Obstarávanie

Služby technickej podpory Oracle 2016


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
209 704,00
Konečná suma(Bez DPH):
209 704,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72000000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je ročné predplatné s právami na aktualizácie software Oracle, servisných balíčkov (maintenance release, maintenance pack) a záplat (patches) vydaných počas trvania predplatenej služby. 24 x 7 diagnostika problémov a ich riešenie prostredníctvom webového systému My Oracle Support, prístup ku technickým informáciám Oracle a k analytikom podpory Oracle. Možnosť vytvárať a sledovať technické požiadavky (ďalej iba SR) prostredníctvom webového rozhrania My Oracle Support. Prístup k netechnickej podpore objednávateľa počas normálnych pracovných hodín. Časť Software Updates Licence zahŕňa vývoj novej funkcionality produktov. Na základe aktívnych služieb technickej 1/6 podpory má objednávateľ neobmedzený prístup k najnovším verziám produktov bez dodatočného poplatku. Časť Product Support v sebe obsahuje prístup na webový portál My Oracle Support - umožňujúci bezpečné a priame prepojenie na technickú asistenciu, s neobmedzenou prístupnosťou 24 hodín počas pracovných dní aj víkendov/sviatkov (7 dní do týždňa), prostredníctvom prideleného CSI čísla. Portál My Oracle Support je unikátnym zdrojom informácií, diagnostických nástrojov a prístupom k technickým špecialistom Oracle. Po obsahovej stránke portál zahŕňa nasledovné: a.Technické informácie a riešenia, b.Prístupnosť 24x7, c.Záplaty, d.Evidenciu Bug-ov, e.Prístup k technickým inžinierom Oracle, f.Prístup k ostatným používateľom (zákazníkom) portálu, g.Články s relevantnými technickými informáciami, h.Diagnostické testy, i.Interaktívne fórum, j.Možnosť zakladať SRs (Service Requests) požiadaviek na riešenie, k.Personalizovanú domovskú stránku Objednávateľ má tiež možnosť využiť lokálny HOTLINE na riešenie netechnických problémov (prístup na MOS, administrácia CSI čísla, pomoc pri zakladaní SR a pod.) na telefónnom čísle ................... počas pracovných dni, v operačných hodinách: 9,00 - 17,00.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Gratex International, a.s. 2 209 704,00 0% EUR 28. Január 2016 60280

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica 3. Február 2016 3. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/547845/content/197918/download","filename":"Zápisnica z časti ponúk kritéria.pdf"}]
Zmluva Zmluva 3. Február 2016 3. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/547824/content/198052/download","filename":"Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory produktov Oracle 2016.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Iný dokument k zákazke 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/547833/content/198068/download","filename":"Informácia §41 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní - kritéria.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. November 2015 5. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/547827/content/197862/download","filename":"Oprava Súťažných podkladov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41ods.1 zákona o VO 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/547830/content/197958/download","filename":"Informácia §41 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Február 2016 3. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/547836/content/198131/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 1. Inter Way, a.s. 3. Február 2016 3. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/547848/content/198033/download","filename":"Ponuka č.1 InterWay, a.s..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/547818/content/197841/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 28. December 2015 28. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/547839/content/198197/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. Február 2016 3. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/547842/content/197838/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 2. Gratex Internationál, a.s. 3. Február 2016 3. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/547821/content/197947/download","filename":"Ponuka č.2 GratexInternational, a.s..pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×