Obstarávanie

Aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
13 026 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
13 026 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232400-6
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vybudovanie splaškovej kanalizácie v rámci 3 obcí Nedožery-Brezany, Lazany a Poruba, ktoré sú navzájom prepojené potrubím. Odvádzanie splaškových vôd je spoločným existujúcim potrubím z obce Nedožery- Brezany do mesta Prievidza.Predmet zákazky je presne opísaný v Súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 6 13 026 000,00 Neuvedené EUR 26. Október 2017 89143

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 7. Február 2017 7. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777166/content/570806/download","filename":"Nedožery-Brezany_kriteria.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Marec 2017 27. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794978/content/668408/download","filename":"Nedožery Brezany_informácia o výsledku VP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava súťažných podkladov 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749928/content/425722/download","filename":"1.1 Zv 1 pokyny pre uchadzacov. - 24.9.2015-1_oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749928/content/425723/download","filename":"1.2 Zv 1 -2 Ponukový list_oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749928/content/425724/download","filename":"1.3 Zv 1 -3 Formulár zábezpeky_oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749928/content/425725/download","filename":"1.4 ZVazok 1- 3 formulare_oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749928/content/425726/download","filename":"1.5 Zv 1 -4 Elektronická aukcia_oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749928/content/425727/download","filename":"2.1 ZOD - Nedožery - Brezany - kanalizácia - ver. 2.10.2015_oprava.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 6. November 2017 6. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898498/content/694733/download","filename":"Nedožery_ponuka_Vodohospodárske stavby.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 6. November 2017 6. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898494/content/694728/download","filename":"Nedožery_ponuka_Strabag.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. Október 2015 5. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190490/download","filename":"1.0 Obsah 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190491/download","filename":"1.1 Zv 1 pokyny pre uchadzacov. - 24.9.2015-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190492/download","filename":"1.2 Zv 1 -2 Ponukový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190493/download","filename":"1.3 Zv 1 -3 Formulár zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190494/download","filename":"1.4 ZVazok 1- 3 formulare.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190495/download","filename":"1.5 Zv 1 -4 Elektronická aukcia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190496/download","filename":"2.1 ZOD - Nedožery - Brezany - kanalizácia - ver. 2.10.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190497/download","filename":"3.1 zv 3 1 - Nedožery.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190498/download","filename":"3.2 Zväzok 3.2 - Nedožery.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190499/download","filename":"3.3 Zväzok 3.3 - Nedožery.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190500/download","filename":"3.4.1 Stavebné povolenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190501/download","filename":"3.4.2 Stavebné povolenie - predlĺženie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190502/download","filename":"4.0 (Zoznam príloh_AGLOMERÁCIA NEDOŽERY BREZANY).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190503/download","filename":"4.1 A_Sprievod sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190504/download","filename":"4.2 (B_Súhrnná technická správa).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190505/download","filename":"4.3 Celková situácia C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190506/download","filename":"4.4 1ts_nedozery stavcast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190507/download","filename":"4.5 4. vzorové uloženie potrubia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190508/download","filename":"4.6 5. vzorová šachta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190509/download","filename":"4.7 6.pretláčanie pod štátnou cestou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190510/download","filename":"4.8 7_pretlač. pod tokom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190511/download","filename":"4.9 8 podchod pod tokom prekopanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190512/download","filename":"4.10 9 Kanalizačná prípojka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190513/download","filename":"4.11 10 výkres STAVEBNÉ RIEŠENIE ČERPACEJ STANICE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190514/download","filename":"4.12 E.1.2.1 NEDOZERY_SIT.dgn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190515/download","filename":"4.13 E.1.2.2 NEDOZERY_SIT.dgn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190516/download","filename":"4.14 E.1.2.3 NEDOZERY_SIT.dgn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190517/download","filename":"4.15 3.1 pozdĺžne profily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190518/download","filename":"4.16 3.2 pozdĺžne profily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190519/download","filename":"4.17 3.3 pozdĺžne profily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190520/download","filename":"4.18 (1.7-TS-Nedožery-Brezany).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190521/download","filename":"4.19 NEDOZERY-BREZANY-CM1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190522/download","filename":"4.20 NEDOZERY-BREZANY-CM2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190523/download","filename":"4.21 NEDOZERY-BREZANY-CS-AE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190524/download","filename":"4.22 PREHLAD_SITUACIA_NEDOZERY-BREZANY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190525/download","filename":"4.23 1 ts_LAZANY stavcast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190526/download","filename":"4.24 4. vzorové uloženie potrubia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190527/download","filename":"4.25 5. vzorová šachta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190528/download","filename":"4.26 6.pretláčanie pod štátnou cestou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190529/download","filename":"4.27 7_pretlač. pod tokom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190530/download","filename":"4.28 8 podchod pod tokom prekopanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190531/download","filename":"4.29 9 Kanalizačná prípojka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190532/download","filename":"4.30 E.2.2 SITUáCIA LAZANY 1.čASť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190533/download","filename":"4.31 E.2.2 SITUáCIA LAZANY 2.čASť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190534/download","filename":"4.32 1.6-TS-Lazany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190535/download","filename":"4.33 LAZANY-CM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190536/download","filename":"4.34 Lazany 1.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190537/download","filename":"4.35 Lazany 2.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190538/download","filename":"4.36 Lazany 3.