Obstarávanie

Multifunkčné zariadenia pre tlač


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
37 987,78
Konečná suma(Bez DPH):
26 366,66
Zaplatené:
69.4%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30232110-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
zákazka
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

tlačiareň, scanner, kopírka, fax

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Tlač, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Technológia tlače, Hodnota / charakteristika: Laser/LED; Technické vlastnosti: Kvalita  tlače - Rozlíšenie, Hodnota / charakteristika: min. 1200 x 600 dpi - Viacúrovňová technológia ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi; Technické vlastnosti: Rýchlosť tlače, Hodnota / charakteristika: min. 35 str./min., formát A4 čiernobielo aj farebne, min. 20 str./min., formát A3 čiernobielo aj farebne,; Technické vlastnosti: Doba na   vytlačenie 1. stránky tlače, Hodnota / charakteristika: max. 9,5 sekundy čiernobielo aj farebne; Technické vlastnosti: Doba zahrievania, Hodnota / charakteristika: max. 32 sekúnd od  zapnutia do elektrickej siete; Technické vlastnosti: Obojstranná tlač (automatická), Hodnota / charakteristika: Automatická obojstranná tlač, papier: 60 – 120 g/m2; Technické vlastnosti: Vlastnosti zariadenia, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Pamäť, Hodnota / charakteristika: min.  1,26 GB pamäte RAM; Technické vlastnosti: Pevný disk, Hodnota / charakteristika: min. 250 GB; Technické vlastnosti: Podporované OS, Hodnota / charakteristika: Windows 7, Windows 8,  Windows 8.1 , Windows Server 2003,  Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2,  Linux PPD; Mac OS 10.6.8 až 10.7, 10.8, 10.9; Technické vlastnosti: Tlačové jazyky, Hodnota / charakteristika: PostScript 3, PCL5c, PCL6 (XL), Epson FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7); Technické vlastnosti: Rozhrania a pripojiteľnosť, Hodnota / charakteristika: Vysokorychlostný USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, 2x hostitelský port USB,Wi-FI 802.11a/b/g/n (volitelne), podpora mobilných riešení tlače rôznych platforiem; Technické vlastnosti: LCD dotykový display, Hodnota / charakteristika: veľkosť min 7 “, jazyk: SK - podsvietený farebný displej LCD s dotykovou obrazovkou a natívnou tlačítkovou klávesnicou (nie externou) integrovanou pri displeji; min. 23 HW pevných kláves; Technické vlastnosti: Bezpečnosť, Hodnota / charakteristika: funkcionalita zabezpečenej tlače  na  ochranu dôverných dokumentov, funkcia šifrovania  cez Secureprint, Filtrovanie IP a MAC adries, šifrovanie SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPSec; Technické vlastnosti: Tlač  a  skenovanie   cez  USB port, Hodnota / charakteristika: tlač priamo z pamäťového zariadenia USB alebo skenovanie priamo do tohto zariadenia USB; Technické vlastnosti: Tlač čiarových kódov, Hodnota / charakteristika: minimálne 10 typov jednorozmerných kódov s minimálne 26 variantami, minimálne 2 typy dvojrozmerných: PDF417,  QRcode; Technické vlastnosti: Maximálna mesačná záťaž, Hodnota / charakteristika: min. 75 000 strán /mesiac; Technické vlastnosti: Odporúčaná mesačná záťaž, Hodnota / charakteristika: min. 10 000 strán /mesiac; Technické vlastnosti: Skener, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Typ skenera, Hodnota / charakteristika: plošný, farebný; Technické vlastnosti: Rýchlosť skenovania, Hodnota / charakteristika: min. 50 skenov/min. formátu A4; Technické vlastnosti: Optické rozlíšenie skenovania, Hodnota / charakteristika: 600 x 600  dpi; Technické vlastnosti: Farebná hĺbka, Hodnota / charakteristika: 24 bitový výstup; Technické vlastnosti: Vstup dokumentov, Hodnota / charakteristika: Automatický obojstranný podávač dokumentov (RADF) s kapacitou 100 listov; Technické vlastnosti: Formáty skenovaných súborov, Hodnota / charakteristika: PDF / PDF s vysokou kompresiou / zabezpečené PDF, TIFF, JPEG, XPS; Technické vlastnosti: Skenovanie