Obstarávanie

Fotopasce a prislúchajúce vybavenie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 372 834,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 372 834,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38650000-6
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka fotopascí a prislúchajúceho vybavenia pre potreby monitoringu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Gratex International, a.s. 5 1 372 834,00 Neuvedené EUR 1. Október 2019 258012

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady (upravené )- elektronická komunikácia 9. Október 2018 9. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1043915/content/834910/download","filename":"Sutazne podklady - fotopasce 0910 EK.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - Gratex 3. Október 2019 3. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059649/content/992466/download","filename":"PONUKA_GRATEX INTERNATIONAL_FOTOPASCE_KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059649/content/992468/download","filename":"PONUKA_GRATEX INTERNATIONAL_FOTOPASCE_OCENENY VYKAZ VYMER_PRILOHA C.4 K SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059649/content/992470/download","filename":"Gratex - Aktual. Rámcová dohoda s prílohami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059649/content/992471/download","filename":"Gratex International_Aktualizovany vykaz vymer po elektronickej aukcii_.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - predĺženie lehoty na predkladanie ponúk 4. Máj 2018 4. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/980463/content/722565/download","filename":"Sutazne podklady - fotopasce lehota 04052018.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk - KRITÉRIÁ 3. Október 2019 3. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059644/content/992450/download","filename":"Zápisnica z úvodného vyhodnotenia ponúk - KRITÉRIÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059644/content/992452/download","filename":"Zápisnica z konečného vyhodnotenia ponúk - KRITÉRIÁ.pdf"}]
Zmluva Dodatok č.2 k Rámcovej dohode na dodanie tovaru 22. Október 2019 22. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062494/content/997984/download","filename":"Dodatok č. 2 - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062494/content/997985/download","filename":"Príloha č. 1 - text.pdf"}]
Zmluva Dodatok č.3 k Rámcovej dohode na dodanie tovaru 11. November 2019 11. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065786/content/1004337/download","filename":"Dodatok č. 3 - text (1).pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. Október 2019 3. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059645/content/992457/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - OSTATNÉ 3. Október 2019 3. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059639/content/992431/download","filename":"Zápisnica z otvárania obálok -OSTATNÉ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - IBO 3. Október 2019 3. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059647/content/992462/download","filename":"ČASŤ KRITÉRIÁ - IBO s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059647/content/992463/download","filename":"Príloha č.4 - Cenová tabuľká - výkaz výmer.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda na dodanie tovaru 2. Október 2019 2. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059324/content/991882/download","filename":"Dodatok č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059324/content/991883/download","filename":"Opis ponúkaného predmetu plnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059324/content/991884/download","filename":"Rámcová dohoda - Gratex - Fotopasce.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - KRITÉRIÁ 3. Október 2019 3. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059643/content/992442/download","filename":"Zápisnica z otvárania obálok -KRITÉRIÁ.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. Marec 2018 30. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/962831/content/766358/download","filename":"Sutazne podklady - fotopasce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/962831/content/766359/download","filename":"Priloha c 4 k SP -- VV.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk -OSTATNÉ 3. Október 2019 3. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059642/content/992441/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - OSTATNÉ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácie o spracovávaní osobných údajov dotknutých osôb 6. Jún 2018 6. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993684/content/776936/download","filename":"Informacie poskytovane podľa 13 GDPR .pdf"}]
Iný dokument k zákazke Predĺženie LVP 25. Jún 2019 25. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044668/content/958710/download","filename":"Predĺžene lehoty viazanosti ponúk - všetkým uchádzačom - do profilu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044668/content/958711/download","filename":"Sutazne podklady - fotopasce predlženie LVP.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Nová - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. Júl 2019 29. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049993/content/970505/download","filename":"Informácia o výsl. vyhod. ponúk -do profilu II.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku 12. Október 2018 12. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045816/content/834912/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk -do profilu.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 11. Máj 2018 11. Máj 2018 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 4. Máj 2018 4. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/980459/content/722562/download","filename":"Vysvetlenie SP + predl. lehoty - všetkým záujemcom.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 26. September 2018 26. September 2018 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×