Obstarávanie

Technická podpora pre systém komplexného zabezpečenia ochrany mailovej komunikácie a koncových bodov s centrálnou správou


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Sociálna poisťovňa, ústredie
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
163 200,00
Konečná suma(Bez DPH):
82 666,66
Zaplatené:
50.65%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72610000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
cena celkom
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Predmetom zákazky je:; - technická podpora pre existujúcich 5 000 ks SYMANTEC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 5.0 (ďalej len "SPS EE 5.0") na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017,; - dodanie a implementácia 1 500 ks licenčného softvérového vybavenia SPS EE 5.0 vrátane technickej podpory na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017,; - technická podpora u objednávateľa v rozsahu 12 človekodní (1 človekodeň = 8 človekohodín) v súlade s potrebami a požiadavkami objednávateľa počas platnosti zmluvy do 31.12.2017.; 2. Objednávateľ používa licenčné softvérové vybavenie SPS EE 4.x na 5 000 koncových bodoch (pracovné stanice, servery, MS Exchange Server 2010 a 2016 a hardvérová mailová brána Symantec™ Brightmail Gateway Appliance 8360) v jeho objektoch (cca 100 lokalít). Objekty objednávateľa sú prepojené v rámci dátovej virtuálnej privátnej siete.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 4. ROZSAH TECHNICKEJ PODPORY:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: a) telefonický prístup k technickému supportu v režime 24x7x365, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: b) poskytovanie upgrade produktov SPS EE 5.0, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: c) poskytovanie záplat produktov SPS EE 5.0, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: d) aktualizácie potrebného obsahu (definícií, spôsobov správania sa produktu) 24x7x365, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: e) počet pracovníkov oprávnených komunikovať so supportom min. 4, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: f) vykonanie upgrade riadiacich produktov SPS EE 5.0 (SEPM, SMS pre Exchange a SMG) pre 6 500 koncových bodov a vykonanie upgrade aktuálnych a doinštalovanie nových koncových bodov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: g) nastavenie a zdokumentovanie odporúčaných politík pre pracovné stanice a pre servre objednávateľa:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - pre ochranu pred vírusmi, spywarom, sťahovaním súborov, ochrany pre MS Outlook, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - pre ochranu pred aktívnymi hrozbami pre Sonar a pre riadenie prístupu k zariadeniam (USB kľúče, tlačiarne, skenery, klávesnice a myši atď.) a aplikáciám objednávateľa, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - pre ochranu pred sieťovými hrozbami (Firewall, Intrusion Protection), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - pre host integritu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - pre aktualizácie LiveUpdate, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: h) nastavenie a zdokumentovanie odporúčaných politík SMS pre Exchange 2010 a 2016, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: i) nastavenie a zdokumentovanie odporúčaných politík pre mailovú bránu SMG, Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. technická podpora - existujúce SPS EE 5.0, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5000; Technické vlastnosti: 2. dodávka, implementácia a technická podpora - nové SPS EE 5.0, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1500; Technické vlastnosti: 3. technická podpora u objednávateľa (1 človekodeň = 8 človekohodín), Jednotka: človekodeň, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Gratex International, a.s. 3 99 200,00 20% EUR 22. November 2016 124803

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×