Obstarávanie

Dodávka výpočtovej techniky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Dopravný úrad
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
41 592,00
Konečná suma(Bez DPH):
41 583,33
Zaplatené:
99.97%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30213100-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je doobstarávanie nákupu notebookov s príslušenstvom a monitorov podľa technickej špecifikácie uvedenej v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Gratex International, a.s. 3 49 900,00 20% EUR 23. December 2014 47249

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 29. December 2014 29. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/136128/content/65272/download","filename":"KÚPNA ZMLUVA NA DODANIE TOVARU.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. December 2014 17. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/136110/content/65225/download","filename":"Zmena .pdf"}]
Ponuky uchádzačov Gratex International, a.s. 29. December 2014 29. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/136125/content/65223/download","filename":"GRATEX International.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. December 2014 8. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/136107/content/65187/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk .pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 29. December 2014 29. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/136122/content/65429/download","filename":"Správa.pdf"}]
Ponuky uchádzačov exe, spol. s r. o. 29. December 2014 29. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/136098/content/65224/download","filename":"EXE.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. December 2014 8. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/136089/content/65169/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 29. December 2014 29. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/136116/content/65346/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 29. December 2014 29. December 2014 []
Zápisnica Zápisnica 29. December 2014 29. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/136119/content/65383/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred e-aukciou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/136119/content/65384/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po e-aukcii.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 29. December 2014 29. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/136113/content/65283/download","filename":"Zápisnica z hľadiska splnenia požiadaviek VO na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/136113/content/65284/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenie splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/136113/content/65285/download","filename":"Kritérium na vyhodnotenie podmienok účasti.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 7. Január 2015 7. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/136101/content/65268/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy .pdf"}]
Ponuky uchádzačov Altrinia, s. r. o. 29. December 2014 29. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/136095/content/65204/download","filename":"Altrinia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/136104/content/65298/download","filename":"DOC150316.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×