Dodávateľ

Adifex, a. s.

Bziny
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Adifex, a. s.

IČO: 46715894

Adresa: Mostová 2, Bratislava

Registračné číslo: 2020/4-PO-F2788

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Apríl 2020

Záznam platný do: 14. Apríl 2023

Posledná zmena: 16. Október 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 415 138,00 EUR 6 6
2015 105 833,00 EUR 1 1
2016 1 140 480,00 EUR 7 7
2017 4 063 537,00 EUR 10 10
2018 8 245 887,00 EUR 7 7
2019 10 668 641,00 EUR 12 12
2020 12 351 888,00 EUR 13 13
2021 21 418 436,00 EUR 6 6
2022 11 939 053,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 415 138,00 EUR 6 6
2015 105 833,00 EUR 1 1
2016 1 140 480,00 EUR 7 7
2017 4 063 537,00 EUR 10 10
2018 8 245 887,00 EUR 7 7
2019 10 668 641,00 EUR 12 12
2020 12 351 888,00 EUR 13 13
2021 21 418 436,00 EUR 6 6
2022 11 939 053,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 1 323 999,00 1323999.00 EUR
Mesto Žilina 3 2 934 584,00 2934584.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 5 596 775,00 596775.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Lamač 1 3 101 398,00 3101398.00 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 249 501,00 249501.00 EUR
Mesto Trnava 1 55 995,00 55995.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 439 961,00 439961.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 687 500,00 687500.00 EUR
Mesto Martin 3 905 529,00 905529.00 EUR
Obec Terchová 1 556 129,00 556129.00 EUR
Mesto Topoľčany 3 4 789 547,00 4789547.00 EUR
Mesto Nitra 1 4 686 934,00 4686934.00 EUR
Obec Richvald 2 244 509,00 244509.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 754 999,00 754999.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 3 062 866,00 3062866.00 EUR
Obec Kalša 1 1 385 687,00 1385687.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 568 997,00 568997.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 2 251 732,00 2251732.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 3 176 173,00 3176173.00 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 520 000,00 520000.00 EUR
Obec Kružlová 1 420 000,00 420000.00 EUR
Obec Rakovo 1 203 000,00 203000.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 379 998,00 379998.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 1 332 499,00 1332499.00 EUR
Obec Krpeľany 2 250 587,00 250587.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 1 047 754,00 1047754.00 EUR
Mesto Trenčín 4 3 663 255,00 3663255.00 EUR
Obec Turčianska Štiavnička 3 775 586,00 775586.00 EUR
Obec Kurov 1 74 269,00 74269.00 EUR
Mesto Sládkovičovo 1 947 848,00 947848.00 EUR
Obec Seňa 1 519 927,00 519927.00 EUR
Mesto Rajecké Teplice 1 589 953,00 589953.00 EUR
Mestský futbalový klub, a.s. 1 695 693,00 695693.00 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 16 500 000,00 16500000.00 EUR
Nitrianska investičná, s.r.o. 1 1 589 988,00 1589988.00 EUR
Obec Dražkovce 1 82 139,00 82139.00 EUR
Mäsovýroba Nový Dvor, s.r.o. 1 182 439,00 182439.00 EUR
PARMIDA s. r. o. 1 367 629,00 367629.00 EUR
Obec Tarnov 1 65 029,00 65029.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 1 249 997,00 1249997.00 EUR
Obec Nižný Tvarožec 1 101 127,00 101127.00 EUR
Obec Rovné 1 767 990,00 767990.00 EUR
Obec Krivé 1 154 211,00 154211.00 EUR
Obec Nána 1 619 989,00 619989.00 EUR
MBB a.s. 1 999 900,00 999900.00 EUR
Farmácia Martin a.s. 1 488 085,00 488085.00 EUR
Nemocnica Levice s.r.o. 1 3 392 248,00 3392248.00 EUR
NBC Bratislava, o.z. 1 594 938,00 594938.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia silnoprúdovej elektroinštalácie a slaboprúdových rozvodov v AB - II.etapa Mesto Martin 132 000,00 132000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Poliklinika Bytča - rekonštrukcia výplní okenných a dverných otvorov Žilinský samosprávny kraj 59 000,00 59000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy obce Krpeľany Obec Krpeľany 150 223,00 150223.0 EUR 2016 Práce Nie 1
REKONŠTRUKCIA MŠ – ROZŠÍRENIE KAPACÍT Obec Richvald 79 802,00 79802.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kotolne pre OU Richvald – inštalácia kotla na biomasu Obec Richvald 144 072,00 144072.0 EUR 2016 Práce Áno 1
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ A MŠ V TURČIANSKEJ ŠTIAVNIČKE Obec Turčianska Štiavnička 89 474,00 89474.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Poliklinika Liptovský Hrádok – stavebné úpravy vonkajších komunikačných schodísk Žilinský samosprávny kraj 109 911,00 109911.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia silnoprúdovej elektroinštalácie a slaboprúdových rozvodov v AB - 1.etapa Mesto Martin 91 667,00 91667.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Sanácia striech SOŠ polytechnická, Dolný Kubín - spojovací trakt a internát. Žilinský samosprávny kraj 65 116,00 65116.0 EUR 2014 Práce Nie 1
