Dodávateľ

Team s.r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Team s.r.o.

IČO: 36034070

Adresa: Pod Turičkou 39, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2020/4-PO-C9082

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Apríl 2020

Záznam platný do: 3. Apríl 2023

Posledná zmena: 9. September 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 268 782,00 EUR 2 2
2016 103 868,00 EUR 2 2
2017 13 026 000,00 EUR 1 1
2018 28 888,00 EUR 1 1
2020 360 719,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 268 782,00 EUR 2 2
2016 103 868,00 EUR 2 2
2017 13 026 000,00 EUR 1 1
2018 28 888,00 EUR 1 1
2020 360 719,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 46 156,00 46156.00 EUR
Letisko Sliač, a.s. 1 375 624,00 375624.00 EUR
Obec Utekáč 1 360 719,00 360719.00 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 13 026 000,00 13026000.00 EUR
Vratislav Greško - AUTOPROGRES 1 893 158,00 893158.00 EUR
Obec Môlča 1 86 600,00 86600.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia hangáru PÝCHA určeného na parkovanie leteckej a pozemnej zabezpečovacej techniky letiska Sliač Letisko Sliač, a.s. 379 646,00 379646.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Prístavba objektu „Divadlo u Greškov“ – Tajov Vratislav Greško - AUTOPROGRES 916 749,00 916749.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia námestia Môlča Obec Môlča 87 165,00 87165.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Prenájom vozidiel, traktorov a nakladačov na výkon zimnej služby 2016/2017 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 47 115,00 47115.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Aglomerácia Nedožery - Brezany - kanalizácia Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 13 026 000,00 13026000.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Výkon zimnej služby v sezóne 2018/2019 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 120 000,00 120000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Utekáč pre zlepšenie dodávky a zvýšenie kvality pitnej vody Obec Utekáč 520 768,00 520768.0 EUR 2020 Práce Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 81 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Juraj Presperín
Adresa:
Rudelinova ulica 16 Banská Bystrica 97411
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Kreth
Adresa:
Jurovského 4 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Raškovič
Adresa:
Pod Turičkou 39 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Presperín
Adresa:
Rudelinova ulica 16 Banská Bystrica 97411
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Kreth
Adresa:
Jurovského 4 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Raškovič
Adresa:
Pod Turičkou 39 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ďurčeková s.r.o.
Adresa:
Námestie Slobody 5 Banská Bystrica 974 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.04.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×