Dodávateľ

DUVYSTAV s.r.o.

Pezinok
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DUVYSTAV s.r.o.

IČO: 35786639

Adresa: Kupeckého 85, Pezinok

Registračné číslo: 2020/1-PO-B9174

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Január 2020

Záznam platný do: 14. Január 2023

Posledná zmena: 22. December 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 266 138,00 EUR 4 4
2015 165 316,00 EUR 4 4
2016 527 220,00 EUR 4 4
2017 343 988,00 EUR 2 2
2018 586 210,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 155 588,00 EUR 3 3
2015 275 866,00 EUR 5 5
2016 527 220,00 EUR 4 4
2017 343 988,00 EUR 2 2
2018 586 210,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Obec Ivanka pri Dunaji 3 417 021,00 417021.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Lamač 1 389 939,00 389939.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Čunovo 2 42 373,00 42373.00 EUR
Obec Hrubý Šúr 1 61 030,00 61030.00 EUR
Obec Pata 1 90 440,00 90440.00 EUR
Mesto Pezinok 3 174 078,00 174078.00 EUR
Obec Závod 1 110 550,00 110550.00 EUR
Obec Veľké Leváre 1 155 000,00 155000.00 EUR
Obec Veľké Blahovo 1 48 831,00 48831.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Rusovce 1 55 622,00 55622.00 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 316 000,00 316000.00 EUR
Obec Topoľnica 1 27 988,00 27988.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr Obec Hrubý Šúr 68 941,00 68941.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia MK Pata II. etapa Obec Pata 120 995,00 120995.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Chodník pre peších v obci Veľké Blahovo - 1. etapa Obec Veľké Blahovo 59 581,00 59581.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia cesty na Hájovej ulici, Bratislava - Rusovce Mestská časť Bratislava - Rusovce 67 000,00 67000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia Záhradnej ulice v Pezinku - I.časť Mesto Pezinok 75 000,00 75000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia chodníka Čunovo-ul. Na hrádzi Mestská časť Bratislava - Čunovo 5 200,00 5200.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia Záhradnej ulice v Pezinku - III. a IV. časť Mesto Pezinok 95 000,00 95000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia Záhradnej ulice v Pezinku - II.časť Mesto Pezinok 42 500,00 42500.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Vybudovanie športovo - oddychovej zóny v obci Závod Obec Závod 174 000,00 174000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulice Poľná v obci Veľké Leváre Obec Veľké Leváre 103 998,00 103998.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa – Stoka Gaštanová Obec Ivanka pri Dunaji 82 993,00 82993.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia chodníka Čunovo-ul.Na hrádzi Mestská časť Bratislava - Čunovo 37 957,00 37957.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia verejného trhoviska Latorická Podunajské Biskupice Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 400 000,00 400000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia časti MK - Topoľnica - 2. ETAPA, úsek B Obec Topoľnica 27 988,00 27988.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Doplnenie splaškovej kanalizácie 4 etapa - Stoka Kmeťová a Potocká Obec Ivanka pri Dunaji 72 329,00 72329.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia centrálnej zóny - Malokarpatské námestie, hlavný zhromažďovací priestor a fontána s vodnou plochou Mestská časť Bratislava - Lamač 389 939,00 389939.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa Stoka Poľovnícka Obec Ivanka pri Dunaji 123 942,00 123942.0 EUR 2018 Práce Nie 1

duvystav@duvystav.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 37 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Denis Vydra
Adresa:
Kupeckého 85 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dušan Vydra
Adresa:
Kupeckého 85 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dušan Vydra
Adresa:
Kupeckého 85 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Denis Vydra
Adresa:
Kupeckého 85 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Matej Vida
Adresa:
Púpavová 89 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.04.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×