Obstarávanie

Podtlaková kanalizácia Malé Dvorníky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Malé Dvorníky
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 447 999,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 889 777,00
Zaplatené:
83.81%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232400-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vybudovania obecnej kanalizačnej siete v obci Malé Dvorníky. V súčasnosti obec nemá ČOV a odpadové vody z domácností sú likvidované nekontrolovateľne, individuálne. Je nutné pre budúci rozvoj obce vybudovať podtlakovú stanicu a následne dopraviť odpadové vody do jestvujúceho výtlaku, ktorý je ukončený v ČOV Dunajská Streda. Vybudovaním obecnej kanalizačnej siete sa zabezpečí hygienické odvádzanie splaškových vôd z celého územia.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 1 2 889 777,00 Neuvedené EUR 20. Október 2017 88866

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady - verzia 2 12. Apríl 2017 12. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806023/content/613604/download","filename":"SP_Male Dvorniky_kanalizacia_EVOSERVIS_verzia2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806023/content/613605/download","filename":"SP_ PROFIL vyhlasenie o zverejneni_Male Dvoniky.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu po otváraní OSTATNÉ 4. August 2017 4. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/860267/content/604173/download","filename":"Odovodnenie_1 ponuka-po OSTATNE.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 30. Október 2017 30. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896205/content/680891/download","filename":"priloha_c._1_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896205/content/680892/download","filename":"priloha_c._1_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896205/content/680893/download","filename":"priloha_c._2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896205/content/680894/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Opravy, vysvetlenia a redakčné opravy - verzia 1 12. Apríl 2017 12. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806020/content/613593/download","filename":"OTAZKY a ODPOVEDE a ZMENY_Male Dvorniky_VERZIA 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806020/content/613594/download","filename":"OPRAVA č.1.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti - OSTATNÉ 30. Október 2017 30. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896201/content/680821/download","filename":"vyhodnotenie_splnenia_podmienok_ucasti_2034616316.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896201/content/680822/download","filename":"zapisnica 1_splnenie podmienok ucasti.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 30. Október 2017 30. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896196/content/680789/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896196/content/680790/download","filename":"priloha_c._1_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896196/content/680791/download","filename":"priloha_c._1_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896196/content/680792/download","filename":"priloha_c._2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - KRITERIA - OHL ŽS SK, a. s. 30. Október 2017 30. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896200/content/680818/download","filename":"ZoD-kritériá-OHL-Malé Dvorníky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896200/content/680819/download","filename":"Kópia-kritériá-OHL-Malé Dvorníky.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 30. Október 2017 30. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896194/content/680786/download","filename":"Sprava_o_zakazke_Male Dvorniky.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu po otváraní KRITÉRIÁ 16. August 2017 16. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864169/content/629535/download","filename":"Odovodnenie_1 ponuka-po KRITERIA.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 13. August 2017 13. August 2017 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Máj 2017 24. Máj 2017 []
Iný dokument k zákazke Opravy, vysvetlenia a redakčné opravy - verzia 2 26. Apríl 2017 26. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/812638/content/636253/download","filename":"OPRAVA-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/812638/content/636254/download","filename":"OTAZKY a ODPOVEDE a ZMENY_Male Dvorniky_VERZIA 2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 30. Október 2017 30. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896203/content/680823/download","filename":"zapisnica_z_otvarania_ponuk_kriteria_2034616316.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896203/content/680824/download","filename":"zapisnica z otvarania _KRITERIA.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 16. August 2017 16. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864167/content/629531/download","filename":"vyhodnotenie_ponuk_2034616316.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - OSTATNE - OHL ŽS SK, a. s. 30. Október 2017 30. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896199/content/680810/download","filename":"referencia-131833-UVO-VelkeKostolany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896199/content/680811/download","filename":"Vysvetlenie_doplnenie_dokladov_OHL_MD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896199/content/680812/download","filename":"OSTATNE_OHL_ZS_SK-Male_Dvorniky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896199/content/680813/download","filename":"cv_§32-Knoss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896199/content/680814/download","filename":"OSTATNE_OHL_ZS_SK-Male_Dvorniky.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. Apríl 2017 4. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800599/content/598047/download","filename":"SP_Male Dvorniky_kanalizacia_EVOSERVIS_2.jav..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800599/content/598048/download","filename":"SP_ PROFIL vyhlasenie o zverejneni_Male Dvoniky.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - verzia 3 26. Apríl 2017 26. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/812641/content/636286/download","filename":"SP_Male Dvorniky_kanalizacia_EVOSERVIS_verzia3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/812641/content/636287/download","filename":"sp_profil_vyhlasenie_o_zverejneni_male_dvoniky.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk - KRITÉRIA 30. Október 2017 30. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896204/content/680825/download","filename":"vyhodnotenie_ponuk_2034616316.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896204/content/680826/download","filename":"zapisnica z hodnotenia 3 _KRITERIA1.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×