Osoba

Ing. Jozef Kožár


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Jozef Kožár
Adresa:
Hrubá Borša 162 Hrubá Borša 92523
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
60 rokov
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
3
Aktívne na UVOstat.sk:
2
Obstarávaní:
165
Zmlúv:
175
V celkovej hodnote:
62,011,307 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Gratex International, a.s. 35743468 Áno
Gratex Services, a.s. 50083856 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
realshop.sk, s.r.o. 50262131 Áno
Gratex International, a.s. 35743468 Áno
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva 187,250 EUR 13. Október 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií 49,225 EUR 30. Jún 2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií 36,381 EUR 31. Marec 2015
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Originálne tonery a tonerové náplne 16,619 EUR 30. September 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IT zariadenia a spotrebný materiál 133,538 EUR 12. Apríl 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IT zariadenia a spotrebný materiál 282,735 EUR 14. Máj 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva 12,916 EUR 27. August 2018
Sociálna poisťovňa, ústredie Národná aplikácia Sociálnej poisťovne (EESSI – Elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia) 882,500 EUR 3. Apríl 2019
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Rozšírenie existujúceho storage Netapp 2552 84,583 EUR 29. Júl 2019
Štatistický úrad Slovenskej republiky Stolové počítače a monitory 128,760 EUR 13. December 2019
Ústav informatiky SAV Notebook 1,186 EUR 3. Apríl 2017
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Dodanie sieťových úložísk dát s príslušenstvom 39,240 EUR 31. Máj 2017
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Výpočtová technika 109,070 EUR 21. December 2017
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Predĺženie hardvérovej podpory Gold Support pre McAfee Web Gateway 10,430 EUR 25. Február 2016
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice Sieťové úložisko NAS a pevné disky do NAS 1,289 EUR 6. Máj 2016
Výskumný ústav vodného hospodárstva Rozšírenie diskového priestoru servera HP ProLiant DL380 Gen9 2,095 EUR 3. November 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií 105,712 EUR 30. September 2014
Ekonomická univerzita v Bratislave Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach 1,156 EUR 6. Jún 2014
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva 25,615 EUR 13. Október 2014
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Originálne tonery a tonerové náplne 21,847 EUR 31. Marec 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva 3,138 EUR 30. September 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IT zariadenia a spotrebný materiál 115,920 EUR 8. August 2019
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva 1,156 EUR 30. September 2019
Štatistický úrad Slovenskej republiky Multifunkčné zariadenia pre tlač 31,640 EUR 8. Október 2019
Štatistický úrad Slovenskej republiky Osobné počítače a notebooky 87,850 EUR 15. November 2019
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Nákup výpočtovej techniky 33,835 EUR 17. Jún 2016
Národný bezpečnostný úrad Sieťové prepínače Cisco WS-C2960+48TC-L 1,189 EUR 30. Jún 2016
Národný onkologický ústav 1x serverová pamäť RAM HP 32GB (1x32GB) Quad Rank x4 PC3L-10600 (DDR3-1333) LRDIMM CAS-9 LP Memory Kit (PN: 647903-B21) 3,280 EUR 8. August 2016
Univerzitná nemocnica Bratislava Router 4,500 EUR 26. September 2016
Úrad vládneho auditu Stolové PC Lenovo ThinkCentre M800, LCD monitory a kancelársky balík Microsoft Office 2016 pre podnikateľov (slovenská jazyková verzia) 37,124 EUR 15. November 2016
Mesto Lučenec All-in-One PC AIO 23" 10,875 EUR 7. December 2016
Dopravný úrad Notebook HP ProBook 450 G5, prepojovacieho kábla RJ-45 , Microsoft Wireless Desktop 900 s AES USB, Monitor 27´´ASUS VX278Q alebo ekvivalent 16,833 EUR 26. Február 2018
Dopravný úrad Dodávka výpočtovej techniky 34,440 EUR 14. Júl 2014
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Výpočtová technika pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR. 257,758 EUR 20. Október 2015
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Originálne tonery a tonerové náplne 36,881 EUR 30. Jún 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 375,000 EUR 24. August 2017
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Originálne tonery a tonerové náplne 21,837 EUR 31. Marec 2018
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 18,934 EUR 24. August 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IT zariadenia a spotrebný materiál 700,000 EUR 10. December 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Národný systém WAMS 367,440 EUR 7. Február 2020
Mestská časť Bratislava - Petržalka Nákup tlačiarní a osobných počítačov s operačným systémom alebo ekvivalent 0 EUR 16. Jún 2017
