Obstarávanie

Národný systém WAMS


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
410 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
367 440,00
Zaplatené:
89.61%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
51511400-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je vybudovanie Informačného systému správy vodnej cesty (WAMS), ktorý bude integrovaný s celoeurópskym systémom WAMOS.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Gratex International, a.s. 1 367 440,00 Neuvedené EUR 7. Február 2020 261790

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva o dielo číslo 61/2020-PR 10. Február 2020 10. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078989/content/1032358/download","filename":"Zmluva o dielo číslo 61_2020-PR.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 422127.pdf 19. November 2019 19. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066837/content/1006294/download","filename":"Odpovede na otázky VO 422127.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. Február 2020 10. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078984/content/1032351/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zrušení informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk 20. Január 2020 20. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3075311/content/1025725/download","filename":"Oznámenie o zrušení informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Október 2019 22. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062465/content/997894/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062465/content/997895/download","filename":"Príloha č. 1 SP - Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062465/content/997896/download","filename":"Príloha č. 1 SP - Opis predmetu zákazky - príloha č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062465/content/997897/download","filename":"Príloha č. 1 SP - Opis predmetu zákazky - príloha č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062465/content/997899/download","filename":"Príloha č. 2 SP - Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062465/content/997900/download","filename":"Príloha č. 3 SP - Návrh na plnenie kritérií.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062465/content/997901/download","filename":"Príloha č. 4 SP - Rozpočet.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062465/content/997902/download","filename":"Príloha č. 5 SP - Podmienky účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062465/content/997903/download","filename":"Príloha č. 6 SP - Formulár JED.rtf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062465/content/997904/download","filename":"Príloha č. 7 SP - Formuláre Vyhlásení a plnomocenstiev uchádzača.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062465/content/997905/download","filename":"Príloha č. 8 SP - Zoznam subdodávateľov.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062465/content/997907/download","filename":"Príloha č. 9-1 SP - Príručka používateľa systému EVO (záujemca uchádzač).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062465/content/997908/download","filename":"Príloha č. 9-2 SP - Príručka k funkcionalitám webového sídla úradu.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 10. Február 2020 10. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078987/content/1032354/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078987/content/1032355/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078987/content/1032356/download","filename":"Dodatok č. 1 k zápisnici z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. December 2019 19. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071526/content/1016871/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 10. Február 2020 10. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078988/content/1032357/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia VO.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2 27. Január 2020 27. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076527/content/1027957/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 10. Február 2020 10. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078986/content/1032353/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - Gratex International, a.s. 10. Február 2020 10. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078985/content/1032352/download","filename":"Cenová ponuka.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. Február 2020 10. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078990/content/1032359/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×