ZUŠ M. Sch. Trnavského – rekonštrukcia elektroinštalácie Mesto Trnava 72 487,00 72487.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Liptovská galéria P.M.Bohúňa, Liptovský Mikuláš – Rekonštrukcia budovy – Stavebné úpravy a výmena okien a dverí Žilinský samosprávny kraj 61 700,00 61700.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Odkanalizovanie obce Krpeľany, SO 12.1 Rozšírenie kanalizácie, zberač A-4, A-5 Obec Krpeľany 96 864,00 96864.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Výroba mäsových výrobkov Mäsovýroba Nový Dvor, s.r.o. 188 906,00 188906.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Výrobná hala pre spracovanie a balenie mäsa a mäsových výrobkov PARMIDA s. r. o. 367 629,00 367629.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline Mesto Žilina 1 194 656,00 1194656.0 EUR 2017 Práce Áno 1
LÁVKA PRE PEŠÍCH S PREJAZDOM MV Obec Nižný Tvarožec 101 127,00 101127.0 EUR 2017 Práce Áno 1
REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV V OBCI TARNOV Obec Tarnov 65 029,00 65029.0 EUR 2017 Práce Áno 1
VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI K U R O V Obec Kurov 79 005,00 79005.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Dražkovce – zóna IBV rozšírenie kanalizácie Obec Dražkovce 82 139,00 82139.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Rovné Obec Rovné 767 990,00 767990.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Dom smútku Obec Krivé 166 519,00 166519.0 EUR 2017 Práce Áno 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU KULTÚRNEHO DOMU Obec Turčianska Štiavnička 121 330,00 121330.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy, Šafárikova 11 Mesto Trenčín 941 685,00 941685.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy, Opatovská 654/39 Trenčín Mesto Trenčín 683 931,00 683931.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kružlová Obec Kružlová 420 000,00 420000.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Právnickej fakulty UMB, Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 977 177,00 977177.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Sereď - rekonštrukcia budovy č. 86 - R Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 323 999,00 1323999.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia objektu ‘Okál‘ v ÚVTOS Nitra-Chrenová Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 062 866,00 3062866.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa Mesto Žilina 1 370 000,00 1370000.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Výstavba fóliovníka ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 249 501,00 249501.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Obnova materskej školy, Lipová ul. 1736 Mesto Topoľčany 897 477,00 897477.0 EUR 2018 Práce Áno 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY NA OBJEKTOCH UNIZA Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 500 000,00 5500000.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu so zvýšením energetickej účinnosti, Rakovo Obec Rakovo 203 000,00 203000.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Futbalová akadémia MFK Ružomberok – Ubytovacie zariadenie – nadstavba ZŠ Klačno Mestský futbalový klub, a.s. 695 693,00 695693.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalová 8, Žilina Mesto Žilina 369 928,00 369928.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Administratívna budova v Botanickej záhrade, Mánesova 23, Košice-rekonštrukcia elektroinštalácie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 439 961,00 439961.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti Farmácia Martin a.s. Farmácia Martin a.s. 488 085,00 488085.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Zateplenie striech a obvodového plášťa na internáte ŠD 3 UMB Tajovského 51 B. Bystrica. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 198 996,00 2198996.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Prestavba časti priestorov na centrálny príjem, prestavba vstupu pre RZP a výťahovej šachty, polikliniky–širšie komplementy, zateplenie pavilónu Nemocnica Levice Nemocnica Levice s.r.o. 3 392 248,00 3392248.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu Rajecké Teplice II. Mesto Rajecké Teplice 747 233,00 747233.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Stavebné úpravy objektu kultúrneho domu za účelom zlepšenia energetickej hospodárnosti budovy Obec Turčianska Štiavnička 565 949,00 565949.0 EUR 2019 Práce Áno 1
