Obstarávanie

SERVERY


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Technická inšpekcia, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
47 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
31 783,33
Zaplatené:
67.62%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
48820000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
komplet celá zákazka
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Server s operačným systémom a zdrojom nepretržitého napájania a inštalačné konfiguračné práce

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. SERVER, Hodnota / charakteristika: --------------------------------------; Technické vlastnosti: 1.1 Model - prevedenie : popis, Hodnota / charakteristika: -"Tower, s možnosťou použitia v 19“ racku s výškou max 5U. V prípade použitia v racku musí byť server vybavený originálnou sadou pre umiestnenie v racku ; Technické vlastnosti: 1.1 doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: a ramenom pre organizáciu pripojených káblov ( Cable Management Arm; Technické vlastnosti: 1.2 Výkon servere, Hodnota / charakteristika: Server s x86 mikroprocesorom s výkonom dávajúcim skóre min. 662 podľa benchmarku SPECint 2006 Rate pri osadení dvoma procesormi; Technické vlastnosti: 1.3 Počet /max. počet CPU, Hodnota / charakteristika: 1/2 - Obstarávateľ požaduje osadenie jedného procesora; Technické vlastnosti: 1.4Pamäť, Hodnota / charakteristika: 16GB, DDR4-2133 RDIMMS, dvojkanálové usporiadanie, rozšíriteľná do 3TB a štvorkanálové usporiadanie, s možnosťou online záložnej pamäte a zrkadlenia, ; Technické vlastnosti: 1.4 doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: 22 voľných RAM slotov. Rýchlosť prenosu údajov (Data Rate) medzi pamäťovým subsystémom a procesormi min. 2400 MT/s; Technické vlastnosti: 1.5 Subsystém pevných diskov, Hodnota / charakteristika: 2 x 300 GB 15krpm 2,5" SAS + 4x 600 GB 10krpm 2,5" SAS, vymeniteľné za chodu (hoplug), min. 2 ďalšie voľné pozície na osadenie HDD, s možnosťou rozšírenia ; Technické vlastnosti: 1.5 doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: na 48 interných hotplug diskových pozícií 2,5“, celková možná disková kapacita min. 184 TB pri obsadení všetkých voliteľných 2,5" pozícií; Technické vlastnosti: 1.6 Diaľkový radič, Hodnota / charakteristika: SAS/SATA 12Gb, 8 fyzických liniek, podpora RAID 1/10/1ADM/10ADM/5/50/6/60, 2 GB cache zálohovaná flash, alebo obdobnou technológiou; Technické vlastnosti: 1.7 Optická mechanika, Hodnota / charakteristika: bez optickej mechaniky, obstarávateľ však požaduje pre prípad budúcej potreby vybavenie servera samostatným integrovaným slotom pre osadenie optickej mechaniky. ; Technické vlastnosti: 1.7 doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: Použitie internej optickej mechaniky nesmie obmedziť maximálny počet diskov (48); Technické vlastnosti: 1.8 Grafický adaptér, Hodnota / charakteristika: Integrovaný, s rozlíšením min. 1920x1200, integrovaný VGA port; Technické vlastnosti: 1.9 Sieťový adaptér, Hodnota / charakteristika: Integrovaný 4 x RJ45, 10/100/1000T, všetky porty podporujú TCP/IP Offloading, bez obsadenia PCIe slotu; Technické vlastnosti: 1.10 Ventilátory, Hodnota / charakteristika: Min. 6x redundantné pri použití 1 procesora, vymeniteľné za chodu; Technické vlastnosti: 1.11 Napájacie zdroje, Hodnota / charakteristika: Redundantné, vymeniteľné za chodu min. 500 Watt, účinnosť 94%, možnosť osadiť 4 interné napájacie zdroje; Technické vlastnosti: 1.12 I/O porty, Hodnota / charakteristika: 5x USB2.0, z toho 1 interný a 2 na prednom paneli; 3x USB 3.0, z toho 1 interný; 1x interný microSD slot; 1x serial port; 1x VGA port; Technické vlastnosti: 1.13 PCI sloty, Hodnota / charakteristika: Celkovo min. 9 x PCI Express, z toho min. 8x PCIe 3.0 sloty, každý min. x8 fyzicky/x8 elektricky, každý s možnosťou osadenia akejkoľvej PCIe karty ; Technické vlastnosti: 1.13 doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: (full height, full lenght), z nich min. 3x x16/x16 PCIe3.0. Všetky PCIe sloty musia byť v serveri k dispozícii (nie budúca možnosť rozšírenia); Technické vlastnosti: 1.14 Manžment, Hodnota / charakteristika: servisný procesor alebo karta pre systémový manažment poskytujúca podporu vzdialeného manažmentu servera cez internet alebo intranet pomocou bezpečnej kryptovanej komunikácie (SSL, SSH, AES, 3DES); Technické vlastnosti: 1.14 doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: podporu štandardu IPMI 2.0, samostný dedikovaný sieťový 1 Gb port s vlastnou pamäťou 4 GB. ; Technické vlastnosti: 1.14 doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: Požadujeme aj rozšírené funkcie ako : podpora grafického rozhrania, Dvojitá autentifikácia s integráciou do adresárovej služby (MS AD). Podpora záznamu a spätného prehrávania bootovacej obrazovky.; Technické vlastnosti: 1.15 Predinštalovaný SW, Hodnota / charakteristika: Software na diaľkovú správu servera uvedený v bode Manažment– ovládanie všetkých funkcií vzdialenej správy. SW musí byť aktivovaný na plnú požadovanú funkcionalitu.; Technické vlastnosti: 1.16 Záruka, Hodnota / charakteristika: Predporuchová záruka na RAM a HDD, záručný servis po dobu 5 rokov na mieste, odstránenie poruchy do 24 hodín. Rozšírená podpora s právom bezplatnej inštalácie nových verzií ; Technické vlastnosti: 1.16 doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: a prístupom k rozšírenej technickej podpore výrobcu pre SW na diaľkovú správu/manažment na obdobie 5 rokov. Obstarávateľ požaduje predloženie potvrdenia výrobcu servera o zaregistrovaní ; Technické vlastnosti: 1.16 doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: požadovanej úrovne a dĺžky záruky a podpory v systémoch výrobcu najneskôr v momente dodávky servera.; Technické vlastnosti: 2. OPERAČNÝ SYSTÉM PRE SERVER, Hodnota / charakteristika: Licencia operačného systému MS Windows Server 2016 Standard, s právou na downgrade na ktorúkoľvek predchádzajúcu verziu, licencia nesmie byť viazaná na server (OEM), musí umožňovať ; Technické vlastnosti: 2.1 doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: v zmysle všeobecných licenčných podmienok výrobcu SW prenesenie na iný server ľubovoľného výrobcu. Obstarávateľ požaduje zalicencovať server v zmysle platných licenčných podmienok výrobcu SW; Technické vlastnosti: 3. ZDROJ NEPRETRŽITÉHO NAPÁJANIA (UPS) , Hodnota / charakteristika: --------------------------------------------; Technické vlastnosti: 3.1 Prevedenie, Hodnota / charakteristika: Rackové prevedenie pre použitie v 19“ technologickom racku s výškou max 2U. UPS musí vybavená originálnou sadou pre umiestnenie v racku. UPS musí zároveň umožňovať umiestnenie v móde tower, ; Technické vlastnosti: 3.1 doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: podporný stojan musí byť súčasťou dodávky. Maximálna hmotnosť zariadenia 45kg vrátane sadu pre montáž do racku ; Technické vlastnosti: 3.1 doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: alebo stojana pre vežové umiestnenie. UPS musí byť odporúčaná výrobcom servera, vo farebnom a dizajnovom prevedení servera (jednotný farebný vzhľad); Technické vlastnosti: 3.2 Kapacita, Hodnota / charakteristika: technológia Line Interactive, min. záťaž 3000 VA / 2700 W, min. dva samostatne ovládané nezávislé segmenty, každý zo segmentov min. 4x IEC-320-C19 alebo IEC-320-C13 konektory.; Technické vlastnosti: 3.2 doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: Za chodu vymeniteľná batéria min. 9Ah. Možnosť pripojiť min. 4 rozširujúce batériové moduly pre predĺženie doby chodu pri výpadku napájacieho napätia, každý s výškou max. 2U, každý min.18 Ah; Technické vlastnosti: 3.3 Účinnosť, Hodnota / charakteristika: min. 94%; doba nabitia z vybitého stavu na 90% kapacity menej ako 3 hodiny; doba nabitia z vybitého stavu na 100% kapacity menej ako 48 hodín; Technické vlastnosti: 3.4 Zálohovací čas , Hodnota / charakteristika: Zariadenie musí pri výpadku napájacieho napätia udržať v chode po dobu min 90 minút (240 minút v prípade použitia 1 rozširujúceho batériového modulu) tieto pripojené zariadenia: ; Technické vlastnosti: 3.4 doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: Server s napájacími zdrojmi podľa bodu 1.11; 2x sieťový prepínač HP V1910-48G (napájací zdroj 60 W); router Cisco 881 (napájací zdroj 60 W); ; Technické vlastnosti: 3.4 doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: NAS Synology DS414 plne osadené 4x4 TB diskami (napájací zdroj 100 W).Zariadenie musí pri výpadku napájacieho napätia udržať v chode po dobu min 90 minút ; Technické vlastnosti: 3.4 doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: (240 minút v prípade použitia 1 rozširujúceho batériového modulu) tieto pripojené zariadenia: Server s napájacími zdrojmi podľa bodu 1.11; 2x sieťový prepínač HP V1910-48G; Technické vlastnosti: 3.4 doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: (napájací zdroj 60 W); router Cisco 881 (napájací zdroj 60 W); NAS Synology DS414 plne osadené 4x4 TB diskami (napájací zdroj 100 W).; Technické vlastnosti: 3.4 doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: Uchádzač musí túto podmienku zdokladovať pomocou verejne dostupnej dokumentácie výrobcu UPS.; Technické vlastnosti: 3.5 Ovládanie, Hodnota / charakteristika: Grafický ovládací a informačný panel na prednej strane. ; Technické vlastnosti: 3.6 Vzdialená správa, Hodnota / charakteristika: Integrovaný sieťový modul (UPS Network Module) pre úplnú vzdialenú správu UPS (vrátane ovládania nezávislých výstupných segmentov) s min. nasledujúcim súborom vlastností a funkcií: podpora SNMP; ; Technické vlastnosti: 3.6 doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: vzdialené pripojenie cez webový prehliadač; lokálne pripojenie cez terminal emulation program; SSL šifrovanie komunikácie; konfigurácia mailových upozornení; nastavenie časovania,; Technické vlastnosti: 3.6 doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: prioritizácia a nastavenie sekvencie vypínania a zapínania jednotlivých pripojených zariadení; podpora redundantného zapojenia a ovládania viacerých UPS; ; Technické vlastnosti: 3.6 doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: logovanie jednotlivých udalostí pre potreby neskoršej analýzy; možnosť naprogramovať vlastné skripty pre rzne udalosti (events); manažovací softvér pre vzdialenú správu; Technické vlastnosti: 3.7 Komunikačné rozhranie, Hodnota / charakteristika: DB-9 a USB vrátane káblov; RJ-45 ako súčasť modulu pre vzdialenú správu; REPO (Remote Emergency Power Off) spĺňajúci požiadavky UL, NEC 645-10 a NEC 645-11; Technické vlastnosti: 3.8 Záruka, Hodnota / charakteristika: Záručný servis po dobu 3 rokov na mieste, odstránenie poruchy do 24 hodín vzťahujúci sa aj na modul pre vzdialenú správu a batériu. ; Technické vlastnosti: 3.8 doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: Predporuchová záruka na batériu (garancia výmeny batérie počas celej doby záruky na základe hlásenia sotvéru pre vzdialenú správu o možnej poruche batérie). ; Technické vlastnosti: 3.8 doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: