Obstarávanie

Sebechleby - kanalizácia a ČOV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Sebechleby
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 460 291,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 460 291,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232400-6
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Sebechleby - kanalizácia a ČOV. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 4 2 460 291,00 Neuvedené EUR 24. Jún 2020 279611

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 3. 1. Júl 2020 1. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098143/content/1071828/download","filename":"Ponuka č. 3.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 1. Júl 2020 1. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098105/content/1071776/download","filename":"Správa § 24_Sebechleby.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Redakčná oprava výzvy na predkladanie ponúk 17. September 2019 17. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057082/content/986548/download","filename":"OPRAVA_výzvy_10.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č. 041/2019/IS 1. Júl 2020 1. Júl 2020 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. August 2019 30. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980643/download","filename":"E1_1_technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980644/download","filename":"E1_2_1_sit1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980645/download","filename":"E1_2_2_sit2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980646/download","filename":"E1_2_3_sit3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980647/download","filename":"E1_2_4_sit4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980648/download","filename":"E1_2_5_sit5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980649/download","filename":"E1_3_1_pozdlz_A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980650/download","filename":"E1_3_2_pozdlz_AA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980651/download","filename":"E1_3_3_pozdlz_AA-1_AA-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980652/download","filename":"E1_3_4_pozdlz_AA-3_AA-3-1_AA-3-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980653/download","filename":"E1_3_5_pozdlz_AB_AB-1_AB-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980654/download","filename":"E1_3_6_pozdlz_AB-3_AB-3-1_AB-4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980655/download","filename":"E1_3_7_pozdlz_AB-4-1_AB-5_AB-5-1_AB-5-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980656/download","filename":"E1_3_8_pozdlz_AC_AC-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980657/download","filename":"E1_3_9_pozdlz_AD_AD-1_AD-1-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980658/download","filename":"E1_3_10_pozdlz_ AE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980659/download","filename":"E1_3_11_pozdlz_AE-1_AE-2_AE-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980660/download","filename":"E1_3_12_pozdlz_AF_AF-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980661/download","filename":"E1_3_13_pozdlz_V-1_V-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980662/download","filename":"E1_4_CS_staveb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980663/download","filename":"E1_5_uloz_potrubia_kan_vod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980664/download","filename":"E1_6_sachta_kan_DN1000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980665/download","filename":"E1_7_sachta_vytlak.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980666/download","filename":"E1_8_sachta_rev_DN400_kan_pripojka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980667/download","filename":"E2_3_1_pozdlz_objektyCOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980668/download","filename":"E2_3_2_pozdlz_ obtokCOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980669/download","filename":"E2_3_3_mechpredcist_vstupCS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980670/download","filename":"E2_3_4_mer_objekt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980671/download","filename":"E2_3_5_vyust_obj.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980672/download","filename":"E2_4_1_biolog_cist.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980673/download","filename":"E2_4_2_kolektor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980674/download","filename":"E2-5.1 Prevádzková budova - pôdorys a rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980675/download","filename":"E2-5.2 Prevádzková budova - základy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980676/download","filename":"E2-5.3 Prevádzková budova - ZDI, vnútorná kanalizácia a vodovod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980677/download","filename":"E2-5.4 Prevádzková budova - elektroinčtalácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980678/download","filename":"E2-5.5 Prevádzková budova - blezkozvod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980679/download","filename":"E2_6_1 Vzorový rez areálu - úpravy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980680/download","filename":"E2_6_2_vzor_rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980681/download","filename":"E2_6_3_oplotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980682/download","filename":"E_2_7_1_osvetlenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980683/download","filename":"E2-8.1 Pozdĺžny profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980684/download","filename":"E2-8.2 vod uloz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980686/download","filename":"E2-8.3 Vodomerná šachta, pôdorys a rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980687/download","filename":"E2-9.1 Kanalizačná prípojka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980688/download","filename":"E2-9.2 Sútoková šachta DN 400.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980690/download","filename":"E2-10.1 Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980691/download","filename":"E2-10.2 Pozdĺžny profil a vzorový priečny rez cesty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980693/download","filename":"E2_1_technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980694/download","filename":"E2_2.1 Priebeh hladín Belujského potoka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980695/download","filename":"E2_2_sit_cov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980700/download","filename":"F1_1_technicka sprava_technolog.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980701/download","filename":"F1_2_CS_stroj.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980702/download","filename":"F2_1_technicka sprava_technolog.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980703/download","filename":"F2_2_disp_cov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980704/download","filename":"F2_3_cov_technolog.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980705/download","filename":"F2_4_mechpredcist_vstupCS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980706/download","filename":"F2_5_biologicke_cistenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980707/download","filename":"Protokol ouvp .