Obstarávanie

NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
131 188,00
Konečná suma(Bez DPH):
131 186,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
15000000-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
4

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka tovaru a súvisiacich služieb: Nákup IKT pre potreby verejného obstarávateľa (výpočtová technika, prezentačná technika, sieťové zariadenia, zariadenia na fotokopírovanie a tlač, príslušenstvo atď.) Jedná sa napr. o dodávku tlačiarní, osobné počítače, notebooky, tablety, servery, monitory, multifunkčné zariadenia, skenery, sieťové prvky, prezentačnú techniku a pod. v zmysle Prílohy č. 1 k súťažným podkladom Opis predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti z dôvodu, že výsledkom verejného obstarávania bude rámcová dohoda s viacerými hospodárskymi subjektmi. Aktuálne na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré dokážu dodať celý predmet zákazky ako celok a na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Gratex International, a.s. 4 14 871,00 Neuvedené EUR 24. August 2017 256115
TEMPEST a.s. 4 18 568,00 Neuvedené EUR 24. August 2017 256114
AutoCont SK a.s. 4 81 349,00 Neuvedené EUR 24. August 2017 256113
DATALAN, a.s. 4 16 398,00 Neuvedené EUR 24. August 2017 256112

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady JED 15. Marec 2017 15. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787525/content/632692/download","filename":"Priloha_c.4_k_SP_JED.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 7. August 2017 7. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/859859/content/602360/download","filename":"Vysledok profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 31. August 2017 31. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867576/content/647969/download","filename":"Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867576/content/647970/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. Apríl 2017 10. Apríl 2017 []
Súťažné podklady Návrh zmluvných podmienok 15. Marec 2017 15. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787523/content/632688/download","filename":"Priloha_c.2_k SP_Navrh_ramcovej_dohody.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 31. August 2017 31. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867569/content/647918/download","filename":"zapisnica_po_EA 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867569/content/647919/download","filename":"zapisnica_po_EA_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867569/content/647920/download","filename":"zapisnica_vyhodnotenie_pred EA_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867569/content/647921/download","filename":"zapisnica_vyhodnotenie_pred EA_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867569/content/647922/download","filename":"zapisnica_z_vyhodnotenia_pred _EA_3.pdf"}]
Zmluva Ponuka uchádzača 31. August 2017 31. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867580/content/647985/download","filename":"PONUKA GRATEX_OSTATNE_NEPODPISANE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867580/content/647986/download","filename":"PONUKA_CAST KRITERIA_NEPODPISANE.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda 31. August 2017 31. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/868084/content/651165/download","filename":"RD Profil.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 26. Apríl 2017 26. Apríl 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 31. August 2017 31. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867593/content/648104/download","filename":"vypisrejstrikhospsubjektu .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867593/content/648105/download","filename":"Cestne_vyhlasenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867593/content/648106/download","filename":"Priloha_c.2_k SP_Navrh_ramcovej_dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867593/content/648107/download","filename":"Priloha_c.3bezcien.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867593/content/648108/download","filename":"Priloha6-Zoznam_subdodavatelov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867593/content/648109/download","filename":"vypisrejstrikhospsubjektu .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867593/content/648110/download","filename":"Zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867593/content/648111/download","filename":"Zoznam_poverenych_osob.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867593/content/648112/download","filename":"Priloha_c.2_k SP_Navrh_ramcovej_dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867593/content/648113/download","filename":"Priloha_c.3ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867593/content/648114/download","filename":"Priloha6-Zoznam_subdodavatelov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867593/content/648115/download","filename":"Zoznam_poverenych_osob.pdf"}]
Súťažné podklady Opis predmetu zákazky 15. Marec 2017 15. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787522/content/632684/download","filename":"Priloha_c.1_k_SP_opis_predmetu_zakazky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 31. August 2017 31. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867573/content/647945/download","filename":"Ponuka_DATALAN_cast_OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867573/content/647946/download","filename":"Ponuka_DATALAN_cast_ZMLUVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867573/content/647947/download","filename":"Ponuka_DATALAN_cast_KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867573/content/647948/download","filename":"Ponuka_DATALAN_cast_OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867573/content/647949/download","filename":"Ponuka_DATALAN_cast_ZMLUVA.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. August 2017 31. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/868104/content/651232/download","filename":"RD Profil.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného uhradeného plnenia 28. Január 2019 28. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021316/content/907354/download","filename":"IKT.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 31. August 2017 31. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867575/content/647960/download","filename":"Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867575/content/647961/download","filename":"kriteria.pdf"}]
Súťažné podklady Návrh na plnenie kritérií 15. Marec 2017 15. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787527/content/632714/download","filename":"Priloha_c.3_k_SP_navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného uhradeného plnenia 23. Október 2018 23. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3002091/content/841686/download","filename":"IKT.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Marec 2017 15. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787606/content/633040/download","filename":"SP_TOVAR_ IKT_paltne.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk ostatné 31. August 2017 31. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867564/content/647894/download","filename":"zapisnica_ostatne_IKT.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 31. August 2017 31. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867587/content/648030/download","filename":"doklad o zlozeni zabezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867587/content/648031/download","filename":"zoznam_hospodarskych_subjektov.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného plnenia 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927646/content/705818/download","filename":"IKT.pdf"}]
Správa o zákazke Správa k zákazke 31. August 2017 31. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867879/content/650010/download","filename":"Sprava nadlimit VO.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda 31. August 2017 31. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/868099/content/651214/download","filename":"RD Profil.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Splnenie podmienok účasti 31. August 2017 31. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867567/content/647911/download","filename":"Splnenie_PU-XXX-Nazov projektu.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného plnenia 27. Júl 2018 27. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014357/content/852524/download","filename":"IKT.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného plnenia 30. Apríl 2018 30. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/977714/content/709934/download","filename":"IKT.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - vysvetlenie 11. Apríl 2017 11. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/804734/content/609378/download","filename":"Vysvetlenie_VO_2017-lk IKT.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk "Kritéria" 31. August 2017 31. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867565/content/647899/download","filename":"zapisnica_kriteria.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×