Obstarávateľ

Obec Dvory nad Žitavou

Dvory nad Žitavou

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 58 154,00 EUR 1
2015 39 900,00 EUR 1
2018 1 585 894,00 EUR 4
2019 6 794 185,80 EUR 7

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 1
2017 2
2018 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
DARTON s.r.o. 1 36 712,00 EUR
Daffer spol. s r.o. 5 228 400,00 EUR
AVA-stav, s.r.o. 1 519 191,00 EUR
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 1 434 552,00 EUR
Ateliér na bašte, s.r.o. 1 41 400,00 EUR
MB SERVIS, s.r.o. 1 132 916,67 EUR
TuCon, a. s. 1 6 399 467,00 EUR
SP PLUS s.r.o. 1 197 962,00 EUR
D.M.V. s.r.o. 1 399 759,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Vypracovanie DÚR pre Aquapark – 1. etapa 39 900,00 34 500,00 86.46% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Výmena okien a dverí pre ZŠ Adolfa Majthényiho s VJM – Majthényi Adolf Alapiskola Dvory nad Žitavou 58 154,00 30 593,33 52.6% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Kanalizácia obce Dvory nad Žitavou 2016 Práce Neuvedené 0 Nie
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu Dvory nad Žitavou 2017 Práce Áno 0 Nie
Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v obci Dvory nad Žitavou 2017 Práce Áno 0 Nie
Zariadenia pre zberný dvor - Dvory nad Žitavou 2018 Tovary Áno 0 Nie
Prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou a stavebno-technické úpravy areálu 2018 Práce Áno 0 Nie
Telocvičňa v obci Dvory nad Žitavou 519 191,00 519 191,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Dvory nad Žitavou 468 982,00 434 552,00 92.65% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu Dvory nad Žitavou 399 759,00 399 759,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským 197 962,00 197 962,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Didaktická technika 31 056,00 31 056,00 100.0% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Didaktická technika ZŠ VJM 37 568,00 37 568,00 100.0% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Didaktická technika – polytechnická učebňa 42 968,00 42 968,00 100.0% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Zlepšenie kvality ovzdušia umývaním plôch a komunikácií v správe obce 166 318,80 110 763,89 66.59% EUR 2019 Tovary Nie 1 Áno
Didaktická technika pre základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským 85 752,00 85 752,00 100.0% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Didaktická technika pre základnú školu 31 056,00 31 056,00 100.0% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v obci Dvory nad Žitavou. 6 399 467,00 6 399 467,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Ánohttp://www.dvory.sk


+421376542421

+421424443891


vo2@prounion.sk
info@mpprofit.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 166 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×