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980708/download","filename":"G1-1 technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980709/download","filename":"G1-2 presit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980710/download","filename":"G1-3_1 sit POV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980711/download","filename":"G1-3_2 sit POV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980712/download","filename":"G1-3_3 sit POV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980713/download","filename":"G2-1 Text SSC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980714/download","filename":"G2-2 presit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980715/download","filename":"G2-3 sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980716/download","filename":"G2-4_kriz_cesta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980717/download","filename":"zapis_2_03_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980718/download","filename":"G3-1 Text SVP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980719/download","filename":"C_celsit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980720/download","filename":"D_koor_sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980721/download","filename":"G3-1 Text SVP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980722/download","filename":"G3-2 presit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980723/download","filename":"G3-3 kriz toku.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980724/download","filename":"G3-4 Priebeh hladín Belujského potoka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980725/download","filename":"G4-1 technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980726/download","filename":"G4-2 presit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980727/download","filename":"G4-3.1 sit DZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980728/download","filename":"G4-3.2 sit DZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980729/download","filename":"G4-3.3 sit DZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980730/download","filename":"A_sprievodna sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980731/download","filename":"B_technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980732/download","filename":"C_celsit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980733/download","filename":"D_koor_sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980734/download","filename":"VV_Celková rekapitulácia.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980735/download","filename":"VV_PS ČS + ČOV.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980736/download","filename":"VV_SO 01.01 Splašková kanalizácia.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980737/download","filename":"VV_SO 02.01 Prítoková a odtoková časť ČOV.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980738/download","filename":"VV_SO 02.02 Biologické čistenie SO 02.04 Kalové hospodárstvo.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980739/download","filename":"VV_SO 02.03 Prevádzková budova.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980740/download","filename":"VV_SO 02.05 Úprava areálu ČOV.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980741/download","filename":"VV_SO 02.06 Vonkajšie osvetlenie.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980742/download","filename":"VV_SO 02.07 Vodovodná prípojka.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980743/download","filename":"VV_SO 02.08 Kanalizačná prípojka.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980744/download","filename":"VV_SO 02.09 Prístupová komunikácia k ČOV.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980745/download","filename":"VV_SO 02.10 NN prípojka ČOV.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/980746/download","filename":"VV_SO 02.11 Sekundárne káblové rozvody.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/981003/download","filename":"Príloha č. 2_Zmluva o dielo_Sebechleby_doc.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/981004/download","filename":"Príloha č. 2_Zmluva o dielo_Sebechleby_doc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/981005/download","filename":"Príloha č.7_elektronická aukcia_Sebechleby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/981006/download","filename":"Prílohy k SP_A_B_C_1_5_6_8_9_Sebechleby_doc.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054586/content/981007/download","filename":"Súťažné podklady_Sebechleby.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 422545.pdf 10. September 2019 22. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056116/content/988136/download","filename":"Odpovede na otázky VO 422545.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 1. 1. Júl 2020 1. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098106/content/1071788/download","filename":"Ponuka č. 1.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 041/2019/IS 30. Jún 2020 30. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097987/content/1071559/download","filename":"Sebechleby_COV_zmluva_zverejnená.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. 1. Júl 2020 1. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098134/content/1071811/download","filename":"Ponuka č. 2.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia 1. Júl 2020 1. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098104/content/1071775/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia_1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu 17. September 2019 17. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057136/content/986730/download","filename":"Vybavenie ŽoN_záujemci_Sebechleby.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. Apríl 2020 2. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3086281/content/1047518/download","filename":"§ 55_vyhodnotenie_WYP_Sebechleby.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Redakčná oprava výzvy - zmena termínov 14. September 2019 17. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056847/content/986446/download","filename":"OPRAVA_výzvy_2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 4. 1. Júl 2020 1. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098150/content/1071878/download","filename":"Ponuka č. 4.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 1. Júl 2020 1. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098101/content/1071773/download","filename":"Zápisnica z otvárania.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na všeobecnú žiadosť 9. September 2019 10. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056041/content/984377/download","filename":"Všeobecná otázka_1.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 1. Júl 2020 1. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3098103/content/1071774/download","filename":"Zápisnica zo splnenia pod_ucasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na všeobecnú žiadosť 10. September 2019 10. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056108/content/984374/download","filename":"Otázky_2_Sebechleby.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Stavebné povolenie 15. September 2019 15. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056851/content/986089/download","filename":"Rozhodnutie - verejná vyhláška.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×