Obstarávateľ

Obec Pata

Pata

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 3 878 749,00 EUR 1
2016 120 995,00 EUR 1
2017 409 348,00 EUR 6
2018 1 083 280,00 EUR 3
2019 114 000,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 1
2018 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
AVA-stav, s.r.o. 1 766 523,00 EUR
BALA, a.s. 1 229 897,00 EUR
ViOn, a.s. 1 4 648 641,00 EUR
DUVYSTAV s.r.o. 1 90 440,00 EUR
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 2 0,00 EUR
MANNET spol. s r.o. 9 116 100,00 EUR
HANES Slovakia, s.r.o. 1 78 700,00 EUR
MENERT spol. s r.o. 1 232 200,00 EUR
GROSSA NOVA s.r.o. 1 86 860,00 EUR
UNIKOV NITRA, s.r.o. 1 0,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Rekonštrukcia MK Pata II. etapa 120 995,00 75 366,66 62.28% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Rozšírenie kanalizácie v obci Pata 3 878 749,00 3 873 867,50 99.87% EUR 2014 Práce Áno 1 Áno
PATA - rozšírenie kanalizácie 2016 Práce Áno 0 Nie
Technológie pre zberný dvor odpadu v obci Pata 59 630,00 59 100,00 99.11% EUR 2017 Tovary Áno 5 Áno
Zberný dvor odpadu v obci Pata 281 940,00 232 200,00 82.35% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Technológie pre zberný dvor odpadu v obci Pata 57 000,00 57 000,00 100.0% EUR 2017 Tovary Áno 4 Áno
Zberný dvor odpadu v obci Pata 229 897,00 229 897,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
PATA - rozšírenie kanalizácie 2018 Práce Áno 0 Nie
Kontajnery k zbernému dvoru odpadu v obci Pata 0,00 EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Kontajnery a príslušenstvo k zbernému dvoru odpadu 7 246,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Kontajnery k zbernému dvoru odpadu 3 532,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Áno 1 Áno
Obstaranie kompostérov pre BRK odpad 86 860,00 86 860,00 100.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Kultúrno – spoločenská budova zvýšenie energetickej účinnosti 766 523,00 766 523,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Pracovný stroj na čistenie a údržbu komunikácií 114 000,00 65 583,33 57.52% EUR 2019 Tovary Nie 1 Ánohttp://www.obecpata.sk


+421948681179

+421905212606

+421911663065

+421221025897/221025897


info@psagentura.sk
hlinkova@abys.sk
erika.seveckova@obecpata.sk
klient@tendersolution.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 55 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×