Obstarávanie

Zabezpečenie inštalácií a konfigurácií IT


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
282,00
Konečná suma(Bez DPH):
191,66
Zaplatené:
67.96%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50300000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
sumár jednotkových základný cien osobohodiny
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zabezpečenie inštalácií a konfigurácií IT podľa potrieb a požiadaviek Objednávateľa.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Miesta plnenia zmluvy, Hodnota / charakteristika: Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice.; Technické vlastnosti: Základný čas výkonu inštalácií a konfigurácií, Hodnota / charakteristika: pracovné dni 08:00 hod. - 16:30 hod.; Technické vlastnosti: Mimoriadny čas výkonu inštalácií a konfigurácií, Hodnota / charakteristika: pracovné dni 16:30 hod. - 08:00 hod. a dni pracovného voľna a pokoja.; Technické vlastnosti: Formy nahlasovania požiadaviek Objednávateľa, Hodnota / charakteristika: helpdesk/hotline, emailom aj telefonicky; Technické vlastnosti: A. Stanovenie základnej ceny za osobohodinu činnosti v rámci základného času výkonu :, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: A.1 pracovné dni 08:00 hod. - 16:30 hod., Hodnota / charakteristika: cena za osobohodinu - servis (počítačová sieť - kabeláž) ; Technické vlastnosti: A.2 pracovné dni 08:00 hod. - 16:30 hod., Hodnota / charakteristika: cena za osobohodinu - servis (PC, periférie) ; Technické vlastnosti: A.3 pracovné dni 08:00 hod. - 16:30 hod., Hodnota / charakteristika: cena za osobohodinu - servisné práce na serveroch, dátových spojoch (VPN); Technické vlastnosti: A.4 pracovné dni 08:00 hod. - 16:30 hod., Hodnota / charakteristika: cena za osobohodinu - servisné práce na CISCO firewalle a centrálnom smerovači; Technické vlastnosti: A.5 pracovné dni 08:00 hod. - 16:30 hod., Hodnota / charakteristika: cena za osobohodinu - servisné práce na pobočkových ústredniach; Technické vlastnosti: Príplatok za práce v mimoriadnom čase výkonu inštalácií a konfigurácií, Hodnota / charakteristika: maxim. 100% k základnej cene; Technické vlastnosti: B. Počet realizovaných osobohodín výkonu inštalácií a konfigurácií za predchádzajúce obdobie (rok / počet hodín) :, Hodnota / charakteristika: údaje za rok 2016 sú k 30.11.2016.; Technické vlastnosti: B.1 servis (počítačová sieť - kabeláž) , Hodnota / charakteristika: 2011 / 0; 2012 / 0; 2013 / 0; 2014 / 0; 2015 / 0; 2016 / 0;; Technické vlastnosti: B.2 servis (PC, periférie) , Hodnota / charakteristika: 2011 / 9; 2012 / 0; 2013 / 0; 2014 / 0; 2015 / 0; 2016 / 0; Technické vlastnosti: B.3 servisné práce na serveroch, dátových spojoch (VPN), Hodnota / charakteristika: 2011 / 30; 2012 / 5; 2013 / 0; 2014 / 38; 2015 / 0; 2016 / 0; Technické vlastnosti: B.4 servisné práce na CISCO firewalle a centrálnom smerovači, Hodnota / charakteristika: 2011 / 0; 2012 / 0; 2013 / 0; 2014 / 0; 2015 / 0; 2016 / 16; Technické vlastnosti: B.5 servisné práce na pobočkových ústredniach, Hodnota / charakteristika: 2011 / 16; 2012 / 1; 2013 / 0; 2014 / 0; 2015 / 6; 2016 / 0

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Gratex International, a.s. 3 230,00 20% EUR 28. December 2016 128940

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×