Dodávateľ

Roner, s.r.o.

Bratislava
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Roner, s.r.o.

IČO: 35860537

Adresa: Oravská 7, Bratislava

Registračné číslo: 2017/4-PO-E4622

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. Apríl 2017

Záznam platný do: 19. Apríl 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 123 510,33 EUR 6 6
2017 490,91 EUR 2 2
2018 494 298,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 123 510,33 EUR 6 6
2017 490,91 EUR 2 2
2018 494 298,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 107 470,83 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 490,91 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 13 399,50 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 400,00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 0,00 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 2 240,00 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1 0,00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 494 298,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka testov pre prístroj IMMULITE 1000 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 2 750,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
INNOVANCE D-dimer kit Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 429,57 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hematologický analyzátor s 5-populačným diferenciálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analyzátor pre koagulačné testy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Imunohematologické prístroje pre gélovú stĺpcovú aglutináciu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
ELISA Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 14 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klinická imunológia a imunogenetika Národný ústav reumatických chorôb 99 163,77 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostická súprava Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 960,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy na dôkaz protilátok proti vírusu osýpok a rubeole Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 41 868,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biochemický analyzátor Nemocnica s poliklinikou Myjava 494 298,00 EUR 2018 Tovary Nie 1http://www.roner.sk


+421948050933
+421255563055


roner@roner.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 52 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Vavro
Adresa:
Jasovská 7 Bratislava - mestská časť Petržalka 85107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
29. Marec 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PharmDr. Pavel Vizner
Adresa:
Záborského 23 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
29. Marec 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr Ivana Pivolusková
Adresa:
Súmračná 19 Bratislava - mestská časť Ružinov 82102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.03.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×