Dopravný úrad Ľahký prenosný notebook s WWAN a príslušenstvo 1,404 EUR 25. Máj 2016
Mestská časť Bratislava - Petržalka Monitory, notebooky, projektory a spotrebný materiál alebo ekvivalent 34,407 EUR 12. September 2016
Slovenská konsolidačná, a.s. Výpočtová technika 2. 15,600 EUR 23. November 2016
Sociálna poisťovňa, ústredie Technická podpora pre systém komplexného zabezpečenia ochrany mailovej komunikácie a koncových bodov s centrálnou správou 99,200 EUR 22. November 2016
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Vybavenie na vyučovanie 985 EUR 8. December 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IT zariadenia a spotrebný materiál 10,056 EUR 12. Marec 2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Výpočtová technika - hardvér 1,360 EUR 19. Jún 2015
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Výpočtová technika - hardvér 3,600 EUR 19. Jún 2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Tovary IKT pre projekty ŠF EÚ 48,930 EUR 20. Február 2015
Mestská časť Bratislava - Petržalka Monitory, HW firewall a spotrebný materiál 57,917 EUR 5. Október 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni informačného systému ES CO 756,000 EUR 21. Marec 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IT zariadenia a spotrebný materiál 5,385 EUR 13. Október 2020
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IT zariadenia a spotrebný materiál 9,854 EUR 22. December 2020
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 13,208 EUR 24. August 2017
Mestská časť Bratislava - Petržalka Predĺženie softvérových licencií 7,023 EUR 10. November 2017
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup notebookov s príslušenstvom 125,250 EUR 12. Január 2021
Mesto Žilina Stolový počítač, počítačový monitor, príslušenstvo k počítačom 0 EUR 4. Marec 2016
Fakultná nemocnica Trenčín Laserové tlačiarne, multifunkčné zariadenie 4,350 EUR 17. Marec 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Videoprojektor 1,340 EUR 22. August 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2-ročná podpora (support) pre Thales karty (HSM) 64,662 EUR 20. August 2018
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií 83,641 EUR 30. Jún 2014
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Originálne tonery a tonerové náplne 11,885 EUR 30. Jún 2016
Exportno-importná banka Slovenskej republiky Technická podpora, údržba a rozvoj, poskytovanie poradenských, konzultačných a servisných služieb pre IS GINS a InfoPortál 1,800,000 EUR 14. Júl 2016
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Originálne tonery a tonerové náplne 35,602 EUR 31. December 2017
SOFIS, s.r.o. Softvérové moduly na realizáciu programovania v oblasti prieskumov verejnej mienky V2 228,540 EUR 17. Október 2018
Štatistický úrad Slovenskej republiky Dodávka blade serverov 32,000 EUR 18. December 2018
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo 155,480 EUR 30. Máj 2019
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo 19,511 EUR 29. Jún 2020
Úrad pre verejné obstarávanie Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky 34,840 EUR 2. December 2019
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Prenosný počítač 1,680 EUR 13. November 2020
Banskobystrický samosprávny kraj Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál 20,624 EUR 12. Máj 2020
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Počítače 187,000 EUR 13. Apríl 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Úložisko NAS s možnosťou virtualizácie operačných systémov osadené kompatibilnými pevnými diskami a pamäťové médiá 3,500 EUR 20. Apríl 2017
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. LCD monitory 179,166 EUR 3. Júl 2017
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Expanzná disková polica 105,360 EUR 29. November 2017
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Softvér Adobe Acrobat Pro DC 1,000 EUR 11. Marec 2016
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied Server, ekvivalent Lenovo System x3650 M5 (model 5462E3G) 1,991 EUR 11. Marec 2016
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Podpora Oracle licencií a Red Hat licencií 15,644 EUR 24. November 2016
Univerzitná nemocnica Bratislava Náhradné diely k PC 11/2016 8,150 EUR 28. November 2016
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Multifunkčné zariadenia 0 EUR 17. September 2018
Dopravný úrad Dodávka výpočtovej techniky 49,900 EUR 23. December 2014
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Originálne tonery a tonerové náplne 1,199,989 EUR 31. Marec 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Aplikačné úpravy systému IS PATRMV 125,000 EUR 3. Február 2016
