Obstarávanie

Technická podpora, údržba a rozvoj, poskytovanie poradenských, konzultačných a servisných služieb pre IS GINS a InfoPortál


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 800 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 800 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72230000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Poistný informačný systém GINS (ďalej tiež IS GINS) je produkčný poistný informačný systém, dlhodobo používaný v EXIMBANKE SR, ktorý pokrýva celý životný cyklus poistných dokumentov (rámcových poistných zmlúv, poistných zmlúv, úverových limitov, poistných udalostiach, vymáhaní) so všetkými obchodnými udalosťami, resp. poistnými udalosťami a vymáhaním, ktoré počas obdobia platnosti rámcovej poistnej zmluvy/poistnej zmluvy a prípadne po jej skončení v súvislosti s ňou nastanú. EXIMBANKA SR ako Verejný obstarávateľ zamýšľa naďalej rozširovať funkcionalitu IS GINS s podporou moderných technológií tak, aby sa maximálnym znížením manuálnej evidencie mimo informačného systému predišlo organizačným komplikáciám, znížilo sa riziko chýb vplyvom ľudského faktora, eliminovalo sa nebezpečenstvo straty údajov a aby sa znížili finančné náklady na ľudské zdroje.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Gratex International, a.s. 1 1 800 000,00 Neuvedené EUR 14. Júl 2016 74905

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva o vytvorení čiastkových diel a o poskytovaní služieb 25. Júl 2016 25. Júl 2016 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnocivania ponúk pre úspešného uchádzača - Gratex International, a.s. 3. Jún 2016 3. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/673099/content/421064/download","filename":"Info about tender results-profile form for suc-GI as(JK).pdf"}]
Zmluva Zmluva o vytvorení čiastkových diel a o poskytovaní služieb: 25. Júl 2016 25. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/694684/content/537482/download","filename":"Uzavreta zmluva_EXIM GINS.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke pre GINS a InfoPortal po uzatvoreni zmluvy 4. August 2016 4. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/699367/content/417284/download","filename":"VO GINS Sprava o zakazke FINAL.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×