.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kontrolných sér a diagnostických činidiel Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka kontrolných sér a diagnostických činidiel Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Močové prúžky Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 545,00 545.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunogenetika Národný ústav reumatických chorôb 33 185,07 33185.07 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biologický indikátor pre skúšanie sterilizátorov, validačný set pre rok 2017 alebo ekvivalent Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 2 058,00 2058.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Test na rýchlu diagnostiku infekcie HIV /rýchlotest/ Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aglutinačný test Anti-streptolyzín O latex Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 107,00 107.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aglutinačný test na diagnostiku reumatoidného faktora Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 101,64 101.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na Identifikácia významných druhov črevných baktérií z čeľade Enterobacteriaceae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 781,00 781.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá -ANA, ANCA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 787,22 1787.22 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednoduchý test pre kvantitatívne stanovenie C-reaktívneho proteínu v plnej krvi, sére alebo plazme pomocou prístroja QuikRead go Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 405,90 405.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy pre imunogenetiku Národný ústav reumatických chorôb 5 228,30 5228.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostický spotrebný materiál Centrum pre liečbu drogových závislostí 31 525,00 31525.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunogenetika Národný ústav reumatických chorôb 35 291,02 35291.02 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aglutinačný test Anti-streptolyzín O latex Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 168,14 168.14 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aglutinačný test na diagnostiku reumatoidného faktora Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 116,16 116.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na Identifikácia významných druhov črevných baktérií z čeľade Enterobacteriaceae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 859,10 859.1 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá -ANA, ANCA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 787,22 1787.22 EUR 2018 Tovary Nie 1
Imunogenetika Národný ústav reumatických chorôb 5 228,30 5228.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednoduchý test pre kvantitatívne stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP) v plnej krvi, sére alebo plazme pomocou prístroja QuikRead go, ihla odberová k CRP Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 830,04 830.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Imunogenetika Národný ústav reumatických chorôb 29 716,25 29716.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy -ANA, ANCA Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 787,22 1787.22 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na Identifikácia významných druhov črevných baktérií z čeľade Enterobacteriaceae Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 937,20 937.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Imunogenetika Národný ústav reumatických chorôb 31 319,60 31319.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
+421264774591


k.spontakova@jk-trading.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 54 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jaroslav Knap
Adresa:
Moskevská 1543/57a Karlovy Vary 360 01
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Knap
Adresa:
Moskevská 1543/57a Karlovy Vary 360 01
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Pavel Strnad
Adresa:
Rybničná 97 Bochov 36471
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Viktor Fuksa
Adresa:
Dvořákova 661/11 Karlovy Vary 36017
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Josef Štech
Adresa:
Moskevská 1543/57a Karlovy Vary 36001
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
GÁLIK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA s.r.o.
Adresa:
Krátka 8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.08.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 14.06.2017 do: 7.08.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×