Obstarávanie

Informačný systém identifikátora fyzických osôb(IS IFO)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
6 799 999,00
Konečná suma(Bez DPH):
6 799 999,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72212211-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom obstarávania je : -Návrh a implementácia informačného systému identifikátora fyzických osôb (IS IFO). -Prepojenie a integrácia IS IFO s relevantnými časťami informačného systému registra fyzických osôb (IS RFO), Elektronickou identifikačnou kartou (eID) a infraštruktúrou Národného personalizačného centra (NPC). - Implementácia musí zabezpečiť integráciu s APV NPC s cieľom dosiahnuť bezpečné uloženie relevantných identifikátorov IS IFO na eID karte. -Efektívna integrácia IS IFO s ostatnými systémami ISVS s možnosťou dobrovoľne používať SIFO za účelom podpory eGoverment transakcií. - Implementovať a realizovať integráciu poskytovaných elektronických služieb IS IFO ostatným modulom IS VS a efektívnym využívaním zdieľaných elektronických služieb poskytovaných inými modulmi IS VS v súlade s NKIVS.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Gratex International, a.s. 1 6 799 999,00 0% EUR 21. August 2014 59672

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. OVO1-2014/000143-139 zo dňa 21.8.2014 31. Marec 2015 31. Marec 2015 []
Zápisnica Zápisnica 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234828/content/104614/download","filename":"Zapisnica vyhodnotenie ponuk po aukcii.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OVO1-2014_000143-139 zo dňa 21.8.2014 3. December 2014 3. December 2014 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č.7 k Zmluve o dielo č.OVO1-2014/000143-139 15. November 2018 15. November 2018 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234864/content/104736/download","filename":"zápisnica_vyhodnotenie_PU-final.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234867/content/104867/download","filename":"Zapisnica_z_uvodneho_uplneho_vyhodnotenia_ponuk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234870/content/104672/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva č.: OVO1-2014/000143-139 7. Júl 2015 7. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234837/content/104686/download","filename":"celkova_suma-faktur_tabulka_2015_IFO_Asseco.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234837/content/104687/download","filename":"celkova_suma-faktur_tabulka_2015_IFO_Gratex.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. OVO1-2014_000143-139 zo dňa 21.8.2014 2. September 2015 2. September 2015 []
Ponuky uchádzačov Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234861/content/104658/download","filename":"Ponuka_Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234821/content/104689/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.5 k Zmluve o dielo č. OVO1-2014/000143-139 9. December 2016 9. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746740/content/800438/download","filename":"Dodatok č.5 k Zmluve o dielo č. OVO1-201-000143-139 - text.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Atos IT Solutions and Service s .r.o. 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234858/content/104745/download","filename":"Ponuka_Atos IT Solutions and Services s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov DITEC, a.s. 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234855/content/104665/download","filename":"Ponuka_Ditec, a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Gratex International, a.s. 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234852/content/104660/download","filename":"Ponuka_Gratex International,a.s..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.6 k Zmluve o dielo č. OVO1-2014/000143-139 18. December 2017 18. December 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. OVO1-2014_000143-139 zo dňa 21.8.2014 25. November 2015 25. November 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Júl 2015 7. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234840/content/104630/download","filename":"OVO1_2014_000143_139_ 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo č. OVO1-2014/000143-139 7. Júl 2016 7. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/685864/content/491017/download","filename":"celkova_suma-faktur_tabulka_IFO_Ipolrok_2016_Asseco.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/685864/content/491018/download","filename":"celkova_suma-faktur_tabulka_IFO_Ipolrok_2016_Gratex.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č. SITB_OVO1-2014-000143-139_2014 27. August 2014 27. August 2014 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×