Obstarávanie

Originálne tonery


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
MH Invest, s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 790,83
Zaplatené:
69.77%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30125110-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
kpl
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je nákup nových originálnych tonerov do tlačiarní.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: POLOŽKA č.1:, Hodnota / charakteristika: Originálna sada tonerov OKI pre tlaciaren OKI MC 851 tonery musia byť zhodné s výrobcom tlačiarne firmou OKI.; Technické vlastnosti: Typ Toneru Black, Hodnota / charakteristika: Originál toner OKI MC851/MC861 black (7000 str.)Part num 44059168 ; Technické vlastnosti: Typ Toneru Cyan, Hodnota / charakteristika: Originál toner OKI MC851/MC861 cyan (7300 str.)Part num 44059167 ; Technické vlastnosti: Typ Toneru Magenta, Hodnota / charakteristika: Originál toner OKI MC851/MC861 magenta (7300 str.)Part num 4405916; Technické vlastnosti: Typ Toneru Yellow, Hodnota / charakteristika: Originál toner OKI MC851/MC861 yellow (7300 str.)Part num 4405915; Technické vlastnosti: POLOŽKA č. 2:, Hodnota / charakteristika: Originálna sada valcov OKI pre tlačiaren OKI MC 851, valce muisa byt zhodné s výrobcom tlačiarne firmou OKI; Technické vlastnosti: Typ Valca Black, Hodnota / charakteristika: • Originál valec OKI MC851/MC861 20 000 strán black• Part num 44064012; Technické vlastnosti: Typ Valca Cyan, Hodnota / charakteristika: • Originál valec OKI MC851/MC861 20 000 strán cyan• Part num 44064011; Technické vlastnosti: Typ Valca Magenta, Hodnota / charakteristika: • Originál valec OKI MC851/MC861 20 000 strán magenta• Part num 44064010; Technické vlastnosti: Typ Valca Yellow, Hodnota / charakteristika: • Originál valec OKI MC851/MC861 20 000 strán yellow• Part num 44064019; Technické vlastnosti: POLOŽKA č.3:, Hodnota / charakteristika: Originálna sada tonerov OKI pre tlaciaren OKI MC873 tonery musia byť zhodné s výrobcom tlačiarne firmou OKI. ; Technické vlastnosti: Typ Toneru Black, Hodnota / charakteristika: Original toner OKI MC873 black (15.000 str.)Part num. 45862818 ; Technické vlastnosti: Typ Toneru Cyan, Hodnota / charakteristika: Original toner OKI MC873 cyan (10.000 str.)Part num. 45862816 ; Technické vlastnosti: Typ Toneru Magenta, Hodnota / charakteristika: Original toner OKI MC873 magenta (10.000 str.)Part num. 45862815; Technické vlastnosti: Typ Toneru Yellow, Hodnota / charakteristika: Original toner OKI MC873 magenta (10.000 str.)Part num. 45862814; Technické vlastnosti: POLOŽKA č.4:, Hodnota / charakteristika: Originálna sada valcov OKI pre tlačiaren MC OKI 873, valce muisa byt zhodné s výrobcom tlačiarne firmou OKI; Technické vlastnosti: Typ Valca Black, Hodnota / charakteristika: Original valec OKI MC853/MC873 30.000 strán blackPart num. 44844472; Technické vlastnosti: Typ Valca Cyan, Hodnota / charakteristika: Original valec OKI MC853/MC873 30.000 strán cyanPart num. 44844471; Technické vlastnosti: Typ Valca Magenta, Hodnota / charakteristika: Original valec OKI MC853/MC873 30.000 strán magentaPart num. 44844470; Technické vlastnosti: Typ Valca Yellow, Hodnota / charakteristika: Original valec OKI MC853/MC873 30.000 strán yelowPart num. 44844469

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: POLOŽKA č.1: Tonery OKI pre tlačiareň MC851, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: Položka č. 1.1 Tonery OKI pre tlačiareň MC851 - Typ Toneru Black, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Položka č. 1.2 Tonery OKI pre tlačiareň MC851 - Typ Toneru Cyan, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Položka č. 1.3 Tonery OKI pre tlačiareň MC851 - Typ Toneru Magenta, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Položka č. 1.4 Tonery OKI pre tlačiareň MC851 - Typ Toneru Yellow, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: POLOŽKA č. 2: Valce OKI pre tlačiareň MC851, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: POLOŽKA č. 2.1: Valce OKI pre tlačiareň MC851 - Typ valca Black, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: POLOŽKA č. 2.2: Valce OKI pre tlačiareň MC851 - Typ valca Cyan, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: POLOŽKA č. 2.3: Valce OKI pre tlačiareň MC851 - Typ valca Magenta, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: POLOŽKA č. 2.4: Valce OKI pre tlačiareň MC851 - Typ valca Yellow, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: POLOŽKA č. 3: Tonery OKI pre tlačiareň MC873, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: POLOŽKA č. 3.1: Tonery OKI pre tlačiareň MC873 - Typ Toneru Black, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: POLOŽKA č. 3.2: Tonery OKI pre tlačiareň MC873 - Typ Toneru Cyan, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: POLOŽKA č. 3.3: Tonery OKI pre tlačiareň MC873 - Typ Toneru Magenta, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: POLOŽKA č. 3.4: Tonery OKI pre tlačiareň MC873 - Typ Toneru Yellow, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: POLOŽKA č. 4: Valce OKI pre tlačiareň MC873, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: POLOŽKA č. 4.1: Valce OKI pre tlačiareň MC873 - Typ Valca Black, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: POLOŽKA č. 4.2: Valce OKI pre tlačiareň MC873 - Typ Valca Cyan, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: POLOŽKA č. 4.3: Valce OKI pre tlačiareň MC873 - Typ Valca Magenta, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: POLOŽKA č. 4.4: Valce OKI pre tlačiareň MC873 - Typ Valca Yellow, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Gratex International, a.s. 11 3 349,00 20% EUR 13. September 2016 117756

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×