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190539/download","filename":"4.37 1 ts_PORUBA stavcast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190540/download","filename":"4.38 4. vzorové uloženie potrubia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190541/download","filename":"4.39 5. vzorová šachta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190542/download","filename":"4.40 6.pretláčanie pod štátnou cestou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190543/download","filename":"4.41 7_pretlač. pod tokom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190544/download","filename":"4.42 8 podchod pod tokom prekopanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190545/download","filename":"4.43 9 Kanalizačná prípojka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190546/download","filename":"4.44 10 výkres STAVEBNÉ RIEŠENIE ČERPACEJ STANICE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190547/download","filename":"4.45 E.3.2PORUBA_SITUÁCIA 1.ČASŤ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190548/download","filename":"4.46 E.3.2PORUBA_SITUÁCIA 2.ČASŤ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190549/download","filename":"4.47 1.5-TS-Poruba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190550/download","filename":"4.48 PORUBA_CS-1-AA-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190551/download","filename":"4.49 PORUBA_CS-1-AB-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190552/download","filename":"4.50 PORUBA-CM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190553/download","filename":"4.51 PREHLAD_SITUACIA_PORUBA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190554/download","filename":"4.52 3.1 POZDĹŽNE PROFILY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190555/download","filename":"4.53 3.2 POZDĹŽNE PROFILY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190556/download","filename":"4.54 1_TS_pov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190557/download","filename":"4.55 1 Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190558/download","filename":"4.56 2_Zoznam strojov a zariadení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190559/download","filename":"4.57 3.schéma.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190560/download","filename":"4.58 4 výkres ČS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190561/download","filename":"4.59 TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190562/download","filename":"4.60 00 rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190563/download","filename":"4.61 04 NADPIS-podorysy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190564/download","filename":"4.62 07 MERNA SACHTA S22 MaR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190565/download","filename":"4.63 08 MERNA SACHTA S22 EZS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190566/download","filename":"4.64 TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190567/download","filename":"4.65 00 rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190568/download","filename":"4.66 04 NADPIS-podorysy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190569/download","filename":"4.67 05 CS-AE MOT.INST.+MaR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190570/download","filename":"4.68 06 CS-AE EZS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190571/download","filename":"4.69 07 MERNA SACHTA S257 MaR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190572/download","filename":"4.70 08 MERNA SACHTA S257 EZS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190573/download","filename":"4.71 09 MERNA SACHTA S3 MaR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190574/download","filename":"4.72 10 MERNA SACHTA S3 EZS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190575/download","filename":"4.73 TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190576/download","filename":"4.74 00 rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190577/download","filename":"4.75 04 NADPIS-podorysy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190578/download","filename":"4.76 05 CS-1-AB-1 MOT.INST.+MaR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190579/download","filename":"4.77 06 CS-1-AB-1 EZS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190580/download","filename":"4.78 07 CS-1-AA-1 MOT.INST.+MaR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190581/download","filename":"4.79 08 CS-1-AA-1 EZS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190582/download","filename":"4.80 9 MERNA SACHTA S77 MaR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190583/download","filename":"4.81 10 MERNA SACHTA S77 EZS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190584/download","filename":"5. ZV.5 SKÚŠKY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190585/download","filename":"6.1 Preambula.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190586/download","filename":"6.2.1 výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190587/download","filename":"6.2.2 výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190588/download","filename":"6.2.3 výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/526132/content/190589/download","filename":"6.2.4 výkaz výmer.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. November 2017 6. November 2017 []
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 6. November 2017 6. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898484/content/694715/download","filename":"Nedožery_zápisnica z VP pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898484/content/694716/download","filename":"Nedožery_zápisnica z VP po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898484/content/694717/download","filename":"Nedožery_Zapisnica z VP_Ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 20. Január 2017 20. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/767121/content/513255/download","filename":"Nedožery-Brezany_ostatné.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. November 2017 6. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898501/content/694734/download","filename":"Nedožery_správa o zákazke.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958220/content/747584/download","filename":"suma skutocne uhrad plnenia Aglomeracia Nedozery Brezany 2017.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. November 2017 6. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898482/content/694706/download","filename":"Nedožery_zápisnica z PU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898482/content/694707/download","filename":"Nedožery_zápisnica z PU_Eurovia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č 2 k Zmluve o dielo 30. Máj 2018 30. Máj 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 6. November 2017 6. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898496/content/694731/download","filename":"Nedožery_ponuka_TuCon.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. November 2017 6. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898480/content/694704/download","filename":"Nedožery_Zapisnica_otváranie_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898480/content/694705/download","filename":"Nedožery_Zapisnica_otváranie_Kritéria.pdf"}]
Zmluva Dodatok č 1 k Zmluve o dielo 4. December 2017 4. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907618/content/735808/download","filename":"Nedožery_dodatok č. 1 k ZoD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 6. November 2017 6. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898490/content/694726/download","filename":"Nedožery_ponuka_Eurovia SK.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 6. November 2017 6. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898474/content/694697/download","filename":"Nedožery_zmluva o dielo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 6. November 2017 6. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898487/content/694722/download","filename":"Nedožery_ponuka_Arko Technology.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č 1 k Zmluve o dielo 4. December 2017 4. December 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 6. November 2017 6. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898492/content/694727/download","filename":"Nedožery_ponuka_Metrostav.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 3 k ZoD 26. November 2018 26. November 2018 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×