Obstarávateľ

Obec Tekovské Lužany

Tekovské Lužany

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 387 295,00 EUR 2
2015 233 090,00 EUR 2
2016 438 129,00 EUR 2
2017 61 783,00 EUR 1
2018 10 456 228,00 EUR 2

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2018 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
PROSPECT spol. s r.o. 1 277 120,00 EUR
DARTON s.r.o. 1 280 656,00 EUR
Ing. Jozef Horniak - VIALLE 2 204 872,00 EUR
Metrostav a.s. 1 10 174 999,00 EUR
STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. 1 71 890,00 EUR
KOBIT - SK, s.r.o. 1 181 682,00 EUR
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o. 1 249 445,00 EUR
FEBRIS s.r.o. 1 21 180,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Komunitné centrum Tekovské Lužany 137 850,00 59 908,33 43.45% EUR 2014 Práce Áno 1 Áno
ZBER, ODVOZ A ZNEŠKODNENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ÚZEMÍ OBCE TEKOVSKÉ LUŽANY 50 000,00 47 399,00 94.79% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Zberný dvor pre separovaný odpad – Obec Tekovské Lužany, nákup technológie 183 090,00 181 682,00 99.23% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
ZLEPŠENIE TEPELNOTECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ A MODERNIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY V TEKOVSKÝCH LUŽANOCH 280 656,00 280 656,00 100.0% EUR 2016 Práce Áno 1 Áno
Zberný dvor pre separovaný odpad - Obec Tekovské Lužany 249 445,00 207 870,83 83.33% EUR 2014 Stavebné práce Nie 1 Áno
Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu na území obce Tekovské Lužany 157 473,00 157 473,00 100.0% EUR 2016 Služby Nie 1 Áno
Obecná kanalizácia a ČOV Tekovské Lužany- stavebný dozor 61 783,00 21 180,00 34.28% EUR 2017 Služby Áno 1 Áno
Obecná kanalizácia a ČOV Tekovské Lužany 10 174 999,00 10 174 999,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Zlepšenie tepelnotechnických vlastností a modernizácia materskej školy Tekovské Lužany 281 229,00 277 120,00 98.53% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Tekovské Lužany 2018 Práce Áno 0 Niehttp://www.tekovskeluzany.sk


+421367723501

+421905595424

+421905703285


matuskovas@centrum.sk
starosta@tekovskeluzany.sk
luzany@nextra.sk
petrovska@torvo.sk
agenturavo@prevax.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 189 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×