CPV kód

45232400-6

Stavebné práce na stavbe kanalizácie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Obec Haniska 1 790,000 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 4 520,383 EUR
Obec Dojč 1 2,917,399 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 45,534 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 234,040 EUR
Obec Ratkovce 1 122,601 EUR
Obec Podhorie 2 96,457 EUR
Košický samosprávny kraj 1 53,671 EUR
Obec Kravany 1 2,441,925 EUR
Mesto Dobšiná 1 8,999,026 EUR
Mesto Lipany 1 214,008 EUR
Obec Kalinkovo 1 142,187 EUR
Mesto Košice 2 468,607 EUR
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 126,587,040 EUR
Obec Závažná Poruba 1 70,707 EUR
Obec Zohor 1 41,672 EUR
Obec Pata 1 4,648,641 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 327,000 EUR
Obec Dolné Dubové 1 199,383 EUR
Obec Pernek 2 250,605 EUR
Obec Vitanová 2 593,505 EUR
Obec Hrádok 1 126,420 EUR
Obec Kuková 1 108,751 EUR
Obec Jakubov 1 351,945 EUR
Obec Obyce 1 187,364 EUR
Obec Podhorany 2 712,536 EUR
Obec Veľké Ripňany 1 130,067 EUR
Mesto Myjava 1 779,854 EUR
Obec Dlhé nad Cirochou 1 471,362 EUR
Obec Galovany 1 57,583 EUR
Obec Veľké Kostoľany 2 2,810,819 EUR
Obec Ivachnová 1 179,186 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 8,818,583 EUR
Obec Branč 1 5,727,142 EUR
Obec Dolná Streda 1 237,017 EUR
Obec Dulovce 1 52,397 EUR
Obec Bziny 1 146,935 EUR
Obec Tekovské Lužany 1 10,174,999 EUR
Obec Častá 2 4,447,529 EUR
Obec Tušice 1 321,291 EUR
Obec Zámutov 1 838,467 EUR
Obec Selice 1 6,669,569 EUR
Odborné učilište internátne 1 45,601 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 27 275,170,429 EUR
Obec Malé Dvorníky 2 5,779,554 EUR
Obec Oborín 2 394,378 EUR
Obec Žiar 1 124,433 EUR
Obec Veľké Raškovce 1 589,569 EUR
Mesto Nemšová 1 208,482 EUR
Obec Podhradie 1 1,241,232 EUR
Obec Komjatice 1 174,000 EUR
Obec Dražkovce 1 82,139 EUR
Obec Prašice 1 108,897 EUR
Obec Bystričany 1 65,653 EUR
Obec Petrovany 1 5,155,000 EUR
Obec Nadlice 1 82,220 EUR
Obec Košolná 1 156,875 EUR
Obec Horná Potôň 1 1,279,992 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 205,035 EUR
Obec Lipník 1 44,081 EUR
Obec Lazisko 1 98,806 EUR
Obec Petrovce 1 3,150,000 EUR
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 1 13,010,042 EUR
Obec Topoľníky 3 34,005,000 EUR
Obec Vavrišovo 1 70,030 EUR
Obec Hladovka 1 154,496 EUR
Obec Balog nad Ipľom 1 85,746 EUR
Obec Senohrad 1 528,333 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
MBM-GROUP, a.s. 1 472,385 EUR
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 1 57,583 EUR
Ing. Marián Sahul S T A V E K O 3 608,165 EUR
EUROVIA SK, a.s. 2 13,216,463 EUR
Skanska SK a.s. 1 838,467 EUR
CMR SLOVAKIA s.r.o. 1 108,751 EUR
Ing. František Jendroľ STAVPOČ 1 121,120 EUR
CS, s.r.o. 2 356,258 EUR
STAVPOČ, s.r.o. 1 70,030 EUR
Doprastav, a.s. 3 102,702,012 EUR
STAVSPOL BRATISLAVA, spol. s r.o. 1 122,601 EUR
DÚHA, a.s. 1 3,150,000 EUR
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 3 11,725,588 EUR
STRABAG s.r.o. 1 528,333 EUR
AVA-stav, s.r.o. 3 24,271,899 EUR
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 2 20,950,000 EUR
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 8 52,572,441 EUR
SKLÁDKY a ODPADY s.r.o. 1 41,672 EUR
NOVICOM s.r.o. 1 203,915 EUR
Chemkostav, a.s. 1 5,527,084 EUR
ViOn, a.s. 2 4,836,005 EUR
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 1 126,420 EUR
Inžinierske stavby, a. s. 3 5,995,691 EUR
J.M.H. s.r.o. 2 253,302 EUR
ACCORD stavebná kancelária, s.r.o. 1 12,609,899 EUR
AQUAMONT spol. s r. o. 4 629,809 EUR
Adifex, a. s. 1 82,139 EUR
Prima Slovakia s.r.o. 1 124,433 EUR
TetraStav, s.r.o. 2 752,204 EUR
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 5 17,826,883 EUR
