Obstarávanie

Rozšírenie IS centrálnej ohlasovne o nové funkcionality požadované v rámci integrácie na finálnu verziu ÚPVS


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
250 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
250 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72262000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie G2G rozhrania MV SR voči Ústrednému portálu verejných služieb (ÚPVS) pre moduly eDesk a MEP pre projekt Elektronické služby centrálnej ohlasovne. Pre poskytovanie elektronických služieb je MV SR viazané povinnosťou integrovať sa na služby ÚPVS. Architektúra ÚPVS vychádza z premisy, že existuje jeden centrálny bod, kam sú smerované všetky externé volania systémov integrujúcich sa na ÚPVS (v tomto prípade IS MV SR). Tento spoločný vstupný bod je označený ako G2G modul ÚPVS jedná sa o zabezpečenie busines-to-businues (B2B) komunikácie medzi dvomi IS verejnej správy (government). Naopak, pri spätnej komunikácii z ÚPVS do IS MV SR je zo strany ÚPVS očakávané, že aj na strane MV SR existuje realizovaný identický koncept spoločného komunikačného bodu. Súčasťou predmetu zákazky je takýto modul s označením G2G MV SR.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Gratex International, a.s. 1 250 000,00 0% EUR 2. Jún 2014 65782

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 11. Jún 2014 11. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/238234/content/106056/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. Jún 2014 11. Jún 2014 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×