KRAJSKÁ KNIŽNICA V ŽILINE - STAVEBNÉ ÚPRAVY - stavebné úpravy objektu, riešenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie a zvýšenie EHB - I.etapa - 2.časť Žilinský samosprávny kraj 328 995,00 328995.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Stavebné úpravy budovy kultúrneho domu, Martin - Záturčie Mesto Martin 708 333,00 708333.0 EUR 2019 Práce Nie 1
PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY V TOPOĽČANOCH Mesto Topoľčany 2 797 922,00 2797922.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 332 499,00 1332499.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Výstavba vstupnej časti areálu, príjem opráv - rýchloservis Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 520 000,00 520000.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Budovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Seňa Obec Seňa 519 927,00 519927.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Nitra Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 249 997,00 1249997.0 EUR 2020 Práce Áno 1
ZDRAVOTNÉ STREDISKO TERCHOVÁ - STAVBA Obec Terchová 556 129,00 556129.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie „B“ C-307 Tokajská, Nitra + TV Nitrianska investičná, s.r.o. 1 964 762,00 1964762.0 EUR 2020 Práce Nie 1
MŠ na ulici M.Turkovej, stavebné úpravy Mesto Trenčín 254 471,00 254471.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v meste Sládkovičovo Mesto Sládkovičovo 947 848,00 947848.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rekonštrukcia -sanácia havarijného stavu strechy stavby – Športová hala, súp. č. 1373 nachádzajúcej sa v Bratislave, Trnavská cesta č. 29 NBC Bratislava, o.z. 594 938,00 594938.0 EUR 2020 Práce Nie 1
2.1 Revitalizácia a prestavba Zimného štadióna Banská Bystrica MBB a.s. 1 582 665,00 1582665.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Detské jasle v obci Nána Obec Nána 619 989,00 619989.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rekonštrukcia ČOV HT - Oremov Laz Centrum výcviku Lešť 568 997,00 568997.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kuchyne, výdajne stravy a jedálne - stavebné práce Trenčiansky samosprávny kraj 754 999,00 754999.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Protipovodňová ochrana obce Kalša Obec Kalša 1 385 687,00 1385687.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia spojovacej chodby Úradu vlády SR – II. Úrad vlády Slovenskej republiky 379 998,00 379998.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Aglomerácia Chrenovec - Brusno - kanalizácia Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 16 500 000,00 16500000.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia objektu Meander za účelom vytvorenia vhodných priestorov pre realizáciu systému rezortného vzdelávania MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 105 996,00 1105996.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia bytových domov pre potreby prestupného bývania v meste Topoľčany Mesto Topoľčany 1 349 998,00 1349998.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby Mestská časť Bratislava - Lamač 3 425 115,00 3425115.0 EUR 2022 Práce Áno 1
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI A REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV UBYTOVACIEHO A STRAVOVACIEHO ZARIADENIA ŠD ANTONA BERNOLÁKA SPU NITRA Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 363 776,00 2363776.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Modernizácia Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne Mesto Trenčín 1 898 989,00 1898989.0 EUR 2022 Práce Nie 1
Stavebné práce - Kreatívne centrum Nitra – Martinský vrch Mesto Nitra 4 686 934,00 4686934.0 EUR 2022 Práce Áno 1https://www.adifex.sk/adifex/


+421917744258


adifex@adifex.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 85 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Martin Laurinčík
Adresa:
Družstevná 2 Bziny 026 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Radoslav Vorobeľ
Adresa:
Duklianska 18 Svidník 089 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Radoslav Vorobeľ
Adresa:
Duklianska 18 Svidník 089 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Laurinčík
Adresa:
Družstevná 2 Bziny 026 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Jánoškova Dolný Kubín 026 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 7.06.2017 do: 26.02.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×