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 2 30,379,927 EUR
HORNEX, a.s. 1 6,788,900 EUR
Metrostav a.s. 2 22,784,898 EUR
DUVYSTAV s.r.o. 2 196,271 EUR
AQUASTAV, a.s. 1 57,285 EUR
Via - kom s.r.o. 1 45,601 EUR
HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s r.o. 1 13,010,042 EUR
Marian Bojtoš AMES 1 85,746 EUR
MATEP spol. s r.o. 1 219,170 EUR
EKO SVIP, s.r.o. 1 790,000 EUR
REMOPEL, s.r.o. 2 6,883,577 EUR
MIKOMIX, spol. s r.o. 1 48,257 EUR
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s. 4 29,873,525 EUR
TRANSBETON PLUS, spol. s r.o. 1 52,397 EUR
SEDIR, s.r.o. 1 205,035 EUR
T M G , a.s. 1 13,026,000 EUR
M-Silnice SK, s.r.o. 1 1,241,232 EUR
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 1 2,917,399 EUR
OHL ŽS SK, a. s. 4 18,726,596 EUR
STAVIS - Prievidza, spol. s r.o. 2 109,734 EUR
Združenie Košice EHMK 2013 1 14,214,999 EUR
SESTAV, s.r.o. 1 234,040 EUR
IGLASS spol. s r.o. 1 53,671 EUR
Team s.r.o. 1 13,026,000 EUR
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. 1 70,707 EUR
Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o. 1 45,534 EUR
HOCHTIEF CZ a. s. 1 14,214,999 EUR
TuCon, a. s. 2 23,214,025 EUR
HYDRO Topoľčany s.r.o. 1 108,897 EUR
Gepstav Michalovce, a.s. 1 589,569 EUR
Envis Žilina, s. r. o. 1 146,935 EUR
Subterra a.s. 1 11,335,000 EUR
INPEK HOLDING, a.s. 1 208,482 EUR
ARKO TECHNOLOGY, a.s. 1 7,564,000 EUR
FERRMONT, spol. s r.o. 1 5,155,000 EUR
KNOSS s.r.o. 1 2,889,777 EUR
OHL ŽS, a.s. 1 13,026,000 EUR
ERIGOM, s.r.o. 1 655,251 EUR
STAVBAU, s.r.o. 1 48,200 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV v Obci Ratkovce Obec Ratkovce 149,000 EUR 2015 Práce Nie 1
Kanalizácia a ČOV obce Kravany Obec Kravany 2,879,400 EUR 2016 Práce Áno 1
Rodinné domy Kalinkovo, inžinierske siete a komunikácie, verejná splašková kanalizácia a čerpacia stanica, verejný vodovod Obec Kalinkovo 118,500 EUR 2015 Práce Nie 1
Zohor - Benátky - Splašková a dažďová kanalizácia Obec Zohor 36,505 EUR 2015 Práce Nie 1
Dobudovanie kanalizácie v obci Jakubov Obec Jakubov 412,102 EUR 2014 Práce Nie 1
Splašková kanalizácia Galovany - Rozšírenie Obec Galovany 57,583 EUR 2016 Práce Áno 1
Dojč - Rozšírenie splaškovej kanalizácie a spoločná ČOV Šajdíkove Humence, Dojč, Štefanov - rekonštrukcia Obec Dojč 2,917,399 EUR 2016 Práce Nie 1
Ivachnová-Kanalizácia-II.etapa - stoka AB Obec Ivachnová 179,186 EUR 2016 Práce Áno 1
Podhorany-vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie-1.etapa Obec Podhorany 50,141 EUR 2014 Práce Nie 1
Rozšírenie kanalizácie v obci Pata Obec Pata 3,878,749 EUR 2014 Práce Áno 1
Vybudovanie odvodňovacieho systému Hrádok - Lúky pri Mlyne Obec Hrádok od 125,000 do 135,000 EUR 2014 Práce Áno 1
Nádvorie OZ Považská Bystrica - stavebné úpravy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 411,002 EUR 2014 Práce Nie 1
Vitanová– Splašková kanalizácia II., III. a IV. Etapa - Zberač „A” Obec Vitanová 144,396 EUR 2014 Práce Nie 1
Splašková kanalizácia Dlhé nad Cirochou II. etapa – doplňujúce stavebné práce Obec Dlhé nad Cirochou 392,830 EUR 2015 Práce Áno 1
Veľké Kostoľany celoobecná kanalizácia a ČOV - Dostavba, zmenené trasy kanalizácie Obec Veľké Kostoľany 150,000 EUR 2015 Práce Nie 1
TUŠICE-TUŠICKÁ NOVÁ VES-HOROVCE, KANALIZÁCIA A ČOV: Kompletizácia jestvujúcej kanalizácie a kanalizačných prípojok Obec Tušice 324,653 EUR 2015 Práce Áno 1
Verejná kanalizácia Závažná Poruba - rozšírenie Obec Závažná Poruba 89,800 EUR 2015 Práce Nie 1
Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá (prekopávka 1650 m2, stoka B, úsek Š2-Š15) Obec Častá 131,839 EUR 2015 Práce Nie 1
Liptovské múzeum v Ružomberku, výmena kanalizácia – skanzen Pribylina Žilinský samosprávny kraj 68,498 EUR 2015 Práce Nie 1
Kanalizačná prípojka pre OUI Ladce Odborné učilište internátne 41,943 EUR 2015 Práce Nie 1
