Dodávateľ

HORNEX, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: HORNEX, a.s.

IČO: 35802570

Adresa: Agátová 4D, Bratislava

Registračné číslo: 2019/12-PO-C4810

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. December 2019

Záznam platný do: 17. December 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 927 941,00 EUR 2 2
2015 40 908 258,00 EUR 8 8
2016 529 719,00 EUR 2 2
2017 6 788 900,00 EUR 1 1
2018 1 036 700,00 EUR 1 1
2019 5 308 500,00 EUR 2 2
2020 1 269 000,00 EUR 1 1
2022 6 699 166,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 478 000,00 EUR 1 1
2015 4 358 199,00 EUR 8 8
2016 38 529 719,00 EUR 3 3
2017 6 788 900,00 EUR 1 1
2018 1 036 700,00 EUR 1 1
2019 2 728 500,00 EUR 1 1
2020 3 849 000,00 EUR 2 2
2022 6 699 166,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Malacky 1 389 000,00 389000.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 7 968 166,00 7968166.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 12 47 143 677,00 47143677.00 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 6 788 900,00 6788900.00 EUR
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 1 1 449 941,00 1449941.00 EUR
MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE 1 2 728 500,00 2728500.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia depozitov v budove SNK v Martine - naviac práce Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 158 836,00 158836.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia depozitov v budove SNK v Martine Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 052 228,00 2052228.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Zriadenie Múzea holokaustu v Seredi_rekonštrukciu objektu 04 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 407 614,00 407614.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zriadenie Múzea holokaustu v Seredi_doplňujúce práce Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 124 378,00 124378.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Zriadenie Múzea holokaustu v Seredi_naviac práce Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 45 369,00 45369.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Trvalé krovy a strechy (sanácia havarijného stavu a komplexná obnova NKP hradu Krásna Hôrka) - Ostatné práce Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 158 000,00 158000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Trvalé krovy a strechy (sanácia havarijného stavu a komplexná obnova NKP – hradu Krásna Hôrka) – doplňujúce a naviac práce Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 240 060,00 240060.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zriadenie múzea holokaustu Sereď Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 445 688,00 2445688.0 EUR 2015 Práce Áno 1
DEPAUL - Rekonštrukcia s prestavbou a dostavbou DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 1 579 016,00 1579016.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Trvalé krovy a strechy (sanácia havarijného stavu a komplexná obnova NKP hradu Krásna Hôrka) Oprava tehlových murív Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 136 000,00 136000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Operatívna obnova strechy, krovu, komínov a klampiarskych prác kaštieľa v Malackách – juźné a západné krídlo Mesto Malacky 389 000,00 389000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 38 000 000,00 38000000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 6 899 113,00 6899113.0 EUR 2017 Práce Neuvedené 1
Realizácia technického vybavenia pre zabezpečenie priestorov Slovensjkej národnej galérie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 036 700,00 1036700.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia objektov Múzea vo Svätom Antone MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE 2 735 579,00 2735579.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Oprava a obnova objektov SNM v Seredi Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 580 000,00 2580000.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Centrum aktívneho starnutia – kompetenčné centrum pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov Univerzita Komenského v Bratislave 1 269 000,00 1269000.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Zateplenie pavilónov - ACCORD Univerzita Komenského v Bratislave 6 699 166,00 6699166.0 EUR 2022 Práce Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 76 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Oto Hornáček
Adresa:
Javorinská 7014/3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Oto Hornáček
Adresa:
Javorinská 3 Bratislava 811 03
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Oto Hornáček
Adresa:
Javorinská 3 Bratislava 811 03
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SHM PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Svätoplukova 28 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×