Obstarávanie

Expanzná disková polica


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
126 432,00
Konečná suma(Bez DPH):
87 800,00
Zaplatené:
69.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30210000-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Expanzná polica s výškou max. 2U pri osadení min. 24x 2.5" diskami vrátane napájacej kabeláže (pre pripojenie elektrického napájania ako aj pre pripojenie k diskovému poľu/polici) a originálnych napájacích zdrojov; Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je nový, originálny od výrobcu, certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.; Zariadenia musia spĺňať záručné podmienky výrobcu a musia spĺňať podmienky pre poskytnutie podpory a služieb v súlade s podmienkami výrobcu.; Pre zamedzenie pochybností predmetom obstarávania nie sú používané alebo repasované diskové police a disky.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Riadiaca jednotka, Hodnota / charakteristika: Redundantná, kontrolér; Technické vlastnosti: Konektivita, Hodnota / charakteristika: Minimálne 1x 6Gb SAS (SAS 2) front-end a 1x 6Gb SAS (SAS 2) back-end konektivita na kontrolérKáble pre prepojenie s kontrolérom/policou; Technické vlastnosti: Požadovaná iniciálna kapacita, Hodnota / charakteristika: 12x 600GB SAS 15krpm HDD; Technické vlastnosti: Architektúra expanznej police, Hodnota / charakteristika: Architektúra expanznej musí dovoliť kombináciu SSD, SAS a NL SAS diskov (vrátane SED diskov) v rámci jednej police diskového poľa; Technické vlastnosti: Konfiguračné možnosti expanznej police, Hodnota / charakteristika: Možnosť pripojenia ďalších 3 rozširujúcich políc s výškou každej rozširujúcej police max. 2U pri osadení min. 24x 2.5" diskami, resp. 12x 3.5" diskami.Možnosť redundantného pripojenia diskovej police; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: ... k jednému serveru. Možnosť rozdelenia diskovej police na 2 časti, každá časť 6 odlišných fyzických diskov, každá časť pripojiteľná k inému serveru, ...; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: ... fyzické tlačidlo na rozdelenie diskovej police na prednom panely expanznej police.; Technické vlastnosti: Elektrické napájanie, Hodnota / charakteristika: Redundantné, za chodu vymeniteľné napájacie zdroje, reduntantné chladiace ventilátory, súčasťou dodávky musia byť aj C13/C14 napájacie káble.; Technické vlastnosti: Kompatibilita, Hodnota / charakteristika: Expanzná polica musí byť kompatibilná s diskovým poľom Dell PowerVault MD3620f a diskovou policou MD1220, súčasťou dodávky musia byť aj mini-SAS to mini-SAS káble s dĺžkou min. 2 metre na korektné ...; Technické vlastnosti: ., Hodnota / charakteristika: ... pripojenie police k uvedenému poľu.; Technické vlastnosti: Záruka a servis, Hodnota / charakteristika: Min. 3 roky, možnosť nahlasovania porúch 24 hodín denne x 365 dní v roku priamo výrobcovi hardvéru. Odstránenie závad nejneskôr nasledujúci pracovný deň v mieste inštalácie.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Expanzná polica, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Gratex International, a.s. 1 105 360,00 20% EUR 29. November 2017 151659

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×