Dodávateľ

Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS

Svätý Jur
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS

IČO: 34558039

Adresa: Zuby 450/9, Svätý Jur

Registračné číslo: 2018/6-FO-E8258

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Jún 2018

Záznam platný do: 14. Jún 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 619 886,00 EUR 2 2
2015 117 500,00 EUR 1 1
2016 16 362,67 EUR 8 8
2017 22 666,57 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 619 886,00 EUR 2 2
2016 133 862,67 EUR 9 9
2017 22 666,57 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 3 190,84 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 117 500,00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 277 516,00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 10 807,40 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 8 075,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 1 008,00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 7 698,00 EUR
Senium Medica s.r.o. 1 342 370,00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 1 850,00 EUR
Oravská poliklinika Námestovo 1 6 400,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Diagnostiká + koagulačný analyzátor Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 204 000,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 99 507,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hmotnostný spektrometer s príslušenstvom a spotrebným materiálom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 277 516,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie zdravotníckej techniky v rámci projektu Rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckeho zariadenia Senium Medica. Senium Medica s.r.o. 342 370,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie-2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolná centrifúga Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 2 044,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Minitrepačka - Vortex Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 340,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada pipiet Eppendorf Research plus Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veľkoobjemová stolová centrifúga s chladením Ľubovnianska nemocnica, n. o. 9 690,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Malá laboratórna odstredivka – centrifúga Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostiká pre hematológiu a koaguláciu Národný ústav reumatických chorôb 8 470,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup reagencie pre koagulačné automaty RAC-1800 a Sysmex CA 1500 Oravská poliklinika Námestovo 6 480,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontrolná krv k analyzátoru SYSMEX Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 58,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a činidlá II Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 208,40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Centrifúga s príslušenstvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 767,00 EUR 2017 Tovary Nie 1http://www.medservis.sk


+421905623221
+421244880743
+421244880743


andrej.dzadon@medservis.sk
medservis@medservis.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 236 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Andrej Džadoň
Adresa:
Zuby 450/9 Svätý Jur 90021
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×