Dodávateľ

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s.

IČO: 31320082

Adresa: Pestovateľská 8, Bratislava

Registračné číslo: 2019/10-PO-E2435

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Október 2019

Záznam platný do: 4. Október 2022

Posledná zmena: 5. Máj 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 8 818 583,00 EUR 1 1
2016 1 350 197,00 EUR 2 2
2017 21 101 949,00 EUR 4 4
2018 18 742 282,00 EUR 5 5
2019 369 682,00 EUR 2 2
2020 2 021 504,00 EUR 3 3
2021 4 400 333,00 EUR 1 1
2022 19 895 765,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 8 818 583,00 EUR 1 1
2016 1 350 197,00 EUR 2 2
2017 21 101 949,00 EUR 4 4
2018 18 742 282,00 EUR 5 5
2019 369 682,00 EUR 2 2
2020 2 021 504,00 EUR 3 3
2021 4 400 333,00 EUR 1 1
2022 19 895 765,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Obec Ivanka pri Dunaji 1 104 942,00 104942.00 EUR
Mesto Topoľčany 2 584 988,00 584988.00 EUR
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 19 895 765,00 19895765.00 EUR
Obec Závod 1 233 506,00 233506.00 EUR
Obec Jakubov 1 47 007,00 47007.00 EUR
Mesto Trenčín 1 666 035,00 666035.00 EUR
InDevel, s.r.o. 1 189 100,00 189100.00 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 3 1 947 945,00 1947945.00 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 8 818 583,00 8818583.00 EUR
Obec Boleráz 1 184 569,00 184569.00 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 42 243 026,00 42243026.00 EUR
Obec Ratka 1 1 161 097,00 1161097.00 EUR
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 623 732,00 623732.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Požiarna nádrž Drienok InDevel, s.r.o. 190 432,00 190432.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Realizácia spoločných opatrení PPÚ Ratka Obec Ratka 1 163 270,00 1163270.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Modra Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 8 818 583,00 8818583.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa - Stoka Matičná, Stoka Pri Trati Obec Ivanka pri Dunaji 104 942,00 104942.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Očová, Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie odpadových vôd Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 9 970 000,00 9970000.0 EUR 2017 Práce Áno 1
MANIPULAČNÁ PLOCHA - ULOŽISKO NA ODPAD Obec Jakubov 77 991,00 77991.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 980 000,00 10980000.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Stavebné úpravy a rekonštrukcia Zimného štadióna v Topoľčanoch Mesto Topoľčany 599 149,00 599149.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Výstavba zberného dvora - Boleráz Obec Boleráz 184 569,00 184569.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Obnova materskej školy Kubranská 20 Mesto Trenčín 707 788,00 707788.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 16 892 693,00 16892693.0 EUR 2018 Práce Áno 1
PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY CENTRUM I 32, DUBNICA NAD VÁHOM Mesto Dubnica nad Váhom 558 271,00 558271.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Stavebné úpravy a rekonštrukcia Zimného štadióna v Topoľčanoch Mesto Topoľčany 136 176,00 136176.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom Mesto Dubnica nad Váhom 1 146 876,00 1146876.0 EUR 2020 Práce Áno 1
MODERNIZÁCIA OBJEKTU POLIKLINIKY - VYBUDOVANIE CIZS Mesto Dubnica nad Váhom 250 896,00 250896.0 EUR 2020 Práce Áno 1
BOBROVNÍK – REKONŠTRUKCIA PRÍVODU A ČS, ROŠÍRENIE AKUMULÁCIE Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 623 732,00 623732.0 EUR 2020 Práce Áno 1
„Areál vodárne Závod – rozšírenie akumulácie vodojem 1 x100 m3“ Obec Závod 233 506,00 233506.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - Kanalizácia a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 400 333,00 4400333.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 19 895 765,00 19895765.0 EUR 2022 Práce Áno 1
+42148777723


hnosekova@vsep.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 16 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Juraj Tlapa
Adresa:
Geologická 26 Bratislava 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Jún 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Tlapa
Adresa:
Geologická 26 Bratislava 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2017
Záznam do:
3. Jún 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Tlapa
Adresa:
Geologická 26 Bratislava 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dušan Makovický
Adresa:
Lesná 423/16 Marianka 90033
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Radovan Lahoda
Adresa:
Lesná 20 Marianka 90033
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Čársky
Adresa:
Líščie údolie 216 Bratislava 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tibor Kosák
Adresa:
A. Sládkoviča 3806/37 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Bača
Adresa:
Belinského 2 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Marcel Jóža
Adresa:
Cukrová 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81339

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.06.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 28.10.2019 do: 3.06.2020

StiahniZáznam platný od: 19.06.2017 do: 28.10.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×