Dodávateľ

REMOPEL, s.r.o.

Sabinov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: REMOPEL, s.r.o.

IČO: 36474614

Adresa: Hollého 30/352, Sabinov

Registračné číslo: 2017/6-PO-A1602

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Jún 2017

Záznam platný do: 27. Jún 2020

Posledná zmena: 2. Október 2018


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 9 903 878,00 EUR 7 7
2016 282 403,00 EUR 4 4
2017 697 753,00 EUR 5 5
2019 377 688,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 9 903 878,00 EUR 7 7
2016 233 595,00 EUR 3 3
2017 599 770,00 EUR 5 5
2018 146 791,00 EUR 1 1
2019 377 688,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Mesto Lipany 2 360 799,00 EUR
Obec Bzenica 1 480 060,00 EUR
Obec Ražňany 1 205 655,00 EUR
KELCOM INTERNATIONAL KOŠICE, s.r.o. 1 172 587,00 EUR
Obec Jarovnice 2 61 008,00 EUR
Obec Selice 1 6 669 569,00 EUR
Vladimír Ščešňák 1 717 917,00 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s.r.o. Lipany 1 431 541,00 EUR
Obec Svidnička 2 1 105 649,00 EUR
Obec Čaklov 1 377 688,00 EUR
Mestské lesy Sabinov, s.r.o. 1 391 037,00 EUR
Obec Veľké Ozorovce 1 48 808,00 EUR
Obec Ďurďoš 1 115 703,00 EUR
Obec Nižný Mirošov 1 123 701,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Lesné cesty Ostrovany KELCOM INTERNATIONAL KOŠICE, s.r.o. 188 411,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Bzenica časť Bukovina, protipovodňové opatrenia na Bielom potoku Obec Bzenica 408 552,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Projekt protipovodňovej ochrany intravilánu obce Svidnička Obec Svidnička 1 004 772,00 EUR 2015 Práce Áno 1
SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA, KRIVIANSKÁ ULICA Mesto Lipany 180 121,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Vodovodná prípojka Jarovnice Obec Jarovnice 28 008,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Rozšírenie kanalizácie v rómskej osade Jarovnice – vetva D6 Obec Jarovnice 33 000,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty a výstavba monitorovacej veže v mestských lesoch Lipany TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s.r.o. Lipany 361 335,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia lesných ciest Červená voda a Gola I. Mestské lesy Sabinov, s.r.o. 490 800,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Lesnícke služby na r. 2015 - 2019. Vladimír Ščešňák 717 917,00 EUR 2015 Služby Áno 1
ČOV A KANALIZÁCIA SELICE Obec Selice 6 669 569,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Ražňany, Materská škola, Obnova hospodárského pavilónu Obec Ražňany 215 062,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia-Chodníky+dažďová kanalizácia-Veľké Ozorovce - Mariánske námestie Obec Veľké Ozorovce 51 312,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Dom Nádeje - Obec Ďurďoš Obec Ďurďoš 116 938,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Svidnička Obec Svidnička 117 604,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Nižný Mirošov Obec Nižný Mirošov 124 297,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Obnova objektu ZUŠ Lipany Mesto Lipany 147 903,00 EUR 2017 Práce Áno 1
Materská škola (4 triedna), Obec Čaklov Obec Čaklov 389 011,00 EUR 2019 Práce Áno 1

remopel@remopel.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 66 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jozef Solár
Adresa:
Moyzesova 95 Sabinov 08301
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
23. Júl 1966
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
26. Jún 2017

Meno:
František Onderčo
Adresa:
Komenského 36 Sabinov 08301
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
6. Marec 1985
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
26. Jún 2017

Meno:
František Onderčo
Adresa:
Komenského 36 Sabinov 08301
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
6. Marec 1985
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017

Meno:
Jozef Solár
Adresa:
Moyzesova 95 Sabinov 08301
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
23. Júl 1966
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ing. Slávka Molčanyiová PhD.
Adresa:
Klokočov 07236

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×