Obstarávanie

Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
327 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
327 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232400-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú rekonštrukčné práce na kanalizácii v objekte verejného obstarávateľa a zaizolovanie odkopaného suterénu proti prenikaniu podzemnej vody.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AVA-stav, s.r.o. 3 327 000,00 Neuvedené EUR 30. August 2018 99265

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku 10. August 2018 10. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1020599/content/832361/download","filename":"info o vysledku.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov 1. Február 2019 1. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023076/content/909953/download","filename":"Zoznam subdodávateľov AVA-stav, s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 3. September 2018 3. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027596/content/810266/download","filename":"SKMBT_C20318071616020_p001-032.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027596/content/810267/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027596/content/810268/download","filename":"Rozpočet 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027596/content/810269/download","filename":"Rozpočet 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027596/content/810270/download","filename":"Rozpočet 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027596/content/810271/download","filename":"Rozpočet 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027596/content/810272/download","filename":"Rozpočet 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027596/content/810273/download","filename":"Rozpočet 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027596/content/810274/download","filename":"Rozpočet 7.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. September 2018 3. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027440/content/810131/download","filename":"Zapisnica_z_otvárania_ponúk_ stavba.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 3. September 2018 3. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027445/content/810134/download","filename":"Zapisnica_z_hodnotenia_ponúk_ stavba.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. September 2018 3. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027586/content/810260/download","filename":"sprava_o_zakazke_stavba.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnice z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 3. September 2018 3. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027443/content/810132/download","filename":"Zapisnica_z_kontroly_podmienok_ucasti_ stavba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027443/content/810133/download","filename":"Zapisnica_2_z_kontroly_podmienok_ucasti_ stavba.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 3. September 2018 3. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027591/content/810262/download","filename":"Sates ponuka A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027591/content/810263/download","filename":"Sates ponuka B.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 3. September 2018 3. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027433/content/810128/download","filename":"Zmluva 1110000316 - scan.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. Jún 2018 21. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685697/download","filename":"Súťažné podklady Stavba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685698/download","filename":"Zmluva o dielo-kanalizácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685699/download","filename":"01_TS.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685700/download","filename":"01_TS_HARMONOGRAM_POV.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685701/download","filename":"01_TS_VRCH_LIST.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685702/download","filename":"02_KORD_SITUACIA.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685703/download","filename":"03_SITUACIA_POV.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685704/download","filename":"04_PP.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685705/download","filename":"05_VYKAZ_SACHT_S1_AZ_S7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685706/download","filename":"06_DAZD_NADRZ.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685707/download","filename":"07_1_HYBRID_CS.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685708/download","filename":"07_2_HYBRID_CS.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685709/download","filename":"07_VRCHY_LIST.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685710/download","filename":"08_1_TS.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685711/download","filename":"08_SO05_NN.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685712/download","filename":"08_SO05_VRCHY_LIST.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685713/download","filename":"suteren rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685714/download","filename":"suteren situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685715/download","filename":"suteren sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685716/download","filename":"suteren statika Palugyayov palac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685717/download","filename":"VRCHY_LIST.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685718/download","filename":"6. Zadanie s výkazom výmer a poznámkami - Hlboká 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685719/download","filename":"SO05_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685720/download","filename":"SO05_VV2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685721/download","filename":"VV_ SO01_REK_EXIST_KANAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685722/download","filename":"VV_ SO03_RN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685723/download","filename":"VV_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685724/download","filename":"VV_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685725/download","filename":"VV_SO02_PREL_VODA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685726/download","filename":"VV_SO04_ hybridna prečerpávacia stanica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/998443/content/685727/download","filename":"VV_SO06_REK_KAN_PRIP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 3. September 2018 3. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027593/content/810265/download","filename":"Ochrana pred zatápaní areálu a odizolovanie suterénnych priestorov.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×