Vyhlásené obstarávanie

Aglomerácia Sebedražie - kanalizácia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Neuvedená
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232400-6
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
29. Júl 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
7. September 2015
Dátum otvárania ponúk:
7. September 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Áno
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vybudovanie splaškovej kanalizácie vrátane domových prípojok v obciach Cígeľ, Sebedražie, Koš s napojením na čistiareň odpadových vôd v meste Prievidza. V rámci stavby bude vybudovaná stoková sieť v obci Cígeľ, Sebedražie, Koš. Súčasťou predmetu zákazky bude aj vyhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie, plánu organizácie výstavby, archeologického prieskumu, geodetického zamerania, dokumentácie skutočného vyhotovenia a prevádzkového a manipulačného poriadku.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×