Obstarávateľ požaduje predloženie potvrdenia výrobcu UPS o zaregistrovaní požadovanej úrovne a dĺžky záruky a podpory v systémoch výrobcu najneskôr v momente dodávky UPS.; Technické vlastnosti: 4. INŠTALAČNÉ A KONFIGURAČNÉ PRÁCE, MIESTO DODANIA, Hodnota / charakteristika: --------------------------------------------; Technické vlastnosti: 4.1 Miesto dodania služieb, Hodnota / charakteristika: Nižšie uvedené požadované činnosti sú uvedené a kalkulované ako rozsah služieb pre jednu pobočku. Uvedený rozsah bude dodávaný 4 krát a to pre nasledovné miesta: Košice, B. Bystrica, Nitra, Bratislava; Technické vlastnosti: 4.2 Miesto dodania služieb - doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: V rozpise jednotkových cien uvedie uchádzač jednotkovú cenu pre celý rozsah prác pre jednu pobočku a do celkovej ceny bude táto položka počtom pobočiek, t.j. 4.; Technické vlastnosti: 4.3 Inštalačné a konfiguračné práce , Hodnota / charakteristika: Inštalácia virtualizačnej vrstvy Vmware vSphere ESXi (licenciu dodá obstarávateľ). Inštalácia Windows OS (licencia je súčasťou tohto obstarávania) ako VM na ESXi.; Technické vlastnosti: 4.4 Inštalačné a konfiguračné práce -doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: Kompletizácia servera, osadenie servera do racku, firmware upgrade/update.Inštalácia OS aktualizácií.Pripojenie servera do existujúcej LAN, IP adresy/adresný rozsah poskytne obstarávateľ; Technické vlastnosti: 4.5 Inštalačné a konfiguračné práce -doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: Inštalácia a konfigurácia serverových rolí: Active Directory, DNS,DHCP, WSUS, File Server. Migrácia súborových dát na nový server; Technické vlastnosti: 4.6 Inštalačné a konfiguračné práce -doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: Migrácia serverových rolí: Active Directory, DHCP, DNS, WSUS, File Server z aktuálneho servera na nový; Technické vlastnosti: 4.7 Inštalačné a konfiguračné práce -doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: Konfigurácia a nastavenie DFS - automatická replikácia spoločných zdieľaných súborov medzi všetkými pobočkami. Inštalácia a konfigurácia Symantec Altiris Site Servera; Technické vlastnosti: 4.8 Inštalačné a konfiguračné práce -doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: Inštalácia a konfigurácia Veritas DLO site servera.Inštalácia a konfigurácia Veritas System Recovery Server Edition.Osadenie UPS do racku, konfigurácia management rozhrania; Technické vlastnosti: 4.9 Inštalačné a konfiguračné práce -doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: Konfigurácia UPS SW a otestovanie korektného vypínania servera. V cene služieb musia byť zahrnuté všetky pridružené náklady na dopravu, ubytovanie a pod.; Technické vlastnosti: 4.10 Inštalačné a konfiguračné práce -doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: Vzhľadom na citlivosť dôvernosti migrovaných dát požaduje obstarávateľ od uchádzača pred samotným výkonom prác predloženie certifikátu zhody systému manažérstva informačnej bezpečnosti s ISO 27001; Technické vlastnosti: 4.11 Inštalačné a konfiguračné práce -doplnenie textu, Hodnota / charakteristika: Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Server, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Operačný systém pre server, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Zdroj nepretržitého napájania ( UPS ), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Inštalačné a konfiguračné práce po pracoviskách, Jednotka: pracovisko (ks), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Gratex International, a.s. 4 38 140,00 20% EUR 7. November 2016 122503

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×