Aglomerácia Kanianka - kanalizácia Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1,396,306 EUR 2015 Práce Áno 1
Dulovce- kanalizácia Obec Dulovce 63,817 EUR 2015 Práce Nie 1
Banská Štiavnica - odkanalizovanie ulice SNP a 8. mája Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1,626,880 EUR 2015 Práce Áno 1
Veľké Kostoľany celoobecná kanalizácia a ČOV - Dostavba Obec Veľké Kostoľany 2,783,768 EUR 2015 Práce Áno 1
Splašková kanalizácia Žiar 4.Etapa - Stoka "C", Prípojky stoky "C", Stoka "C" - vyspravenie krytu, Prípojky stoky "C" - vyspravenie cesty Obec Žiar 156,701 EUR 2015 Práce Nie 1
Obytný súbor IBV pri Novej ulici, Dolná Streda - splašková kanalizácia Obec Dolná Streda 198,544 EUR 2015 Práce Nie 1
Zámutov – kanalizácia a ČOV - dokončenie Obec Zámutov 889,801 EUR 2015 Práce Áno 1
SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA, KRIVIANSKÁ ULICA Mesto Lipany 180,121 EUR 2015 Práce Áno 1
Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa Obec Ivanka pri Dunaji 197,106 EUR 2014 Práce Nie 1
KANALIZÁCIA A ČOV VEĽKÉ RIPŇANY 2. ETAPA - 4.ETAPA, 2.ČASŤ Obec Veľké Ripňany 130,067 EUR 2016 Práce Nie 1
Prepojenie kanalizácie s výtlakom Duchonka - Prašice Obec Prašice 130,047 EUR 2014 Práce Nie 1
Splašková kanalizácia obce Bystričany vetva VII Obec Bystričany 78,131 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia vonkajších kanalizácií parku Markušovce - 3.etapa - dokončenie vonkajších častí kanalizácií (splašková a dažďová) Košický samosprávny kraj 101,000 EUR 2015 Práce Nie 1
Veľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV Obec Veľké Raškovce 998,405 EUR 2016 Práce Nie 1
Obecná splašková kanalizácia Košolná 1. etapa Obec Košolná 156,875 EUR 2016 Práce Nie 1
ČOV a vonkajšia splašková kanalizácia Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 167,495 EUR 2016 Práce Nie 1
Celoobecná kanalizácia Dolné Dubové Obec Dolné Dubové 124,862 EUR 2016 Práce Áno 1
IBV Lipník – II. časť, IO 02 Dažďová kanalizácia Obec Lipník 44,081 EUR 2016 Práce Nie 1
Verejná splašková kanalizácia , vetva L1 : š 22-25 , L4 : š 1-3 Obec Lazisko 98,806 EUR 2016 Práce Áno 1
Podhradie - kanalizácia Obec Podhradie 1,241,232 EUR 2016 Práce Nie 1
KREMNICA - KANALIZÁCIA A ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 9,999,166 EUR 2015 Práce Áno 1
Rozšírenie kanalizácie v obci Haniska. Obec Haniska 790,000 EUR 2014 Stavebné práce Nie 1
Dobšiná - kanalizácia a ČOV Mesto Dobšiná 8,999,026 EUR 2014 Práce Áno 1
Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce Obec Petrovce 3,150,000 EUR 2013 Stavebné práce Áno 1
Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá Obec Častá 4,207,605 EUR 2014 Stavebné práce Áno 1
Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Modra Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 8,818,583 EUR 2014 Práce Áno 1
ČOV A KANALIZÁCIA SELICE Obec Selice 6,669,569 EUR 2015 Práce Áno 1
Zhotovenie stavby: ČOV Sever Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 78,757,113 EUR 2015 Práce Áno 1
Šurany - kanalizácia a ČOV Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18,849,927 EUR 2015 Práce Áno 1
Odkanalizovanie obcí Valča, Príbovce, Benice a Rakovo Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 13,010,042 EUR 2015 Práce Áno 1
ČOV a kanalizácia Obec Branč Obec Branč 5,715,000 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Kanalizácia a ČOV Zlaté Moravce Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 17,450,000 EUR 2015 Práce Áno 1
Kanalizácia a ČOV Sereď Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11,530,000 EUR 2015 Práce Áno 1
Topoľníky - Kanalizácia a úprava ČOV Obec Topoľníky 11,335,000 EUR 2017 Práce Neuvedené 1
