Obstarávanie

Vizualizačný detekčný kit pre imunohistochémiu a primárne protilátky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 391,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 391,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33694000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Vizualizačný detekčný kit pre imunohistochémiu; - Požiadavka je priama kompatibilita a priama použiteľňosť s imunostainerom DAKO AutostainerPlus S3400, dodávka musí byť realizovaná aj s príslušnými kompatibilnými nosičmi, ktoré je možné priamo vložiť do imunostainera DAKO AutostainerPlus S3400. ; - Dodávateľ musí byť schopný preukázať že je výrobcom autorizovaným predajcom príslušnej chemikálie a že chemikálie spĺňajú požiadavky na deklarované kvalitatívne vlastnosti pre oblasť patologickej anatómie a výskumu, vrátane požiadaviek na prepravu a skladovanie počas celej doby transportu od výrobcu až po zákazníka.; Minimálny objem- Vizualizačný detekčný kit pre imunohistochémiu (sekundárna anti-mouse a anti-rabbit protilátka - polymér konjugovaný s HRP) 120ml, použiteľné na 600 vyšetrení pri použití 200ul výsledného roztoku na jedno sklo- Objem ostatných roztokov musí zodpovedať celkovému počtu vyšetrení podľa požiadavky ; Počet: 1 ks (resp. ekvivalent v závislosti od veľkosti balenia) ; Súčasťou dodávky sú predriedené protilátky ready to use, na CD57, CD68, CD56, CD1a, Cytomegalovirus (CCH2+DDG9), Epstein-Barr Virus (LMP), β-Catenin, CDX-2 (DAK-CDX2), minimálne 10ml

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Hermes LabSystems, s.r.o. 1 2 391,00 0% EUR 5. December 2016 126687

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×