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 43,716 EUR 24. August 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IT zariadenia a spotrebný materiál 2,876 EUR 26. Júl 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IT zariadenia a spotrebný materiál 168,917 EUR 3. September 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IT zariadenia a spotrebný materiál 23,946 EUR 23. Január 2019
Úrad pre verejné obstarávanie Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky 7,570 EUR 7. Október 2019
Štatistický úrad Slovenskej republiky Informačné a komunikačné technológie 153,871 EUR 7. December 2020
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Dodávka IT infraštruktúry. 68,300 EUR 25. Január 2016
Univerzitná nemocnica Bratislava Náhradné diely k PC 03/2016 7,932 EUR 10. Marec 2016
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1. Stolný PC: ASUS Desktop G11CB Intel i7-6700(4.0GHz) GTX950-2GB 8GB, 2TB+8GB DVD-RW WL - 1KS 2. Počítačový monitor LCD: AOC E2470SWHE 24" - 3KS 3. Ethernet switch D-Link DGS-1008D 8-port 1Gb - 2KS 989 EUR 29. September 2016
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Prenosný počítač 539 EUR 30. September 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Farebné laserové multifukčné zariadenie s funkciami kopírky – skenera – tlačiarne pre tlač 9,999 EUR 14. Október 2016
Centrum vedecko-technických informácií SR Komponenty pre upgrade servera HP Proliant ML350p Gen 8 454 EUR 11. November 2016
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Laserove čierno-biele tlačiarne s 1 podavačom-9ks, laserove čb. tlačiarne s 2 podavačmi- 12ks, USB kábel prepojovací-21ks 1,800 EUR 15. November 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Informačný systém identifikátora fyzických osôb(IS IFO) 6,799,999 EUR 21. August 2014
Sociálna poisťovňa, ústredie Údržba, podpora, zmeny a rozvoj aplikačného programového vybavenia podporujúceho úrazové poistenie 1,500,000 EUR 18. December 2014
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Výpočtová technika a príslušenstvo 24,378 EUR 9. August 2011
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Rozšírenie IS centrálnej ohlasovne o nové funkcionality požadované v rámci integrácie na finálnu verziu ÚPVS 250,000 EUR 2. Jún 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií 149,792 EUR 31. December 2015
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Dodávka výpočtovej techniky, prezentačnej techniky, sieťových zariadení a príslušenstva 17,547 EUR 13. Október 2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií 139,741 EUR 30. September 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Posilnenie inštitucionálnych kapacít Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v oblasti výmeny DNA údajov systémom CODIS a daktyloskopických údajov systémom AFIS 51,499 EUR 11. Január 2017
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Originálne tonery a tonerové náplne 57,941 EUR 31. December 2016
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 20,514 EUR 24. August 2017
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva 828 EUR 31. December 2018
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 24,912 EUR 24. August 2017
Mestská časť Bratislava - Petržalka Predĺženie softvérových licencií 11,448 EUR 23. November 2018
Krajské centrum voľného času v Trenčíne Notebooky HP 250 G4 i3-5005U alebo ekvivalent 0 EUR 20. Júl 2016
Štatistický úrad Slovenskej republiky Tlačiarne 108,000 EUR 17. December 2019
Hlavné mesto SR Bratislava IT HW a podpora 9,738 EUR 21. December 2020
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Informačná technológia 15,208 EUR 21. August 2017
Mestská časť Bratislava - Petržalka Zariadenia súvisiace s počítačmi 46,637 EUR 5. December 2017
Štatistický úrad Slovenskej republiky Počítačové komponenty a príslušenstvo 5,111 EUR 9. Február 2016
Mesto Moldava nad Bodvou PC zostavy s príslušenstvom 0 EUR 24. Február 2016
Výskumný ústav vodného hospodárstva Predĺženie záruk 3 serverov HP DL380p G8 o tri roky. 1,969 EUR 4. Október 2016
Dopravný úrad Notebooky s príslušenstvom 8,136 EUR 28. Október 2016
Mestská časť Bratislava - Petržalka Predĺženie softvérových licencií 4,149 EUR 11. November 2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica Nákup výpočtovej techniky 78,670 EUR 28. November 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zostava pracovnej stanice 89,256 EUR 20. Február 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Sieťové zariadenia 13,300 EUR 2. Marec 2017
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií 150,207 EUR 31. December 2014
Pôdohospodárska platobná agentúra Služby technickej podpory Oracle 2016 209,704 EUR 28. Január 2016
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb 422,505 EUR 12. Máj 2014
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb 352,630 EUR 12. Máj 2014
Ekonomická univerzita v Bratislave Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva k výpočtovej technike pre pracoviská v Bratislave a v Košiciach 2,125 EUR 31. December 2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS 2,378 EUR 24. Máj 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 10,401 EUR 24. August 2017