do, Hodnota / charakteristika: Skenovanie farebných alebo čiernobielych dokumentov priamo do zariadenia USB, počítača (PC a Mac) alebo do siete alebo komukoľvek s e-mailovou adresou, zdieľané zložky (CIFS, FTP, HTTP); Technické vlastnosti: Adresár, Hodnota / charakteristika: LDAP, 1000 e-mailových adries, 20 skupinových adries; Technické vlastnosti: Kopírka, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Kvalita kopírovania  - Rozlíšenie, Hodnota / charakteristika: min. 600 x 600 dpi; Technické vlastnosti: Rýchlosť  kopírovania, Hodnota / charakteristika: min. 35 str./min., formát A4; Technické vlastnosti: Zmenšenie / zväčšenie   -  Zoom, Hodnota / charakteristika: Zoom 25–400 %; Technické vlastnosti: Maximálny počet kópií, Hodnota / charakteristika: min. 99; Technické vlastnosti: Kopírovanie identifikačných kariet, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Zošívačka, Hodnota / charakteristika: štandardná v základnej výbave, umožňujúca konečnú úpravu dokumentov po tlači; Technické vlastnosti: Fax, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Rozhranie, Hodnota / charakteristika: RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line; Technické vlastnosti: Rýchlosť, Hodnota / charakteristika: ITU-T G3(Super G3) až 33,6 kb/s, až 2 sekundy/stránka; Technické vlastnosti: Rýchle voľby, Hodnota / charakteristika: min. 40 jednodotykových volieb (8 × 5 pomocou klávesy pre prechádzanie, 1000  rýchlych volieb; Technické vlastnosti: Skupiny, Hodnota / charakteristika: min. 32; Technické vlastnosti: Podávanie papiera a veľkosti médií, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Štandardná vstupná kapacita papiera, Hodnota / charakteristika: min. 2005 listov formátu A4  (1. zásob 300 listov g 80 g/m²; viacúčelový zásob. 100 listov g 80 g/m², 2. zásob 535 listov g 80 g/m², 3. zásob 535 listov gr 80 g/m², 4. zásobník: 535 listov gr 80 g/m²; Technické vlastnosti: Hmotnosť papiera, Hodnota / charakteristika: min. 60 – 256 g/m2; Technické vlastnosti: Veľkosť papiera, Hodnota / charakteristika: Formáty   minimálne  A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Tabloid (11" x 17"), Statement, Folio, 8K, 16K, Obálky; Technické vlastnosti: Duplex, Hodnota / charakteristika: štandardne automaticky; Technické vlastnosti: Celková kapacita vstupných zásobníkov papiera, Hodnota / charakteristika: min. na 2005 listov  gramáže 80 g/m²; Technické vlastnosti: Výstupný zásobník, Hodnota / charakteristika: potlačou dole - min. 250 listov 1. priehradka, min. 100 listov 2. priehradka pri  gramáži 80 g/m², potlačou hore pri  gramáži 80 g/m² min.  100 listov; Technické vlastnosti: Spotrebný materiál a príslušenstvo, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Štartovacia  kapacita tonerov pri dodávke zariadenia, Hodnota / charakteristika: čierny toner na min. 2 500 strán pri odhadovanom 5% pokrytí formátu A4, farebné CMY - každý na min. 2 500 strán pri odhadovanom 5% pokrytí formátu A4; Technické vlastnosti: Minimálna kapacita toneru pre dodané zariadenia, Hodnota / charakteristika: čierny toner na min. 15 000 strán pri odhadovanom 5% pokrytí formátu A4, farebné CMY - každý na min. 10 000 strán pri odhadovanom 5% pokrytí formátu A4; Technické vlastnosti: Príslušenstvo pri dodaní zariadenia, Hodnota / charakteristika: napájací sieťový kábel / adaptér; Technické vlastnosti: Certifikácia Energy Star, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Elektrický príkon, Hodnota / charakteristika: Typický: max. 850 W; maximálny: max . 1400 W; kľudový stav: max. 120W; úsporný režim: max.30 W;režim hlbokého spánku: max.  3 W; Technické vlastnosti: Záruka, Hodnota / charakteristika: min. 36 mesiacov na mieste inštalácie zariadenia, odozva nasledujúci pracovný deň

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Počet, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Gratex International, a.s. 3 31 640,00 20% EUR 8. Október 2019 262328

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×