Myjava, rozšírenie kanalizácie Myjava - 1. etapa Mesto Myjava 779,854 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia vodovodnej siete mesta Nemšová, vetvy „A“, „A-1“, „A-1-1“ Mesto Nemšová 242,655 EUR 2017 Práce Nie 1
Výstavba vodovodu, splaškovej kanalizácie a odvodnenie komunikácie Obec Vavrišovo 70,030 EUR 2017 Práce Áno 1
Aglomerácia Sebedražie - kanalizácia Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 7,737,303 EUR 2017 Práce Neuvedené 1
Vybudovanie kanalizačnej siete + ČOV pre ZŠ s MŠ Hladovka Obec Hladovka 154,496 EUR 2017 Práce Nie 1
Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 6,899,113 EUR 2017 Práce Neuvedené 1
Aglomerácia Oslany - Čereňany - kanalizácia a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 12,884,012 EUR 2017 Práce Áno 1
Verejná kanalizácia a ČOV - Pernek 1. etapa Obec Pernek 250,605 EUR 2017 Práce Nie 2
Odvedenie odpadových vôd - Nadlice II Obec Nadlice 92,800 EUR 2017 Práce Áno 1
BALOG NAD IPĽOM SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - III.stavba, ul. Madácha - Úsek BA-1 Obec Balog nad Ipľom 85,746 EUR 2017 Práce Áno 1
Vitanová - Splašková kanalizácia II. a III. etapa Obec Vitanová 472,385 EUR 2017 Práce Nie 1
Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa - Stoka Matičná, Stoka Pri Trati Obec Ivanka pri Dunaji 104,942 EUR 2017 Práce Áno 1
Kanalizácia Kuková - rozšírenie siete Obec Kuková 110,722 EUR 2017 Práce Áno 1
Kanalizácia v obci Bziny - IBV DIELNICE Obec Bziny 146,935 EUR 2017 Práce Áno 1
Dražkovce – zóna IBV rozšírenie kanalizácie Obec Dražkovce 82,139 EUR 2017 Práce Áno 1
Veľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV Obec Oborín 356,542 EUR 2017 Práce Nie 1
Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 14,214,999 EUR 2017 Práce Áno 1
Očová, Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie odpadových vôd Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 9,970,000 EUR 2017 Práce Áno 1
Odkanalizovanie aglomerácie Kendice – Kendice, Obec Petrovany Obec Petrovany 5,155,000 EUR 2017 Práce Áno 1
Podtlaková kanalizácia Malé Dvorníky Obec Malé Dvorníky 3,447,999 EUR 2017 Práce Áno 1
Aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 13,026,000 EUR 2017 Práce Áno 1
SENOHRAD – VEREJNÁ KANALIZÁCIA A ČOV – 1. ETAPA Obec Senohrad 532,954 EUR 2017 Práce Nie 1
Aglomerácia Podbrezová - kanalizácia a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 5,527,084 EUR 2017 Práce Áno 1
Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 10,980,000 EUR 2017 Práce Áno 1
Obecná kanalizácia a ČOV Tekovské Lužany Obec Tekovské Lužany 10,174,999 EUR 2018 Práce Áno 1
Doplnenie splaškovej kanalizácie 4 etapa - Stoka Kmeťová a Potocká Obec Ivanka pri Dunaji 72,329 EUR 2018 Práce Nie 1
Kanalizácia obce Horná Potôň Obec Horná Potôň 1,279,992 EUR 2018 Práce Nie 1
Veľké Raškovce, Oborín – Kanalizácia a ČOV (A, A-4) Obec Oborín 194,698 EUR 2018 Práce Nie 1
Podhorany-vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie 3. etapa Obec Podhorany 900,027 EUR 2018 Práce Nie 1
Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 327,000 EUR 2018 Práce Nie 1
Kanalizácia I.etapa Obec Podhorie 105,263 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Odvodňovacie zariadenia pozemných komunikácií Mesto Košice 320,681 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Kanalizácia I.etapa Obec Podhorie 105,263 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Odvodňovacie zariadenia pozemných komunikácií_2017 Mesto Košice 403,421 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci Obyce Obec Obyce 203,410 EUR 2018 Práce Áno 1
Kanalizácia III.etapa Obec Komjatice 174,000 EUR 2018 Práce Nie 1
Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa Stoka Poľovnícka Obec Ivanka pri Dunaji 123,942 EUR 2018 Práce Nie 1