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 14,871 EUR 24. August 2017
Štatistický úrad Slovenskej republiky Informačné a komunikačné technológie 33,900 EUR 20. Október 2020
Štatistický úrad Slovenskej republiky Notebooky, tablety a mobilné telefóny 58,333 EUR 13. August 2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Technické zariadenia 2 - Veľkokapacitná tlač 37,332,269 EUR 6. Júl 2020
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Predĺženie podpory pre SW produkty 64,474 EUR 5. Apríl 2016
Mestská časť Bratislava - Petržalka Prenosný počítač alebo ekvivalent 632 EUR 28. Október 2016
Národný onkologický ústav originál HP Dual Port Enterprise hot-swap pevný disk 1,2 TB SAS2 6Gb/s (PN: E7W47A) s podporou a kompatibilitou HP MSA 2000 G3 s rozsirenim D2700 SAS AJ941A 5,066 EUR 2. November 2016
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice Notebooky 4,917 EUR 29. Marec 2017
Technická inšpekcia, a.s. SERVERY 38,140 EUR 7. November 2016
Mesto Hlohovec Počítač HP ProDesk 490 G3 MT T9S84ES#BCM alebo ekvivalent, vrátane dopravy na miesto dodania 3,587 EUR 28. November 2016
Mesto Hlohovec Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Pro M227sdn (G3Q74A) alebo ekvivalent 374 EUR 2. December 2016
Stredná umelecká škola v Trenčíne Notebook 516 EUR 10. Február 2017
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave Zabezpečenie servisnej starostlivosti o prostriedky IT 8,400 EUR 9. December 2016
MH Invest, s.r.o. Nákup počítačového príslušenstva 5,783 EUR 19. Október 2018
MH Invest, s.r.o. Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom 4,197 EUR 15. December 2017
MH Invest, s.r.o. Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom 12,600 EUR 1. Apríl 2016
JAGA GROUP, s.r.o. Modernizácia IT-infraštruktúry v spoločnosti JAGA GROUP, s.r.o. 5,083 EUR 24. November 2014
MH Invest, s.r.o. Nákup výpočtovej techniky a licencií 12,498 EUR 24. Január 2020
MH Invest, s.r.o. Nákup výpočtovej techniky a licencií 13,199 EUR 14. Január 2021
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Manažérsky tabletový počítač s dokovacou stanicou 867 EUR 11. Máj 2017
Stredná odborná škola informačných technológií Anténa Ubiquiti UniFi AP-AC-PRO 802.11ac 6,291 EUR 3. Jún 2016
MH Invest, s.r.o. Nákup licencií 8,425 EUR 30. Január 2017
KFB Control s.r.o. Modernizácia a zavádzanie inovatívnych informačno-komunikačných technológií v spoločnosti KFB Control s.r.o. 57,080 EUR 13. Január 2015
MH Invest, s.r.o. Nákup výpočtovej techniky a licencií 10,682 EUR 19. Február 2019
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Obnova infraštruktúry IKT – serverová infraštruktúra 49,400 EUR 18. December 2020
Generálna prokuratúra SR zakúpenie pamätí 0 EUR 7. Júl 2016
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave Zabezpečenie inštalácií a konfigurácií IT 230 EUR 28. December 2016
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce Podpora sociálnej inklúzie a ďalšieho vzdelávania príslušníkov MRK 3,847 EUR 28. November 2014
Technická inšpekcia, a.s. Počítače a príslušenstvo 125,800 EUR 10. Apríl 2017
MH Invest, s.r.o. Nákup výpočtovej techniky a licencií 11,750 EUR 6. Február 2018
MH Invest, s.r.o. Nákup licencií 7,799 EUR 8. Február 2016
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gymnázium Zariadenie a vybavenie - didaktické pomôcky 12,600 EUR 25. Marec 2015
Štátny inštitút odborného vzdelávania Kariérové poradenstvo 839,000 EUR 5. Marec 2015
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Fotopasce a prislúchajúce vybavenie 174,025 EUR 30. Október 2019
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Fotopasce a prislúchajúce vybavenie 13,437 EUR 30. Október 2019
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Fotopasce a prislúchajúce vybavenie 2,500 EUR 30. Október 2019
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Fotopasce a prislúchajúce vybavenie 2,894 EUR 30. Október 2019
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Fotopasce a prislúchajúce vybavenie 700,455 EUR 20. December 2019
MH Invest, s.r.o. Nákup hardvéru pre server a príslušenstva 26,739 EUR 8. Február 2016
MH Invest, s.r.o. Originálne tonery 3,349 EUR 13. September 2016
Mesto Žiar nad Hronom Výpočtová technika vrátane softvérového vybavenia 8,408 EUR 19. September 2016
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Fotopasce a prislúchajúce vybavenie 2,290 EUR 11. Marec 2021
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Fotopasce a prislúchajúce vybavenie 1,372,834 EUR 1. Október 2019
MH Invest, s.r.o. Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom 15,949 EUR 8. Február 2016
MH Invest, s.r.o. Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom 13,375 EUR 13. September 2016

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×