Dodávateľ

Molchem s. r. o.

Michalovce
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Molchem s. r. o.

IČO: 47427507

Adresa: Pri sýpke 12, Michalovce

Registračné číslo: 2017/8-PO-E6055

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. August 2017

Záznam platný do: 17. August 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 15 699,90 EUR 2 2
2018 10 464,80 EUR 5 5
2019 1 050,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 15 699,90 EUR 2 2
2018 10 464,80 EUR 5 5
2019 1 050,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 1 050,00 1050.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 14 954,54 14954.54 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 9 206,00 9206.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 1 399,90 1399.90 EUR
Ústav polymérov SAV 1 583,33 583.33 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 20,93 20.93 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie - séra a protilátky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 310,00 14310.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Diagnostická súprava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 720,00 720.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
BRCA1 Polyclonal Antibody Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 282,00 282.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka fyzikálneho stola pre prácu v sede s príslušenstvom Ústav polymérov SAV 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
laboratórne sklo Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 30,00 30.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
0182. ELISA kity Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 9 818,00 9818.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Peroxid vodíka 3 % Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 916,00 1916.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 13 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr. Ján Šepeľák
Adresa:
Pri sýpke 12 Michalovce 071 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
PRIELOMEK & PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Brančská 7 Bratislava - mestská časť Petržalka 85105
Meno:
BDM Legal s. r. o.
Adresa:
Tallerova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 14.06.2017 do: 8.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×