Obstarávanie

Aplikačné úpravy systému IS PATRMV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
125 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
125 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72260000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

V IS PATRMV vytvoriť aplikačnú úpravu, ktorá by v aplikácii IS PATRMV umožňovala pri vyhlasovaní pátrania po odcudzenom motorovom vozidle alebo doklade evidovanom v cudzine prevziať relevantné údaje z IS EUCARIS. 2.Rozšíriť funkcionality vyhlasovania pátrania po duplikátoch evidenčných čísiel vozidiel - Na základe požiadavky na synchronizáciu IS PATRMV a IS EVO umožniť odovzdávanie údajov zo systému PATRMV do systému EVO. Prepojenie týchto systémov zjednoduší/urýchli zaznamenanie zmeny stavu vozidla alebo TEČ v systéme EVO. Cieľom synchronizácie je aby: -pri nahlásení krádeže vozidla a/alebo TEČ nahlasovateľ nemusel navštíviť dve pracoviská (pracovisko PZ a pracovisko evidencie vozidiel), -zaznamenaním krádeže vozidla a TEČ v systéme PATRMV bola informácia o vyhlásení pátrania zaslaná do systému EVO.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Gratex International, a.s. 1 125 000,00 0% EUR 3. Február 2016 73015

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×