Dodávateľ

GeneTiCA s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
1.8

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GeneTiCA s.r.o.

IČO: 35874791

Adresa: Boženy Němcovej 8, Bratislava

Registračné číslo: 2020/4-PO-C6190

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Apríl 2020

Záznam platný do: 27. Apríl 2023

Posledná zmena: 8. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 140 360,02 EUR 18 18
2017 146 036,46 EUR 16 16
2018 75 565,85 EUR 18 18
2019 37 486,30 EUR 5 5
2020 303 431,20 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 140 360,02 EUR 18 18
2017 146 036,46 EUR 16 16
2018 75 565,85 EUR 18 18
2019 37 486,30 EUR 5 5
2020 303 431,20 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 10 859,91 10859.91 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 6 117,00 6117.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 9 952,73 9952.73 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 14 583,00 14583.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 5 263,30 5263.30 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 28 998,50 28998.50 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 41 496 755,60 496755.60 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 0,00 0.00 EUR
Ústav zoológie SAV 1 972,59 972.59 EUR
Národná transplantačná organizácia 2 125 909,20 125909.20 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 3 468,00 3468.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kity na klastrovanie a sekvenáciu HiSeq Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 485,00 12485.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na sekvenáciu Hiseq Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre výskum Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 428,00 10428.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
3316 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 739,00 6739.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
MiSeq® Reagent Kit v3 Ústav zoológie SAV 1 070,00 1070.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na sekvenáciu MiSeq Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
3716 chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 16 164,72 16164.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava sekvenačných kartidží pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 30 500,00 30500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Izolačný kit Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 552,20 552.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kit na sekvenáciu Hiseq Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava sekvenačných kartidží pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 29 500,00 29500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reagenčné kartridže pre sekvenovanie NGS knižníc na prístroji MiSeq Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 980,00 980.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 425,47 2425.47 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elisa kity na vyšetrenie krvi, chemické výrobky, chemické činidlá Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 400,00 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál na Real Time PCR pre analýzu mikroRNA Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 292,87 292.87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie -Sekvenácia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 19 712,00 19712.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plasty – Qubit skúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 83,11 83.11 EUR 2016 Tovary Nie 1
Scriptseq Complete Kit Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 814,80 3814.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
0217 Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 505,00 6505.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 628,64 7628.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 336,36 2336.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 505,00 1505.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 336,36 2336.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekvenačná analýza HiSeq 2500 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 800,00 3800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 592,00 1592.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
2817 Chemikálie - kity na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 048,12 5048.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kit Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 632,67 3632.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 385,10 2385.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
kit na prípravu DNA knižníc pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 270,00 3270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolačný kit Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 552,20 552.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Panel génov VWF, FGs Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 616,00 3616.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chémia a spotrebný materiál na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 24 672,30 24672.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súprava sekvenačných kartridží pre NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 17 822,00 17822.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sekvenátor novej generácie - NGS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 60 000,00 60000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HITAlert kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 700,00 700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
0518 Chemikálie na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 511,68 2511.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sekvenačná chémia, príprava knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 176,00 4176.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chémia na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 400,00 3400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 170,00 170.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sekvenačná chémia, príprava knižníc Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 904,65 1904.65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity - enterovírusy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Diagnostické súpravy / kity Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 340,40 7340.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
HIT Alert kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 630,50 630.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, analytické súpravy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 391,40 2391.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
HIT Alert kit 1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 630,50 630.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sekvenačná chémia NGS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 527,20 8527.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál pre molekulárne analýzy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 450,50 3450.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Panel pre cielené NGS sekvenovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 842,00 3842.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kit na sekvenáciu Miseq Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 134,00 1134.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chémia a spotrebný materiál na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 27 300,00 27300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chémia na sekvenáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 122,00 1122.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kity - enterovírusy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kity na exómovésekvenovanie génov Univerzita Komenského v Bratislave 14 585,00 14585.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sekvenátor novej generácie - NGS Národná transplantačná organizácia 95 000,00 95000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kity - enterovírusy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 8 500,00 8500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre molekulárnu biológiu na sekvencovanie pre platformu Illumina Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 789,63 5789.63 EUR 2019 Tovary Nie 1
Detekcia enterovírusov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 9 300,00 9300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nizkokapacitný sekvenátor novej generácie - NGS Štátny veterinárny a potravinový ústav 54 455,40 54455.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prístroje k testovaniu SARS-COV2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 177 522,00 177522.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
NGS sekvenačná chémia a kity na stanovenie HLA Národná transplantačná organizácia 139 862,00 139862.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
+421917334151

+421917334151


marekova@genetica.sk
bollova@genetica.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 196 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jaroslava Vaněčková
Adresa:
Obecní 201 Chýně, Praha - Západ 25301
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Petr Kvapil
Adresa:
Tymiánová 14 Kolovraty, Praha 10 10300
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jaroslava Vaněčková
Adresa:
Obecní 201 Chýně, Praha - Západ 25301
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Jún 2017
Záznam do:
10. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Petr Kvapil
Adresa:
Tymiánová 14 Kolovraty, Praha 10 10300
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Jún 2017
Záznam do:
20. Marec 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Petr Kvapil
Adresa:
Tymiánová 14 Kolovraty, Praha 10 10300
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Jaroslava Vaněčková
Adresa:
Obecní 201 Chýně
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, s. r. o.
Adresa:
Miletičova 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Meno:
ATCL, k.s.
Adresa:
Adámiho 8 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.07.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 13.02.2020 do: 10.07.2020

StiahniZáznam platný od: 20.03.2019 do: 13.02.2020

StiahniZáznam platný od: 15.06.2017 do: 20.03.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Prístroje k testovaniu SARS-COV2 177 522,00 EUR Tovary 12. Jún 2020 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin GeneTiCA s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×