Dodávateľ

O.K.SERVIS BioPro, s.r.o.

Praha
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: O.K.SERVIS BioPro, s.r.o.

IČO: 62914511

Adresa: Bořetická 2668/1, Praha 9

Registračné číslo: 2019/8-PO-C7479

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. August 2019

Záznam platný do: 22. August 2022

Posledná zmena: 13. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 820 473,00 EUR 4 4
2015 492 478,00 EUR 3 4
2016 119 887,40 EUR 8 8
2017 2 120,14 EUR 5 5
2018 212 403,10 EUR 6 6
2019 764,50 EUR 2 2
2020 107 418,95 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 740 473,00 EUR 3 3
2015 572 478,00 EUR 4 5
2016 119 887,40 EUR 8 8
2017 2 120,14 EUR 5 5
2018 212 403,10 EUR 6 6
2019 764,50 EUR 2 2
2020 107 418,95 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 80 000,00 80000.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 37 516,44 37516.44 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 914 486,63 914486.63 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 18 752,50 18752.50 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 34 578,96 34578.96 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 374 276,00 374276.00 EUR
ALFA BIO, spol.s r.o. 1 57 034,00 57034.00 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 3 281 872,56 281872.56 EUR
IMUNA PHARM, a.s. 1 663 100,00 663100.00 EUR
Víno Hubinský, s.r.o. 1 18 372,00 18372.00 EUR
MPC PLUS spol. s r.o. 1 175 726,00 175726.00 EUR
A1SYNTH, s. r. o. 1 99 830,00 99830.00 EUR
Národná transplantačná organizácia 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Diagnostické súpravy na vyšetrenie BSE Štátny veterinárny a potravinový ústav 83 880,00 83880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie laboratória pre mlynský priemysel MPC PLUS spol. s r.o. 180 414,00 180414.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Technológia na spracovanie hrozna a následnú výrobu vína Víno Hubinský, s.r.o. 81 513,00 81513.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia laboratórnej techniky. A1SYNTH, s. r. o. 105 984,00 105984.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenia na meranie priepustnosti fólií vodnou parou a plynmi Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 76 973,00 76973.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Materiál pre laboratória, výrobu a výskum vo farmaceutickej oblasti. IMUNA PHARM, a.s. 663 100,00 663100.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 901 647,00 901647.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chemikálie, referenčné materiály, spotrebný materiál, živné pôdy, médiá a ostatný materiál Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 374 276,00 374276.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Obstaranie inovatívnych technológií ALFA BIO, spol.s r.o. 608 409,00 608409.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Filtračné sáčky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k textúrometru TA.XT Plus Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 484,00 2484.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analyzátor pre stanovenie kvalitatívnych parametrov obilnín, olejnín, strukovín a múky – NIR analyzátor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 25 000,00 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Software - Data systém - laboratórna kniha Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalibračný software a súbor analytických kalibrácií pre FT - IR spektrometer PRE MUŠTY A PRE VÍNA Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analyzátor obsahu soli Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 880,00 5880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Agar Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 600,90 600.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kyslý reakčný pufer k chloridmetru M926 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 191,40 191.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
PCR termocyklér s 96 jamkovým blokom Národná transplantačná organizácia 17 576,00 17576.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 080,00 1080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
API testy a činidlá k API testom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 112,00 2112.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostiká Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 442,00 442.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroje na analýzu mlieka s príslušenstvom alebo ich ekvivalenty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 13 117,00 13117.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dvojmiestny prístroj na stanovenie čísla poklesu s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 25 900,00 25900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výučbové výmenníky tepla Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 11 250,00 11250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na vyšetrenie prítomnosti patologického priónového proteínu u hovädzieho dobytka a homogenizačné skúmavky Štátny veterinárny a potravinový ústav 113 160,00 113160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výučbové výmenníky tepla Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 9 377,50 9377.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lactoscan SCC KIT Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 496,00 496.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
WNV kompetitívna multi-species ELISA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397,00 397.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava ID Screen Toxoplasmosis Indirect Multi-species ELISA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 439,00 439.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na vyšetrenie prítomnosti patologického priónového proteínu u hovädzieho dobytka Štátny veterinárny a potravinový ústav 116 325,00 116325.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
pH meter Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 116,00 116.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zariadenie na stanovenie celkového obsahu dusíka v potravinách Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 11 663,53 11663.53 EUR 2020 Tovary Áno 1
+420281091460

+421420266034575


j.kaspar@oks.cz
info@oks.cz

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 137 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jan Kašpar
Adresa:
Vodojemská, Klánovice 923 Praha 9 19000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Teper
Adresa:
Maršála Koněva 1520 Nymburk 28802
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. René Bien
Adresa:
Tylova 160 Velim 28101
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zdeněk Kašpar
Adresa:
Odlehlá 817/37 Praha 9 19000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Martin Berec
Adresa:
Mostová 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Meno:
Winton s. r. o.
Adresa:
Mostová 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.05.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 6.06.2018 do: 21.05.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×