Dodávateľ

FERRMONT, spol. s r.o.

Púchov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: FERRMONT, a.s.

IČO: 31619916

Adresa: Trenčianska 1320/89, Púchov

Registračné číslo: 2020/3-PO-D3044

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Marec 2020

Záznam platný do: 27. Marec 2023

Posledná zmena: 17. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 5 155 000,00 EUR 1 1
2018 11 946 946,00 EUR 1 1
2019 12 229 378,00 EUR 4 6
2020 9 142 388,00 EUR 7 7
2021 16 342 359,00 EUR 10 10
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 5 155 000,00 EUR 1 1
2018 11 946 946,00 EUR 1 1
2019 12 229 378,00 EUR 4 6
2020 7 162 388,00 EUR 6 6
2021 18 322 359,00 EUR 11 11

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Revúca 1 3 072 680,00 3072680.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 439 414,00 439414.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 10 950 000,00 10950000.00 EUR
Generálny investor Bratislavy (GIB) 1 1 679 761,00 1679761.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 2 375 453,00 2375453.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 1 2 057 158,00 2057158.00 EUR
Mesto Dunajská Streda 2 1 112 755,00 1112755.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 699 300,00 699300.00 EUR
Obec Číčov 1 336 984,00 336984.00 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 1 250 896,00 250896.00 EUR
Obec Iža 1 374 995,00 374995.00 EUR
Obec Rišňovce 4 1 202 220,00 1202220.00 EUR
Obec Bátorove Kosihy 1 548 998,00 548998.00 EUR
Okresný súd Levice 1 1 689 977,00 1689977.00 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 11 946 946,00 11946946.00 EUR
Obec Petrovany 1 5 155 000,00 5155000.00 EUR
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. 1 1 599 000,00 1599000.00 EUR
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 299 737,00 299737.00 EUR
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 7 874 999,00 7874999.00 EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 1 1 149 798,00 1149798.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Odkanalizovanie aglomerácie Kendice – Kendice, Obec Petrovany Obec Petrovany 5 155 000,00 5155000.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Inovácia a modernizácia úpravne vody Málinec Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11 946 946,00 11946946.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Levice, oprava zábradlia na toku Perec r.km 41,230 - 43,790 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 2 057 158,00 2057158.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rozšírenie ČOV Rišňovce Obec Rišňovce 601 111,00 601111.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
VS Veľké Kozmálovce, odstraňovanie kalov a sedimentov zo zdrže vodnej stavby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 8 970 000,00 8970000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rozšírenie ČOV Rišňovce Obec Rišňovce 601 111,00 601111.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
REKONŠTRUKCIA OBJEKTU MÚZEA MARTINA BENKU Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 716 117,00 716117.0 EUR 2020 Práce Nie 1
MODERNIZÁCIA OBJEKTU POLIKLINIKY - VYBUDOVANIE CIZS Mesto Dubnica nad Váhom 250 896,00 250896.0 EUR 2020 Práce Áno 1
ČOV Zeleneč - Nitrifikácia - výmena prevzdušňovacieho systému Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 299 737,00 299737.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zberový dvor, Dubnica nad Váhom TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 1 149 798,00 1149798.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Zmena existujúceho objektu Okresného súdu Levice nadstavbou 4.NP, prístavbou výťahu a rekonštrukciou vnútorných priestorov budovy Okresný súd Levice 1 689 977,00 1689977.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Športovo-rekreačný areál v meste Revúca Mesto Revúca 3 072 680,00 3072680.0 EUR 2020 Práce Nie 1
VS Veľké Kozmálovce, odstraňovanie kalov a sedimentov zo zdrže vodnej stavby SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 980 000,00 1980000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Obnova dvorany/átria NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 542 560,00 542560.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Obec Bátorove Kosihy – Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla Obec Bátorove Kosihy 548 998,00 548998.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Obec Číčov – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla Obec Číčov 336 984,00 336984.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Obec Iža – Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla Obec Iža 374 995,00 374995.0 EUR 2021 Práce Áno 1
PRUSKÉ - KANALIZÁCIA A ČOV Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 7 874 999,00 7874999.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Častkovce - čistiareň odpadových vôd Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. 1 599 000,00 1599000.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Mesto Dunajská Streda – ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla Mesto Dunajská Streda 548 993,00 548993.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zvýšenie kapacity Základnej školy Medzilaborecká 11, 821 01 Bratislava Mestská časť Bratislava - Ružinov 2 676 666,00 2676666.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia fontány Družba Generálny investor Bratislavy (GIB) 1 679 761,00 1679761.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Nám. Priateľstva v Dunajskej Strede Mesto Dunajská Streda 563 762,00 563762.0 EUR 2021 Práce Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 21 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ján Ružička
Adresa:
Prešovská 40 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Radovan Lahoda
Adresa:
Lesná 20 Marianka 90033
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Radovan Lahoda
Adresa:
Lesná 20 Marianka 90033
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Kováč
Adresa:
Ružová 1776/8 Púchov 02001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Kováč
Adresa:
Broskyňová 218/32 Topoľčany 95501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Rutzký
Adresa:
Čmelíkova 9 Bratislava 82103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Marcel Jóža
Adresa:
Cukrová 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81339

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.01.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 7.01.2020 do: 21.01.2021

StiahniZáznam platný od: 1.03.2018 do: 7.01.2020

StiahniZáznam platný od: 11.07.2017 do: 1.03.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Levice, oprava zábradlia na toku Perec r.km 41,230 - 43,790 2 100 000,00 EUR Práce 14. Január 2019 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica REA- S s.r.o.;FERRMONT, spol. s r.o.;ELLI SLOVAKIA s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×