Obstarávanie

Údržba, podpora, zmeny a rozvoj aplikačného programového vybavenia podporujúceho úrazové poistenie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Sociálna poisťovňa, ústredie
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 800 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 500 000,00
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72250000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pri údržbe, podpore, zmenách a rozvoji aplikačného programového vybavenia podporujúceho úrazové poistenie v rozsahu: - technická podpora a údržba APV - implementácia zmien a rozvoj APV vrátane transformácie IS DAÚP do nového technologického prostredia.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Gratex International, a.s. 1 1 500 000,00 0% EUR 18. December 2014 62356

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 29. Marec 2018 29. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/962476/content/764832/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2015 29. Marec 2016 29. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638175/content/645284/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2015.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. December 2014 30. December 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. Jún 2015 4. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/231335/content/103377/download","filename":"Protokoly o vykonaných prácach 2014.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva na údržbu, podporu, zmeny a rozvoj aplikačného programového vybavenia podporujúceho úrazové poistenie 4. Jún 2015 4. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/231332/content/103349/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia 2014.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o začatí PRK pri postupe nadlimitnej zákazky, nezverejňuje sa, odoslané UVO 7. Január 2015 7. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/231323/content/103379/download","filename":"Oznámenie o začatí PRK pri postupe nadlimitnej zákazky, nezverejňuje sa, odoslané UVO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante 2014-OJS182-3[1] zverejnené TED 7. Január 2015 7. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/231320/content/103357/download","filename":"Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante 2014-OJS182-3[1] zverejnené TED.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Január 2015 7. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/231329/content/103315/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zmluva Zmluva 30. December 2014 30. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/231311/content/103329/download","filename":"Zmluva na údržbu, podporu, zmeny a rozvoj aplikačného programového vybavenia podporujúceho úrazové poistenie.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Máj 2016 17. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/665061/content/535950/download","filename":"Faktúry a protokoly o vykonaných prácach.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnica z rokovacieho konania 7. Január 2015 7. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/231317/content/103332/download","filename":"Zápisnica z rokovacieho konania.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2016 30. Marec 2017 30. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797715/content/565357/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2016.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 2014-OJS248-439503-sk[1] zverejnené TED 7. Január 2015 7. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/231326/content/103403/download","filename":"Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 2014-OJS248-439503-sk[1] zverejnené TED.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×